Faceți căutări pe acest blog

UE: e -publicatii recente 2012 ( V)

Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane. - 2012. - 20 p.
Comisia a adoptat Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane, reprezentând un set de măsuri concrete și practice care urmează să fie puse în aplicare pe parcursul următorilor cinci ani.


Detalii 
Principii ale serviciului public pentru funcția publică europeană=Public service principles for the EU civil service. - Strasbourg, 2012. - 8 p.

DetaliiDescarcati publicatiile UE in format electronic pentru telefoane inteligente si tablete !


  • Versiuni consolidate ale Tratatului privind UE Europeană și Tratatului privind funcționarea UE ;Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene
  •  Versiunea consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice

Raportul UE privind evoluțiile în materie de imigrație și azil în 2011

Un raport și un sondaj recent oferă o imagine a situației actuale în ceea ce privește migrația, azilul și libera circulație în UE
  • Al treilea raport anual privind imigrația și azilul ( 19p.)
  • Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește raportul: 
  • Asistența financiară acordată țărilor din afara UE în domeniul migrației și mobilității

Detalii/Descărcaţi


 Parlamentul European. Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 2012. - 59p.


Chipurile Parlamentului European 2012-2014. -  Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene , 2012. - 23p.
Detalii/Descărcaţi
  Euromonitor Nr 23Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXpert-Grup au prezentat astăzi rezultatele monitorizării procesului de implementare de către autoritățile Republicii Moldova a reformelor în domenii cheie, asumate în cadrul procesului de integrare europeană, pentru perioada ianuarie-martie 2012. Constatările monitorizării, precum și prognozele privind evoluția în domeniile monitorizate au fost publicate în nr. 23 al publicației trimestriale Euromonitor.   

Ghid al cerinţelor naţionale în RM, relevante pentru implementarea proiectelor

Acest ghid oferă informaţii practice pe scurt şi cuprinzătoare cu privire la cerinţele naţionale şi procedurilecare trebuie urmate în Republica Moldova, atunci când sunt implementate proiecte finanţate în cadrulInstrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat Programele Cooperare Transfrontalieră (ENPICBC) în RM.
Uniunea Europeană în date și cifre/ Secretariatul General al Consiliului. - Luxemburg.-  2012. - 73p.

O compilație practică de informații esențiale despre Uniunea Europeană, despre statele membre ale Uniunii Europene și despre țările candidate. Conține o descriere a formelor de guvernământ, numerele privind populația, limbile oficiale, site-urile guvernelor și alte date utile despre fiecare țară   Detalii/Descărcaţi


Spaţiul European al Învăţământului Superior in 2012:Raportul de implementare Procesului de la Bologna 

The European Higher Education Area in 2012: Bologna Process Implementation Report. - Bruxeles, 2012. -  224 p.
Raportul demonstrează  în ce măsură peisajul învăţământului superior în 2012 a fost transformat de Procesul Bologna şi descrie starea de punere în aplicare a procesului din perspective diferite pe baza datelor colectate în 2011.

Detalii/Descărcaţi


Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii Anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii: Publicatii disponibile  in Biblioteca digitală a EU Bookshop*

Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE
  (COM(2012) 169 final )- 2012. - 15  p.

În raportul pe 2011 se stipulează faptul că propunerile UE au contribuit la o mai bună protecţie a anumitor drepturi: de exemplu, în viitor, călătorii vor putea refuza utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile din Uniunea Europeană în favoarea unui control de securitate alternativ. 

Tineret in actiune:Ghidul Programului

Acest Ghid este un instrument pentru oricine doreşte să participe în Programul Tineret în Acţiune, fie aceştia 'participanţi' - tineri şi lucrători de tineret - sau 'promotori' - cei care reprezintă participanţii şi depun solicitările de finanţare.

 Ghidul Programului Ghidul Programului are trei secţiuni:

Toderiţă A. Reforma economică via Bruxelles: UE și politicile concurențiale în Republica Moldova. - Bucuresti, 2012. - 12p.Centrul Român de Politici Europene lansează raportul ”Reforma economică via Bruxelles: UE și politicile concurențiale în Republica Moldova”.


Euromonitor Nr.22 

Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi Centrul Analitic EXpert-Grup au prezentat rezultatele monitorizării procesului de realizare de către autorităţile Republicii Moldova a angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană a ţării pentru anul 2011. Constatările monitorizării, precum şi recomandările pentru impulsionarea reformelor au fost publicate în nr. 22 al publicaţiei trimestriale Euromonitor.
 Detalii/Descărcaţi 


 Vezi de asemenea:


E - publicatiii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti