Faceți căutări pe acest blog

e-publicatii: Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

Raportul pe 2011 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE
  (COM(2012) 169 final )- 2012. - 15  p.

În raportul pe 2011 se stipulează faptul că propunerile UE au contribuit la o mai bună protecţie a anumitor drepturi: de exemplu, în viitor, călătorii vor putea refuza utilizarea scanerelor de securitate în aeroporturile din Uniunea Europeană în favoarea unui control de securitate alternativ.

În acelaşi timp, Carta are o contribuţie tot mai mare la hotărârile adoptate de instanţe. În 2011, drepturile fundamentale prevăzute de Cartă au fost citate într-o hotărâre importantă a Curţii de Justiţie a UE referitoare la dreptul solicitanţilor de azil la protecţie împotriva tratamentului inuman sau degradant. Tot anul trecut, Curtea a hotărât că practicarea unor prime de asigurare diferite pentru bărbaţi şi femei este discriminatorie.

În ciuda faptului că pe plan juridic Carta reprezintă un succes, cetăţenii UE continuă să facă adesea confuzii privind scopul Cartei şi situaţiile în care aceasta se aplică sau nu. Mai mult de jumătatea din scrisorile primite de Comisie de la cetăţeni în 2011 se refereau la cazuri care nu se încadrau în domeniul de aplicare al dreptului UE.

În acelaşi timp, sondajele arată că, în 2011, cetăţenii UE ştiau de existenţa Cartei, într-o mai mare măsură decât în 2007 (64% în 2011, faţă de 48% în 2007 - conform Flash Eurobarometer ). Însă 65% dintre aceştia au declarat că ar dori să afle mai multe despre organismele la care pot apela în cazul în care drepturile prevăzute de Cartă le sunt încălcate.


Descarcati -  rom - eng

Linkuri relevante                                                                                                           

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti