Faceți căutări pe acest blog

e-publicatii:Ghid al cerinţelor naţionale în RM, relevante pentru implementarea proiectelor


Acest ghid oferă informaţii practice pe scurt şi cuprinzătoare cu privire la cerinţele naţionale şi procedurilecare trebuie urmate în Republica Moldova, atunci când sunt implementate proiecte finanţate în cadrulInstrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat Programele Cooperare Transfrontalieră (ENPICBC) în Republica Moldova.

Informaţia furnizată se bazează pe experienţa practică privind implementarea proiectului şi managementul financiar de către organismele guvernamentale din Republica Moldova, autorităţile
regionale şi locale şi ONG-uri.

Acest ghid va fi util, în special pentru beneficiarii şi partenerii de proiecte din Republica Moldova ai Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 şi Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 ENPI CBC. Acesta va fi, de asemenea, de ajutor pentru
managerii programelor ENPI CBC, aplicanţii de proiect / parteneri şi aţii din afara Republicii Moldova care au nevoie să înţeleagă cerinţele necesare pentru implementarea proiectului în Republica Moldova. Deşi conceput pentru proiectele în cadrul programelor ENPI CBC, Ghidul poate avea informaţii relevante
şi pentru alte forme de asistenţă tehnică internaţională sau programe de cooperare cu Republica Moldova, în special Programul de Cooperare Transnaţională Europa de Sud-Est pentru perioada 2007-
2013.

Ghidul este conceput pentru a oferi sprijin practic utilizatorilor care citesc subiectele relevante atunci când
este nevoie.
Descarcati

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti