Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Protecția, promovarea și dezvoltarea instituției Ombudsman

Protection, promotion and development of the Ombudsman institution / Protecția, promovarea și dezvoltarea instituției Ombudsman. – Strasbourg, 2019. - 44 p. [Accesat la 10.09.2020].   • Recomandarea CM / Rec (2019) 6 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind dezvoltarea instituției Ombudsmanului (adoptată de Comitetul Miniștrilor la 16 octombrie 2019 la cea de-a 1357-a reuniune a deputaților miniștrilor)
  • Principii privind protecția și promovarea instituției Ombudsmanului (principiile de la Veneția) (adoptate de Comisia de la Veneția în cea de-a 118-a sesiune plenară (15-16 martie 2019)
  • Bune practici naționale
În ultimii ani, instituțiile Ombudsmanului din Europa s-au confruntat din ce în ce mai mult cu amenințări la adresa eficacității și independenței lor. În acest context, Recomandarea Consiliului Europei privind dezvoltarea instituției Ombudsman stabilește principiile privind înființarea unei instituții Ombudsman, caracteristicile sale fundamentale și principalele sarcini, precum și oferă îndrumări cu privire la modul de asigurare a cooperării și a dialogului între Ombudsman și stat, precum și toate celelalte părți interesate relevante.

Publicația include, de asemenea, o selecție de bune practici naționale care evidențiază aplicarea acestor standarde în Europa. 

Practicile selectate oferă numeroase exemple ale modului în care statele europene pun în aplicare principiile care sunt vitale pentru fiecare instituție ombudsman, inclusiv: independența; imparțialitatea, obiectivitatea și corectitudinea; integritatea și înalta autoritate morală; mandatul cuprinzător; accesibilitatea și eficacitatea.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti