Faceți căutări pe acest blog

CoE : e-publicații recente - Convenția de la Faro: calea de urmat privind patrimoniul cultural

Convenția de la Faro: calea de urmat privind patrimoniul cultural = The Faro Convention: the way forward with heritage .- Strasbourg, 2020 .- 20 p. [ Accesat la 11.09.2020]


Conform Convenţiei-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată la Faro la 27 octombrie 2005, recunoașterea patrimoniului este concepută ca o responsabilitate comună : patrimoniul nu se mai limitează la acele elemente recunoscute oficial ca atare de autoritățile naționale – patrimoniul protejat – ci include acum acele elemente considerate drept patrimoniu de către populația și autoritățile locale. Această evoluție cere abordări manageriale noi, mai participative și o mai mare colaborare. 

Această publicație ne explică : că patrimoniul este un bun neregenerabil a cărui conservare, protecție, restaurare și punere în valoare revine societății în ansamblu, inclusiv sferelor politicului, juridicului și administrativului. 

În consecință, apare nevoia de a defini rolurile tuturor celor implicați și de a oferi cetățenilor în special mijloacele de a-și asuma responsabilitățile. Astfel, conștientizarea,cercetarea și instruirea sunt esențiale.
 
Instruirea este vitală pentru a păstra și a transmite cunoștințele și aptitudinile europene care, ele însele, sunt o formă de patrimoniu ce poate fi fructificată. 

Această abordare trebuie să se bazeze pe dialogul dintre stat,cetățeni și profesionaliști în scopul câștigului reciproc. 

Noua broșură a Convenției Faro își propune să încurajeze acțiunea comună în sectorul patrimoniului cultural de către societatea civilă și autorități la diferite niveluri, prezentând exemple de principii ale Convenției Faro aplicate în cazuri concrete, inspirând schimb și partajare de opinii și aducând Convenția Faro către publicul larg. 

Cuprins : 
  • Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate (Convenția Faro) 
  • Principiile Convenției Faro 
  • Planul de acțiune al Convenției Faro 
  • Probleme tematice și principii Faro în acțiune
  • Convenția Faro: o abordare largă 
Convenția Faro: patrimoniul cultural - o cale către viitor !

Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti