Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii recente - Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa


Cum poate fi îmbunătățită protecția drepturilor sociale în Europa? 

La solicitarea Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei, Comitetul Director pentru Drepturile Omului (CDDH) a abordat această întrebare în două etape. 

În primul rând, s-a efectuat o analiză a cadrului legal al Consiliului Europei pentru protecția drepturilor sociale în Europa (Volumul I). Pe baza acestei analize, s-au identificat ulterior practici bune și s-au făcut propuneri în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare a drepturilor sociale în Europa (Volumul II). 

Improving the protection of social rights in Europe.Analysis of the legal framework of the Council of Europe for the protection of social rights in Europe=Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa: Volumul 1.Analiza cadrului legal al Consiliului Europei pentru protecția drepturilor sociale în Europa. - Strasbourg, 2019. 162 p. [Accesat 6.08.2020]

În volumul I, Comitetul Director pentru Drepturile Omului - CDDH descrie cadrul legal al Consiliului Europei pentru protecția drepturilor sociale, atât prin Carta Socială Europeană (revizuită), cât și prin Convenția Europeană pentru drepturile omului. 

Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra acțiunilor ulterioare ale Consiliului Europei pentru drepturile sociale întreprinse de Secretarul General, Comitetul de Miniștri, Adunarea Parlamentară, Congresul Autorităților Locale și Regionale, Comisarul pentru Drepturile Omului și Conferința ONG-urilor. 

Este, de asemenea acordată o atenție și acțiunilor din afara Consiliului Europei, preluate de Uniunea Europeană, alte instrumente și organizații internaționale sau organizații internaționale de lucrători și angajatori privind drepturile sociale protejate în cadrul Consiliului Europei.     Improving the protection of social rights in Europe. Vol.2 Report identifying good practices and making proposals with a view to improving the implementation of social rights in Europe=Îmbunătățirea protecției drepturilor sociale în Europa. Volumul II. Raport de identificare a celor mai bune practici și propuneri în vederea îmbunătățirii implementarii drepturilor sociale în Europa.- Strasbourg, 2019. - 133 p.

În volumul II, Comitetul Director pentru Drepturile Omului - CDDH abordează și face propuneri pentru acțiuni suplimentare cu privire la principalele subiecte care au fost considerate relevante pentru o implementare îmbunătățită a drepturilor sociale în Europa în analiza sa anterioară. 

Aceste subiecte includ 
  • angajamentul Statelor membre în cadrul instrumentelor relevante ale sistemului de tratate din Carta socială europeană (revizuită); 
  • procedurile de monitorizare din cadrul acelui sistem de tratate; 
  • implementarea națională efectivă a drepturilor sociale; conștientizarea și vizibilitatea sistemului  Cartei; 
  • și relația instrumentelor Consiliului Europei cu alte instrumente pentru protecția drepturilor sociale.

Sunt stabilite, de asemenea, bune practici pentru îmbunătățirea implementării naționale efective a drepturilor sociale și pentru promovarea conștientizării și vizibilității sistemului Cartei. 

 Vezi de asemenea 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti