Faceți căutări pe acest blog

Colecţii: E.7. Carta socială / Charte sociale / Social Charter

(Publicaţiile pot fi consultate online şi/sau în Sala de lectură a Centrului Pro-european)


Carta Socială Europeană (revizuită). - 92 p. - (Seria Tratatelor Europene, nr. 163).

E.7/2015-AN Analiza compatibilității legislației naționale în domeniul nediscriminării în câmpul muncii cu standardele europene : Raport / Sorina Macrinici, Romanița Iordache, Nadejda Hriptievschi .- Chişinău : Imprint Star, 2015. - 102 p.
349.2/M-14 / III-125153

Disponibil:
în limba română, http://cpescmdlib.blogspot.md/2016/06/intrari-noi-apriliemai-2016.html
în engleză -  http://crjm.allananas.ru/wp-content/uploads/2015/12/LRCM-Compatib-MD-EU-nondiscrim-legisl-2015-07.pdf
în rusă  -  http://crjm.allananas.ru/wp-content/uploads/2015/12/CRJM-Compatib-legi-MD-EU-discrim-ru.pdf


European Social Charter (revised): Conclusions 2014 (Republic of Moldova): Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Council of Europe, January 2014. - 46 p. 

European Social Charter (revised): Conclusions 2013 (Republic of Moldova): Articles 3, 11, 12 and 13 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Council of Europe, January 2014. - 38 p.  

European Social Charter (revised): Conclusions 2012: The Republic of Moldova.  = [Carta Socială Europeană (revizuită): Concluzii 2012: Republica Moldova].: Articles 1, 9, 10, 15, 18, 24 and 25 - Strasbourg, 29 ianuarie 2013. - 27 p.

The Republic of Moldova and the European Social Charter: Country Factsheet /Department of the European Social Charter and the European Code of Social Security . - Strasbourg, March 2012. - 8 p.

Acceptance of provisions of the Revised European Social Charter (1996) = Acceptation des dispositions de la Charte sociale européenne révisée (1996). - Strasbourg, July 2012. - 8 pag.

Governmental Committee of the European Social Charter  and the European Code of Social Security: Rules of Procedure. - Strasbourg, 27 March 2012. - 12 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2011 (THE REPUBLIC OF MOLDOVA): Articles 7, 8, 16, 17, 19 and 27 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, January 2012. - 28 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENE: 8e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne (révisée), soumis par LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA: (Articles 1, 9, 15, 18, 20 et 24 pour la période 01/01/2007 – 31/12/2010). - Strasbourg, 26 mars 2012. - 61 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE: 7e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne (révisée), soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA (Articles 7, 8, 16, 17, 19 et 27 pour la période 01/01/2005 – 31/12/2009). - Strasbourg, 16 decembre 2010. - 58 p.

REVISED EUROPEAN SOCIAL CHARTER: Comments from theNational Trade Union Confederation of Moldova on the 7th National report on the implementation of the Revised European Social Charter
submitted by THE GOVERNMENT OF MOLDOVA (Articles 7, 8, 16, 17, 19 and 27 for the period 01/01/2005 – 31/12/2009). - Strasbourg, 28 October 2011. - 11 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2010 (MOLDOVA): Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, December 2010. - 26 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2009 (MOLDOVA): Articles 3, 11, 12 and 13 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, January 2010. - 30 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE (révisée): 6e rapport national sur l’application de la Charte sociale européenne soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA: (Articles 2, 4, 5, 6, 21, 26, 28 et 29 for the period 01/01/2005 – 31/12/2008). - Strasbourg, 16 novembre 2009. - 14 p

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE (révisée): 5e Rapport national sur l’application de la Charte Sociale européenne (révisée) soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA pour la période du 01/01/2005 – 31/12/2007 sur les articles 3, 12 et 13 pour la période du 01/01/2004 – 31/12/2007 sur l’article 11. - Strasbourg, 8 janvier 2009. - 59 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2008 (MOLDOVA): Articles 1, 9, 10, 15, 18, 20 and 24
of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, November 2008. - 21 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2007 (MOLDOVA): Articles 1§4, 2, 3, 4, 9, 15, 21, 24, 26, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, December 2007. - 27 p.

European Social Charter (revised): Conclusions 2006 (Moldova): Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 and 20 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, S.a. - 33 p.

CHARTE SOCIALE EUROPEENNE: 4ème Rapport national sur l’application de la Charte Sociale européenne soumis par LE GOUVERNEMENT DE MOLDOVA (pour la période du 2005 au 2007) sur les articles 1, 9, 15, 18, 20, 24. - Strasbourg, 12 novembre 2007. - 36 p.

European Social Charter (Revised): Conclusions 2005 (Moldova): Articles 1§4, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28 and 29 of the Revised Charter / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, S.a. - 91 p.

REPUBLIQUE DE MOLDOVA: Rapport III sur l’implémentation des articles 2, 3 (pp.1-3), 4 (pp.3-5), 9, 15 (pp.1,2), 21, 24, 26, 28 et 29 de la CHARTE SOCIALE EUROPEENNE REVISEE (ratifiée partiellement par la Loi n 484 – XV du 28.09.2001) dans la période 2004-2005. - Strasbourg, 2006. - 25 p.

E.7/2006 CH Charte sociale européenne (revisée): conclusions 2006 – Tome 1 (Albanie, Bulgarie, Chypre, Estonie, Finlande, France, Irlande, Italie) / Comite europeen des Droits sociaux. – 2006. –Strasbourg, 2006. – 482 p. - 92-871-5336-1

E.7/2006 CH Charte sociale européenne (revisée): conclusions 2003 – Tome 2 (Lituanie, Moldova, Norvege, Portugal, Roumanie, Slovenie, Suede) / Comite europeen des droits sociaux. – 2006. – Strasbourg, 2006. – 912 p. - 92-871-5339-6

E.7/2003 CH Charte sociale europeenne : Recueil de textes (4e edition) / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2003. – 527 p. - 92-871-5252-7

E.7/2003 EU European Social Charter : Collected texts (4th edition) / Council of Europe. – Strasbourg, 2003. – 502 p. - 92-871-5253-5

E.7/2002 AP Application de la Charte sociale europeenne: Apercu par pays – 2002: Document d’information du Secretariat de la Charte sociale europeenne / Droits de l’homme ; Charte sociale europeenne. – Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002. – 150 p. – 92-871-5008-7.

E.7/2002 IM Implementation of the European Social Charter : Survey by country – 2002: Information document of the Secretariat of the European Social Charter /Human Rights; European Social Charter. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 144 p. – 92-871-5009-5.

E.7/2002 Fundamental social rights: Case law of the European Social Charter: 2nd edition / Lenia Samuel. – Strasbourg: Council of Europe, 2002. – 495 p. – 92-871-4932-5.

E.7/2002 CH Charte sociale europeenne : Recueil de textes (2e edition) / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 2002. – 406 p. - 92-871-4104-5

E.7/2002 EU European Social Charter : Collected texts (2nd edition) / Council of Europe. – Strasbourg, 2002. – 394 p. - 92-871-4105-3.

E.7/2000 CA Carta socială europeană: Scurt ghid / Consiliul Europei. – 2001. – 264 p. – 92-871-4309-9.

E.7/2000 EU European Social Charter: Short guide / Council of Europe. – 2000. – 252 p. - 92-871-4310-2

E.7/2000 CH Charte sociale européenne : Vade-mecum / Conseil de l’Europe. – 2000. – 264 p. - 92-871-4309-9

E.7/99 CH Charte sociale européenne : La Charte, ses protocoles, la Charte révisée / Conseil de l’Europe. – 1999. – 114 p. – 92-871-4051-0.

E.7/99 EU European Social Charter: The Charter, its protocols, the revised Charter / Council of Europe, - 1999. – 110 p. – 92-871-4052-9.

E.7/99 EU Human Rights: European Social Charter: List of publications = Droits de l’Homme: Charte Sociale Europeenne: Liste des publications / Council of Europe. – Strasbourg, 1999. – 14 p.

E.7/98 CH Charte sociale européenne : La Charte, ses protocoles, la Charte révisée / Conseil de l’Europe. – 1998. – 123 p. – 92-871-3271-2.

E.7/98 EU European Social Charter: The Charter, its protocols, the revised Charter / Council of Europe, - 1998. – 119 p. – 92-871-3272-0.

E.7/98 EU European Social Charter and protocols / Council of Europe, - 1998. – 92 p.

E.7/98 RE Revised European Social Charter / Council of Europe, - 1998. – 85 p

E.7/97 CH Charte sociale europeenne: Recueil de textes / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1997. – 495 p. - 92-871-3365-4

E.7/97 CH La Charte sociale du XXIe siecle: Colloque organise par le Secretariat General du Conseil de l’Europe / Conseil de l’Europe. – Strasbourg, 1997. – 344 p. - 92-871-3410-3.

E.7/97 DR Zlătescu, I. Stoica, I. Drepturile omului in pragul mileniului III – Carta sociala europeana / Institutul Roman pentru Drepturile Omului. – Bucureşti, 1997. – 118 p. - 973-9316-10-7

E.7/97 EU European Social Charter: Collected texts / Council of Europe. – Strasbourg, 1997. – 482 p. - 92-871-3366-2

E.7/97 SO The Social Charter of the 21st Century: Colloquy organised by the Secretariat of the Council of Europe / Council of Europe. – 1997. – 327 p. - 92-871-3411-1.

E.7/91 CH Charte sociale européenne : conclusions XI‑2 / Comite d'experts independants de la charte sociale europeenne. – Strasbourg, 1991. – 223 p. - 92‑871‑1903‑1

E.7/91 EU European Social Charter : conclusions XI‑2 / Committee of Independent Experts of the European Social Charter. – Strasbourg, 1991. – 215 p. - 92‑871‑1904‑X

*    *    *

PROCEDURA DE RECLAMAŢII COLECTIVE / COLLECTIVE COMPLAINTS PROCEDURE / PROCEDURE DE RECLAMATIONS COLLECTIVES

Collective complaints procedure: Summaries of decisions on admissibility and on the merits: 1998-2005 / European Committee of Social Rights. - Strasbourg, November 2005. - 120 p.

Procedure de reclamations collectives: Resumes des decisions sur la recevabilite et sur le bien-fonde: 1998-2005 / Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, novembre 2005. - 120 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 3 (2004) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2004. - 148 p.

Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 3 (2004) / Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2004. - 159 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 2 (2001-2003) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2003. - 77 p.

Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 2 (2001-2003)/ Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2003. - 81 p.

Collective complaints procedure: Decisions  on the merits: Volume 1 (1999-2000) / European Committee of Social Rights. - Strasbourg,  2000. - 66 p.

 Procedure de reclamations collectives: Decisions sur le bien-fonde: Volume 1 (1999-2000)/ Comite europeen des Droits sociaux. - Strasbourg, 2000. - 64 p.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti