Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații - Planul strategic de acțiuni privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină


Strategic Action Plan on Human Rights and Technologies in Biomedicine (2020-2025)= Planul strategic de acțiuni privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină.  . - 2019. - 21 p.[Accesat 24.02.2020]

Disponibil: https://rm.coe.int/strategic-action-plan-final-e/16809c3af1

https://www.coe.int/en/web/bioethics/strategic-action-plan

La 24 iunie 2020, Comitetul de bioetică a lansat un nou plan de acţiune 2020-2025 .privind drepturile omului și tehnologiile în biomedicină. 
Planul a fost proiectat pentru a proteja demnitatea umană, drepturile omului și libertățile individuale în ceea ce privește aplicarea biologiei și medicamentului. 

Planul strategic de acțiuni se concentrează pe abordarea provocărilor cheie pe care le prezintă evoluțiile tehnologice și tendințele practicilor biomedicale. 

Acesta se împarte în  4 direcții principale:

 1. Guvernarea tehnologiei: obiectivul principal fiind încorporarea drepturilor omului în dezvoltarea de tehnologii care au o aplicație în biomedicină și încurajarea dialogului public pentru a asigura o mai mare transparență în domeniul biomedicinii;
 2. Echitate în asistența medicală: va fi elaborat un proiect cu titlu de recomandare pentru promovarea accesului echitabil la tratamente inovatoare și tehnologii adecvate, împreună cu un ghid pentru educația în sănătate pentru persoanele în vârstă;
 3. În ceea ce privește integritatea fizică și mentală, planul de acțiune prevede:
 • un ghid de bune practici privind participarea copiilor la procesul de luare a deciziilor;
 • un compendiu de bune practici pentru promovarea măsurilor voluntare în domeniul sănătății mintale.
4. Cooperare şi comunicare 


Planul de acțiune se bazează pe Convenția Consiliului Europei pentru Drepturile Omului și Biomedicină (Convenția de la Oviedo) adoptată în 1997, care este singurul instrument legal obligatoriu în acest domeniu.
***
12.02.2020- Защита прав человека и биомедицина: план действий на 2020-2025 гг.
https://www.coe.int/ru/web/portal/-/protecting-human-rights-in-biomedicine-2020-2025
Разработанный для защиты человеческого достоинства, прав человека и индивидуальных свобод в контексте применения достижений биологии и медицины, план действий нацелен на решение ключевых проблем, связанных с технологическим развитием и тенденциями в биомедицинской практике. План предусматривает три основных направления:

- управление технологиями: цель состоит в том, чтобы обеспечить учет вопроса о правах человека в процессе развития технологий, которые применяются в биомедицине, и чтобы стимулировать общественный диалог для обеспечения большей прозрачности в области биомедицины;

- равенство медицинского обслуживания: запланирована разработка проекта рекомендации, направленной на обеспечение равного доступа к инновационным методам лечения и соответствующим технологиям, а также разработка руководства по медицинской грамотности (грамотности в вопросах здоровья) для пожилых людей;

- физическая и психическая неприкосновенность. План действий предусматривает следующее:
разработка руководства по надлежащей практике участия детей в процессе принятия решений;
организация семинара по соответствующему законодательству и передовой практике, касающейся раннего медицинского вмешательства по отношению к интерсекс-детям;
разработка правового инструмента, призванного защищать права человека и достоинство лиц с психическими расстройствами по отношению к их принудительному помещению в специальное учреждение и/или принудительному лечению, а также составление сборника примеров передовой практики по продвижению оказания в добровольном порядке медицинской помощи в области психического здоровья.
Cuprins Содержание

 • INTRODUCTION.
 • Vision and approach of the Strategic Action Plan..
 • GOVERNANCE OF TECHNOLOGIES.
 • Embedding human rights in the development of technologies which have an application in the field of biomedicine.
 • Fostering public dialogue to promote democratic governance and transparency in the field of biomedicine.
 • EQUITY IN HEALTHCARE 
 • Promoting equitable and timely access to appropriate innovative treatments and technologies in healthcare.
 • Combating health disparities created by social and demographic changes in Council of Europe member States. 
 • PHYSICAL AND MENTAL INTEGRITY
 • Strengthening children’s participation in the decision-making process on matters regarding their health.
 • Safeguarding children’s rights in relation to medical practices which have future or longterm implications for them.
 • Safeguarding the rights of persons with mental health difficulties
 • CO-OPERATION AND COMMUNICATION
 • Developing long-term strategic co-operation with Council of Europe committees and other intergovernmental bodies working in the field of bioethics.
 • Ensuring the communication and dissemination of the outputs of the Committee on Bioethics to internal and external stakeholders in order to maximise their uptake and utility
 • IMPLEMENTATION
 • LIST OF SOURCES

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti