Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Raportul "Libertatea de exprimare în anul 2018"


Freedom of expression in 2018  = Libertatea de exprimare în anul 2018 / Consiliul Europei. - Strasbourg, 2019 . - 22 p. - [Accesat 3 mai 2019].


Raportul enumeră cinci linii de acțiune care necesită o atenție specială din partea Consiliului Europei și a celor 47 de state membre ale acesteia. Printre aceste priorități se numără protejarea eficientă a jurnaliștilor împotriva violenței și a intimidării, asigurarea faptului că măsurile de combatere a terorismului nu sunt abuzate pentru a restrânge în mod nejustificat libertatea presei și pentru a proteja mediile de serviciu public și jurnalismul de calitate și cel de investigație. 

În plus, statele ar trebui să-și intensifice eforturile de a elabora un cadru juridic clar care să abordeze responsabilitățile intermediarilor de internet în ceea ce privește libertatea de exprimare și să se asigure că jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului este integrată în mod sistematic în sistemele naționale judiciare și de reglementare. 

Raportul subliniază faptul că supravegherea Curții Europene a Drepturilor Omului rămâne un instrument esențial pentru a se asigura că legile și practicile naționale sunt în concordanță cu standardele stabilite în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a emis mai mult de 70 de hotărâri în cauzele legate de libertatea de exprimare în 2018, constatând încălcări în aproximativ două treimi dintre acestea.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti