Faceți căutări pe acest blog

CoE: e -publicatii - Un instrument pentru dezvoltarea medierii/ CEPEJ


Un instrument pentru dezvoltarea medierii: Asigurarea punerii în aplicare a orientărilor CEPEJ privind medierea Linii directooare privind medierea=Mediation Development Toolkit - Ensuring implementation of the CEPEJ Guidelines on mediation. - 2018. - 59 p.   [Accesat la 19.07.2018] 
Disponibil la : http://rm.coe.int/mediation-development-toolkit-ensuring-implementation-of-the-cepej-gui/16808c3f52

În cadrul celei de-a 30-a ședințe plenare, CEPEJ a completat lista instrumentelor existente ale Consiliului Europei în domeniul medierii, în special recomandările Consiliului Europei (Recomandarea (98) 1 privind medierea familială, Recomandarea (99) 19 privind medierea în materie penală; Recomandarea (2001) 9 privind alternativele litigiilor între autoritățile administrative și părțile private; Recomandarea (2002) 10 privind medierea în materie civilă) și liniile directoare ale CEPEJ privind medierea civilă, familială, penală și administrativă prin adoptarea unei serii de instrumente concrete pentru a ajuta statele membre să dezvolte utilizarea medierii, precum și să sprijine actorii de mediere în practica lor zilnică. Setul de instrumente pentru dezvoltarea medierii este elaborat în scopul de a fi adaptat și să evolueze în conformitate cu diferite contexte naționale , fiind completat treptat cu noi instrumente. Două dintre aceste instrumente sunt rezultatul unei colaborări fructuoase între Institutul Internațional de Mediere (IMI) și Consiliul Barourilor și Societăților de Drept din Europa (CCBE).


Versiunea actuală cuprinde următoarele instrumente:
- două liste de verificare pentru a sprijini autoritățile naționale în crearea și monitorizarea piloților de mediere în instanțele judecătorești;
- un document destinat în primul rând judecătorilor și grefierilor care se concentrează asupra sesizării judiciare a medierii;
- un curriculum de formare a mediatorilor de bază, dezvoltat în comun cu IMI;
- un document de sensibilizare pentru principalii actori ai medierii, sub forma întrebărilor frecvente;
- un ghid de mediere pentru avocați, dezvoltat împreună cu CCBE.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti