Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicatii - Rolul instituțiilor.Amenințările la adresa instituțiilor: Raportul anual 2018 al Secretarului General al Consiliului Europei

Situaţia democraţiei, drepturilor omului şi a statului de drept în Europa.Rolul instituţiilor, ameninţările la adresa instituţiilor  Raportul anual 2018 al Secretarului General al Consiliului Europei=
State of democracy, human rights and the rule of law (5th report) - Role of institutions - Threats to institutions (2018):Report by the Secretary General of the Council of Europe  :. - Strasbourg, 2018. - 108 p. [Accesat la 14.05.2018]
Disponibil la : 
http://rm.coe.int/state-of-democracy-human-rights-and-the-rule-of-law-role-of-institutio/168086c0c5

Drepturile omului, democrația și statul de drept depind de instituțiile care le dau formă. Dar pentru populiștii care invocă proclamarea "voinței poporului", aceste controale instituționale și echilibrul puterii sunt adesea văzute ca un obstacol care ar trebui să fie subminat.

Cel de-al 5-lea raport anual al Secretarului General, Thorbjørn Jagland, publicat la  14 mai 2018  evaluează principalele elemente esențiale ale securității democratice în statele membre ale Consiliului Europei: justiția independentă, libertatea de exprimare, libertatea de întrunire și asociere, societățile incluzive.

În acest an, raportul atrage atenția asupra rolului instituțiilor în Europa și asupra încercărilor de a le submina atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre.
"Există provocări noi și mai vechi pentru instituțiile noastre de pe întregul continent la care trebuie să răspundem", a declarat Secretarul General. În raportul său, Secretarul General invită toate statele membre ale Consiliului Europei să reitereze, în interesul fiecărui cetățean european, valorile împărtășite, așa cum se reflectă ele în Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Evaluările raportului se bazează pe textele și constatările organismelor Consiliului Europei - Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Adunarea Parlamentară, Comisarul pentru Drepturile Omului, Comisia de la Veneția și alte structuri de monitorizare și interguvernamentale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti