Faceți căutări pe acest blog

Beneficiile Acordului de asociere dintre UE și RM: lectia interactivă


"...Se instituie prin prezentul acord o asociere între Uniune și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte.
(2) Obiectivele acestei asocieri sunt:
(a) să promoveze asocierea politică și integrarea economică între părți, pe baza unor valori comune și a unor legături strânse, inclusiv prin creșterea participării Republicii Moldova la politicile, programele și agențiile UE;
(b) să consolideze cadrul pentru un dialog politic consolidat în toate domeniile de interes reciproc, care să permită dezvoltarea unor relații politice strânse între părți;
(c) să contribuie la consolidarea democrației și la stabilitatea politică, economică și instituțională în Republica Moldova;...
ACORD DE ASOCIERE ÎNTRE REPUBLICA MOLDOVA, PE DE O PARTE, ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI COMUNITATEA EUROPEANĂ A ENERGIEI ATOMICE ŞI STATELE MEMBRE ALE ACESTORA, PE DE ALTĂ PARTE  


Relațiile dintre Uniunea Europeană (UE) și Republica Moldova sunt profunde și pluridimensionale. Republica Moldova participă la multe acorduri și programe ale UE.  Cele două părți își aprofundează relațiile prin Acordul de asociere UE-Moldova, care a fost semnat în iunie 2014 și a intrat pe deplin în vigoare pe 1 iulie 2016. Noul cadru este inovator și ambițios, incluzând o Zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) și o Agendă de asociere care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE. Acordul de asociere înlocuiește Acordul de parteneriat și cooperare anterior, care a fost în vigoare din iulie 1998.

În scopul sensibilizării studentilor cu privire la semnificaţia şi oportunitatea Acordului de Asociere UE-RM
,la 3 aprilie 2018 Centrul Pro-European de servicii si comunicare (CPESC) al Bibliotecii Naționale a RM  a organizat lectia interactivă "Beneficiile Acordului de asociere dintre UE și RM" cu participarea experților in domeniu.

În acest context, în perioada 2- 23 aprilie este  vernisată și expoziția care va oferi suport informațional privind surse de informare privind integrarea europeană și beneficiile Acordului de AsociereElena PINTILEI, Director general al BNRM a remarcat faptul ca integrarea europeană reprezintă prioritatea nr. 1 a politicii interne şi externe a Republicii Moldova.  În prezent Parlamentul RM examinează proiectul de completare a Constituției RM cu prevederi ce stabilesc vectorul de integrare europeană ca obiectiv strategic de dezvoltare a țării. 
Relațiile dintre UE și Republica Moldova se bazează pe Acordul de Asociere încheiat între acestea. În acest context, dna Pintilei a salutat participarea studentilor la această lectie interactiva cu implicarea  expertilor in domeniu  si le a recomandat  studierea provocărilor si avantajelor Acordului de Asociere.


Iulian GROZA, Directorul Executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a donat BNRM  un set de publicatii  a IPRE  in domeniul integrării europene.
 

 Acordul de Asociere pe înțelesul tinerilor/ Iulian GROZA, Director Executiv al Institutului  pentru Politici și Reforme Europene, moderator politici de integrare europeană, ex vice-ministru al Afacerilor Externe şi Integrării Europene
Iulian Groza,  a indemnat  tinerii   să se familiarizeze cu conţinutul  Acordului de Asociere  si a explicat perspectivele pe care le deschide Acordul pentru realizarea aspiraţiilor europene ale RM. Director IPRE a a expus celor prezenti despre perspectivele aderării RM in UE prin prisma experienței sale atăt în cadrul  Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene  , cât si la IPRE.
Expertul  a relatat si despre evoluția relațiilor UE-RM, făcând trimitere la document recent publicat Relatiile cu Republica Moldova – Concluziile Consiliului UE, 26 02.2018.

Implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu UE : beneficii și provocările/Natalia CALENIC,  Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova

Natalia CALENIC, Vicepresedinte CCI a relatat despre prevederile Acordului de Asociere în parte ce ține de Zona de Liber Schimb Aprofundat si Cuprinzător (DCFTA) în special avantajele regimului de comerț dintre RM si UE. Au fost prezentate principiile de funcționare a Zonei de liber schimb, care permit liberalizarea graduală a comerțului și accesul mai simplificat a produselor moldovenești pe piața europeană. 
 Studenții au fost informați despre procedurile vamale de import și export cu UE, instrumente aplicate pentru facilitarea comerțului internațional, dar si securizarea frontierei externe cu UE.
Expertii au  explicat studenților într-un limbaj clar şi accesibil semnificaţia şi oportunitatea Acordului de Asociere şi  au demonstrat că obiectivul de integrare europeană este unul de anvergură naţională,care implică nu doar crearea şi consolidarea alianţelor şi parteneriatelor pe care le are Republica Moldova în exterior, dar e nevoie de un suport mai viguros din partea cetățenilor pentru reformele orientate către Uniunea Europeană. Realizarea acestui obiectiv ţine de o serie de transformări interne prin care trebuie să treacă întreaga societate – la nivel de mentalităţi, legislaţie, activitate a instituţiilor statului etc.

În cadrul Exercitiu interactiv Studenții au analizat avantajele dar și riscurile integrării economice în spațiul UE și au prezentat viziunea lor privind domenii prioritare de dezvoltare a RM
 FOTO
Informatii suplimentare

  • http://cpescmd2.blogspot.md/2013/12/bv-acordul-de-asociere-rm-ue.html
  • http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/07/acordul-de-asociere-in-colectii-cpesc.html
  • http://cpescmdlib.blogspot.md/2014/06/acordul-de-asociere-ue-rm.htmlNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti