Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Reglementarea juridică a activităților de lobby

La réglementation juridique des activités de lobbying dans le contexte de la prise de décision publique - Recommandation CM/Rec(2017)2 et exposé des motifs / Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. - Strasbourg, 2017. - 37 p.

Legal regulation of lobbying activities in the context of public decision making (Recommendation CM/Rec(2017)2 and explanatory memorandum) / Committee of Ministers of the Council of Europe. - Strasbourg, 2017. - 37 p.

Recomandarea CM/Rec(2017)2, însoțită de raportul său explicativ, își propune să promoveze transparența activităților de lobby în luarea deciziilor publice. Ea enunță principiile pe care Statele membre ale Consiliului Europei sunt invitate să le aplice într-o modalitate care se corespundă cât mai mult situațiilor sale naționale specifice.Activitatea de lobby este un element important și legitim al funcționării democratice a sistemelor noastre politice. Sunt vizați toți actorii sociali și economici, publici și privați. De aceea publicul este tot mai mult preocupat de activitățile de lobby și dorește ca acestea să fie transparente.

Mizele și impactul activității de lobby asupra deciziilor publice sunt importante și este normal să fie stabilite reguli pe care lobbiștii, fie că sunt lobbiști antreprenori sau organizații ale societății civile, ar trebui să le respecte dacă încearcă să influențele agenții publici sau procesul de luare a deciziilor politice. Scopul acestor reguli, adoptate de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 22 martie 2017, este de a consolida transparența, responsabilitatea și încrederea publicului în sistemele politice. 
Ele pot servi ca fundament pentru o participare mai extinsă a cetățenilor la viața publică și la luarea deciziilor publice. În lipsa unei reglementări, principiile democratice și bune guvernare ar putea fi amenințate. 
Informații suplimentare:
https://book.coe.int/eur/en/legal-instruments/7418-legal-regulation-of-lobbying-activities-in-the-context-of-public-decision-making-recommendation-cmrec20172-and-explanatory-memorandum.html
Recomandarea în limba engleză poate fi accesată: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680700a40
Raportul explicativ în engleză: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016806f4fbf
Recomandarea în limba franceză poarte fi accesată la: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680700a42
Raportul explicativ în franceză: https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016806f4fbe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti