Faceți căutări pe acest blog

Expoziția ”Contribuții europene la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”

Începând cu 30 august 2017, în spațiile Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM este vernisată expoziția info-documentară ”Contribuții europene la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”.  

Expoziția își propune să faciliteze conștientizarea importanței promovării și realizării Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă la nivel, european și național, în acest scop fiind utilizate diverse materiale vizuale și documentare.

Consiliul Europei și Uniunea Europeană sunt partenerii strategici ai Republicii Moldova, astfel contribuția acestora la realizarea Agendei 2030 este una fundamentală și constituie un suport real pentru implementarea acesteia la nivel național. Acest lucru este relevant atât în cazul Consiliului Europei, a cărui stat membru este Republica Moldova și care este vizată de toate acțiunile acestei Organizații, cât și în cazul Uniunii Europene, în măsura în care există o corelație strânsă între Agenda 2030 și Acordul de Asociere RM-UE.Expoziția este divizată. tradițional, în două compartimente. unul referitor la Consiliul Europei și altul - la Uniunea Europeană,, ținând cont de faptul că scopul Centrul Pro-European constă în promovarea acestor două organizații, iar colecțiile cuprind publicații și materiale editate de aceste organizații sau dedicate valorilor promovate de acestea.

Compartimentul referitor la Consiliul Europei are la bază postarea elaborată de CPESC ”Contribuția Consiliului Europei la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”, disponibilă la adresa http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/06/contributia-coe-la-agenda-2030-onu.html.  

Sunt prezentate atât materiale de ordin general care arată relevanța  Agendei 2030 pentru Consiliul Europei  care, de la început, a contribuit la procesul de adoptare a Agendei 2030. 

În mod special sunt puse în evidență 7 ODDuri realizarea cărora este exemplificată prin acțiuni și instrumente concrete elaborate de Consiliul Europei, valoarea unică adăugată a căruia fiind oferită de Statutul său paneuropean: 47 de state membre, inclusiv Republica Moldova.

Pentru a implementa cu succes Agenda 2030, statele membre ar trebui să pună eficient în acțiune standardele CoE, adoptând măsuri, bazate pe Strategiile COE și utilizîn în acest sens instrumentele relevante elaborate în cadrul CoE. 


Spre exemplu, pentru realizarea  Obiectivului 1, obligația primordială a statelor părți la Carta Socială Europeană (instrument de protecție a drepturilor omului care garantează dreptul de a fi protejat împotriva sărăciei și excluziunii sociale prin articolul 30, deoarece se consideră că viața într-o situație de sărăcie și excluziune socială încalcă demnitatea ființelor umane), este adoptarea unei abordări cuprinzătoare și coordonate care vizează în mod explicit combaterea sărăciei și excluziunii sociale prin adoptarea de măsuri menite să prevină și să înlăture obstacolele din calea accesului la drepturile sociale fundamentale, printre care instruirea, educația, cultura și asistența sociala și medicala.

Compartimentul referitor la Uniunea Europeană are la bază postările elaborate de CPESC Răspunsul UE la Agenda 2030 a ONU pentru dezvoltare durabilă”, disponibilă la adresa http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/06/raspunsul-ue-la-agenda-2030-onu-pentru.html și ”Corelarea dintre Agenda 2030 și Acordul de Asociere cu UE”, disponibilă la adresa http://cpescmdlib.blogspot.md/2017/07/corelarea-dintre-agenda-2030-si-acordul.html.

Atenția utilizatorilor este direcționată spre cele mai importante mesaje, documente și publicații legate de subiectul expoziției, astfel încât aceștia să-și creeze o imagine de ansamblu asupra importanței implementării Agendei 2030 de către instituțiile UE, dar și de către autoritățile naționale.

Rafturile expoziționale au fost neîncăpătoare pentru toate informațiile și materialele relevante subiectului Expoziției, astfel încât cei interesați sunt invitați, accesând Codul QR de pe dispozitivele sale mobile, să exploreze acest subiect, informându-se și din alte materiale diseminate de CPESC în mediul online, 

Acțiunile de promovare a ODD 2030 se înscriu în Programul de activitate al BNRM pentru 2017 în conformitate cu obiectivele sale anuale.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti