Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului versus Moldova: Concluzii și recomandări / Mihai Poalelungi; Lilia Grimalschi; Stas Splavnic, et al. - Chișinău, 2017. - 578 p. 
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu suportul financiar al Consiliului Europei. – 1000 ex.
ISBN 978-9975-53-828-2.

 
Disponibil la: https://www.inj.md/sites/default/files/Conventia%20Europeana.pdf

Volumul, dedicat actorilor din sistemul justiției, mediului academic și funcționarilor publici, oferă nu doar analiza integrală a celor 196 de hotărâri și 40 de decizii adoptate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului versus Republica Moldova până la 31 decembrie 2015, ci și precedentele CtEDO în privința altor state, în măsura în care ele sunt pertinente contextului, pentru a evita o eventuală încălcare și pentru a familiariza justițiarul moldav cu recentele dezvoltări jurisprudențiale. La finalul compendiului, se găsește și un indice tabelar, care include, într-o formă comprimată, toate hotărârile Curții contra Moldovei, analizate în lucrare, cu precizarea paginii din comentariu unde sunt reflectate, precum și principalele criterii de identificare.

Lucrarea a fost realizată în cadrul Institutului Național al Justiției și al Curții Supreme de Justiție și publicată cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale
în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti