Faceți căutări pe acest blog

UE-e-publicatii - Documente de reflecție privind evoluția Europei


DESCARCATI
La 1 martie 2017, Comisia Europeană a prezentat o Carte albă privind viitorul Europei. Aceasta reprezintă punctul de plecare pentru o dezbatere amplă și onestă cu privire la viitorul Uniunii alcătuite din 27 de state membre. 
  
Acesta prezintă cinci scenarii, fiecare oferind o imagine a stării potențiale a Uniunii până în 2025, care va depinde de alegerile pe care le va face Europa. Scenariile arată modul în care se va schimba Europa în următorul deceniu, de la impactul noilor tehnologii asupra societății și a locurilor de muncă, până la îndoielile în privința globalizării, preocupările legate de securitate și amploarea tot mai mare a populismului.


Fișe informative sunt destinate să faciliteze discuțiile
 • Fișă informativă: Procesul inițiat de Cartea albă
 • Fișă informativă: Realizarea programului nostru pozitiv: Agenda de la Roma română 
 • Fișă informativă: O Europă socială
 • Fișă informativă: O piață unică digitală conectată
 • Fișă informativă: O Europă mai puternică pe plan global
 • Fișă informativă: Gestionarea migrației
 • Fișă informativă: O Uniune care să se implice mai mult doar în chestiuni majore
 • Fișă informativă: Cooperarea consolidată – deja o realitate
  Pentru a contribui în continuare la această dezbatere,  Comisia Europeană prezintă
 o serie de documente de reflecție cu privire la chestiuni-cheie care vor fi definitorii pentru anii următori.
28 iunie 2017

DESCARCATI engDocumentul de reflecție  privind viitorul finanțelor UE - 40 p.

Acum, când Europa își decide viitorul, UE are nevoie de un buget care să fie adecvat obiectivelor urmărite și să valorifice fiecare euro în beneficiul cetățenilor săi.
Documentul de reflecție al Comisiei privind viitorul finanțelor UE analizează opțiunile avute în vedere pentru ca acest deziderat să devină realitate. Aspectele asupra cărora se apleacă cel de al cincilea și ultimul document de reflecție din această serie ocupă un rol central în cadrul dezbaterii inițiate la 1 martie, odată cu prezentarea Cărții albe a Comisiei privind viitorul Europei. Documentul de reflecție prezintă posibilele implicații bugetare ale opțiunilor pe care le avem la dispoziție.
Comisarul Günther H. Oettinger, responsabil pentru buget și resurse umane, a declarat: „Pentru ca Europa să poată face față noilor provocări, trebuie să găsim surse de finanțare. Putem fie să cheltuim mai puțin, fie să identificăm noi surse de venituri. Dar orice am face, fiecare euro investit din bugetul UE trebuie să genereze valoare adăugată și să aibă un impact pozitiv asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.”

Bugetul UE se confruntă cu o provocare majoră - aceea de a finanța mai multe acțiuni cu mai puține resurse. Cetățenii așteaptă de la UE să joace un rol mai important în noi domenii de politică precum migrația, securitatea internă și externă sau apărarea. Europa ar trebui, de asemenea, să își păstreze rolul de prim-plan pe scena mondială, în calitate de cel mai mare donator de ajutor umanitar și pentru dezvoltare, precum și de lider al luptei împotriva schimbărilor climatice. Aceste obiective vor trebui îndeplinite având la dispoziție un buget al UE care va fi și mai mic după ieșirea Regatului Unit.
Documentul de reflecție  analizează această provocare și prezintă principalele elemente puse în discuție, structurate în jurul celor cinci scenarii ale Cărții albe
 
 1. statele membre ale UE vor continua pe același drum, 
 2. vor face mai puțin, împreună, 
 3. vor avansa cu intensități diferite,
 4.  vor face mai puțin, dar mai eficient 
 5. sau vor face mult mai mult, împreună? 

Pentru fiecare dintre aceste scenarii ilustrative, implicațiile sunt diferite, atât în ceea ce privește sumele alocate fiecărui obiectiv vizat, cât și în ceea ce privește eventualele surse de finanțare. Opțiunile propuse merg de la reducerea cheltuielilor pentru politicile existente până la majorarea veniturilor.

În plus, documentul de reflecție stabilește caracteristicile de bază ale bugetului UE și trasează principalele tendințe și evoluții în domenii de politică esențiale, cum ar fi agricultura și coeziunea. Acesta abordează, de asemenea, chestiuni generale cum ar fi valoarea adăugată a finanțării din partea UE sau corelarea dintre fondurile UE și reformele structurale din statele membre


 07 iunie 2017


DESCARCATI
Document de dezbatere privind viitorul apărării europene. = Reflection paper on the future of European Defence. - Bruxelles, 07.506. 2017,   COM/2017    final -  24 p.

Documentul de dezbatere prezintă diferite scenarii cu privire la modul de abordare a amenințărilor din ce în ce mai mari la adresa securității și apărării cu care se confruntă Europa, precum și la modul de consolidare a capacităților de apărare ale Europei până în 2025. Dezbaterea va contribui în mod esențial la luarea deciziei privind modul în care Uniunea va consolida protecția și securitatea cetățenilor europeni, aspect care s-a aflat în centrul priorităților Comisiei Juncker. Documentul de dezbatere este completat de propuneri concrete prezentate astăzi pentru a lansa un Fond european de apărare, menit să consolideze eficiența contribuțiilor financiare ale statelor membre la capacitățile de apărare comune.

Liderii UE se vor întruni la Praga, la 9 iunie, pentru a discuta despre modul de utilizare a potențialului tratatelor în vederea intensificării cooperării în domeniul apărării. Comisia contribuie la această discuție, precum și la dezbaterea mai largă de la nivelul UE pe tema apărării, prin stabilirea unui număr de trei scenarii posibile pentru viitorul apărării europene.
 1.  Cooperarea în domeniul securității și apărării
 2.  Securitate și apărare partajate”
 3.  Securitate și apărare comune”
Scenariile de mai sus nu se exclud reciproc, ci ele ilustrează trei niveluri diferite de ambiție în materie de solidaritate. Consolidarea securității europene este o necesitate. Statele membre se vor afla în prim-planul procesului de definire a nivelului de ambiție, cu sprijinul instituțiilor UE. Privind spre viitor, statele membre trebuie să decidă acum traiectoria pe care doresc să o urmeze și ritmul în care doresc să acționeze pentru a proteja cetățenii Europei.

 Mai mult

31 mai 2017


DESCARCATI rom
Document de reflecție privind aprofundarea Uniunii economice și monetare a UE=REFLECTION PAPER ON THE DEEPENING OF THE ECONOMIC AND MONETARY UNION,-Bruxelles, 31.5.2017,   COM(2017) 291 final - 40 p.

Documentul de reflecție, care se bazează pe Raportul celor cinci președinți din iunie 2015, are rolul de a stimula dezbaterea privind Uniunea economică și monetară și de a contribui la construirea unei viziuni comune asupra viitoarelor sale proiecte. Documentul acordă atenția cuvenită dezbaterilor din statele membre și opiniilor formulate de celelalte instituții europene, prezentând în același timp măsuri concrete care ar putea fi adoptate până la alegerile din 2019, precum și o serie de opțiuni pentru anii următori, când structura Uniunii economice și monetară va fi definitivată.  Detalii


1. Introducere.
2. Povestea monedei euro până în prezent.
3. Argumente în favoarea finalizării uniunii economice și monetare
4. Reflecții privind o posibilă cale de urmat
5. Concluzii.
6. Anexă
.Anexa 1 – O posibilă foaie deparcurs pentru finalizarea până în 2025 a uniunii economiceși monetare
Anexa 2 – Instrumentele uniunii economice și monetareAnexa 3 – Principalele tendințe economice înregistrate până în prezent în cadrul zonei euro

10 mai 2017

DESCARCATI  rom

Document de reflecție privind valorificarea oportunităților oferite de globalizare. -Bruxelles, 10.5.2017,   COM/2017/0240 final. - 30 p.

 Prezentul document referitor la valorificarea oportunităților oferite de globalizare este al doilea document din această serie. Acesta își propune să efectueze o evaluare echitabilă, bazată pe dovezi, a ceea ce reprezintă globalizarea pentru Europa și pentru cetățenii europeni.

Bazat pe o evaluare justă a avantajelor și a neajunsurilor asociate globalizării, documentul lansează o dezbatere cu privire la modul în care UE și statele membre pot gestiona acest fenomen într-o manieră care să facă posibilă anticiparea evoluțiilor viitoare și să permită îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor europeni. 

Documentul de reflecție face o analiză onestă a efectelor pe care globalizarea le-a avut asupra UE. Realitatea este că, deși UE a beneficiat enorm de pe urma globalizării, acest fenomen a adus și multe provocări. La nivel mondial, globalizarea a scos din sărăcie sute de milioane de oameni și le-a permis țărilor sărace să mai reducă din decalajul față de țările dezvoltate. Pentru UE, comerțul mondial a stimulat creșterea economică, fiecare miliard de euro suplimentar produs din exporturi ducând la menținerea a 14 000 de locuri de muncă. De importurile ieftine beneficiază în special familiile mai sărace. Aceste avantaje nu vin însă de la sine și de ele nu se bucură în egală măsură toți cetățenii. Europa este afectată și de faptul că nu toate țările aplică aceleași standarde în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, protecția mediului sau siguranța, ceea ce înseamnă că deseori companiile europene nu pot concura cu întreprinderile străine exclusiv în termeni de prețuri. Din acest motiv se închid fabrici, se pierd locuri de muncă și se reduc presiunile asupra angajatorilor, ceea ce are ca efect înrăutățirea condițiilor salariale și de muncă pentru lucrători.
Soluția nu stă însă nici în protecționism, nici în politicile neintervenționiste. Așa cum reiese în mod clar din documentul de reflecție, globalizarea poate fi benefică doar dacă este valorificată corespunzător. UE trebuie să asigure o mai bună distribuție a avantajelor globalizării, lucrând atât cu statele membre și cu regiunile, cât și cu partenerii internaționali și cu alte părți interesate. Trebuie să profităm de ocazie și să îi dăm globalizării o formă care să respecte valorile și interesele noastre.

Cuprins
 

1. Bilanțul globalizării și al efectelor sale

1.1. Globalizarea nu este o noutate, dar evoluția sa este rapidă

1.2. Globalizarea este o forță pozitivă care generează schimbare...

1.3. ... dar care presupune și provocări

2. PERSPECTIVE

2.1. Globalizarea va arăta cu totul diferit în 2025...

2.2 ... și va trebui să rezistăm tentațiilor izolaționismului sau lipsei de acțiune

3. Răspunsul Europei pe plan extern: cooperarea internațională menită să modeleze globalizarea, diplomația economică și instrumentele care permit asigurarea unor condiții de concurență echitabile

3.1. UE reprezintă deja o forță pentru o ordine globală mai echitabilă...

3.2. ... dar ar trebui să depună mai multe eforturi în viitor...

3.3. ... și ar trebui să ia măsuri pentru a restabili condiții de concurență echitabile

4. Răspunsul Europei pe plan intern: consolidarea rezilienței printr-o mai bună împărțire a beneficiilor și prin promovarea competitivității pe termen lung

4.1. Aplicarea unor politici sociale și educative robuste este esențială pentru asigurarea rezilienței și a unei distribuții echitabile a bogăției...

4.2. ... însă trebuie făcute eforturi majore pentru ca Europa să fie o economie competitivă și inovatoare...

4.3. ... în strâns parteneriat cu regiuni mai autonome

5. Concluzii

26   aprilie 2017
DESCARCATI rom


Documentul de reflecție al Comisiei privind dimensiunea socială a Europei. - Bruxelles, 26.4.2017,COM(2017) 206 final. - 37 p.


Documentul de reflecție privind dimensiunea socială a Europei abordează diverse aspecte referitoare la modalitățile de a susține nivelul de trai actual, de a crea un număr mai mare de locuri de muncă de calitate mai bună, de a le facilita cetățenilor dobândirea competențelor de care au nevoie și de a crea o mai mare unitate în cadrul societății noastre, în ritm cu evoluțiile viitoare din domeniul social și al pieței muncii. În acest sens, documentul prezintă trei opțiuni posibile:

Documentul propune trei posibile opțiuni pentru viitor, care reflectă argumentele aduse frecvent în dezbaterile publice:
 • Limitarea dimensiunii sociale a liberei circulații: în cadrul acestei opțiuni, Uniunea ar menține normele care promovează circulația transfrontalieră, cum ar fi normele privind drepturile de securitate socială ale cetățenilor mobili, detașarea lucrătorilor, asistența medicală transfrontalieră și recunoașterea diplomelor. Nu ar mai exista însă standarde minime ale UE în domenii ca sănătatea și securitatea lucrătorilor, timpul de lucru și de repaus sau concediul de maternitate și de paternitate. Europa nu ar mai încuraja schimbul de bune practici între statele membre cu privire la educație, sănătate, cultură și sport, iar programele de reconversie socială și regională din statele membre cofinanțate din fonduri UE ar trebui sistate sau finanțate la nivel național.
 • Cei care doresc să facă mai mult în domeniul social sunt liberi să o facă: anumite grupuri de țări are putea decide să întreprindă mai multe împreună în domeniul social. Acestea ar putea fi țările care utilizează euro ca monedă unică și care ar urmări astfel să mențină forța și stabilitatea zonei euro și să evite ajustările brutale ale nivelului de trai al cetățenilor, sau orice altă configurație de țări participante, care s-ar putea concentra pe alte aspecte.
 • Țările UE27 fac împreună eforturi pentru a aprofunda dimensiunea socială a Europei: deși centrul de greutate al acțiunilor în domeniul social ar trebui să fie și ar continua să fie reprezentat de autoritățile naționale și locale, UE ar analiza și alte modalități de sprijinire a acțiunilor statelor membre, utilizând toate instrumentele pe care le are la dispoziție. Legislația nu s-ar limita la stabilirea unor standarde minime, ci ar putea să prevadă, în anumite domenii, armonizarea completă a drepturilor cetățenilor peste tot în UE, cu scopul de a realiza o convergență a realizărilor sociale.
Mai mult

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti