Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente


Povestea Europei 60 de ani de progrese realizate în comun/   Comisia Europeană,     Centrul European de Strategie Politică. - Luxemburg,  2017. - 28 p

Cea de a 60-a aniversare a Tratatelor de la Roma este o ocazie binevenită de a reflectaasupra viitorului Uniunii Europene – în principal privind înainte, dar și evaluând deceniile trecute.

Într-un moment în care unele dintre principiile fundamentale care până acum au susținut statele democratice și economiile avansate par amenințate, este cu atât mai important să ne reamintim obiectivele inițiale ale integrării europene.
Povestea europeană este una a păcii, democrației, solidarității și libertății, dar și a prosperității, egalității, bunăstării și sustenabilității. În acest moment de răscruce al istoriei, merită să ne reamintim principiile care ne unesc în calitate de europeni, precum și reușitele comune de care ne-am bucurat împreună.
Cu siguranță, au existat dificultăți, iar provocările viitoare pot părea uneori copleșitoare, motiv pentru care este necesară o perioadă de dialog, de reflecție și de dezbatere. Un bilanț al performanțelor obținute de Europa în decursul timpului poate fi începutul potrivit în acest sens.

Parteneri / Comisia Europeană,     Direcția Generală Politica Regională și Urbană. - Luxemburg,  2017. - 73  p.

DESCARCATI
Decidenții care se ocupă de politica regională și urbană au sarcini nenumărate și variate pentru încurajarea inovării, reducerea emisiilor de carbon, sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii, optimizarea dezvoltării urbane, promovarea incluziunii sociale și a cooperării, îmbunătățirea transporturilor, gestionarea calamităților naturale… Una dintre prioritățile lor cheie este de a promova dezvoltarea economică și de a reuni mai strâns regiunile și cetățenii. Pentru că, în fond, solidaritatea înseamnă o Uniune mai puternică! Cele șase povestiri din acest album, bazate pe proiecte reale, ilustrează rolul Uniunii Europene în reducerea diferențelor privind nivelul de trai și în sprijinirea procesului de dezvoltare al regiunilor
Politica comercială a UE Schimburi comerciale în avantajul dumneavoastră : o imagine de ansamblu /Comisia Europeană,   Direcţia Generală Comerţ . - Luxemburg,  2016. -  13 p.

DESCARCATI

UE este în continuare cel mai mare exportator și importator la nivel mondial. Dar vremurile sunt în continuă schimbare. În următorii 10 până la 15 ani, 90 % din creșterea mondială se va produce în afara UE. Politica comercială a UE – inclusiv negocierile actuale cu SUA privind Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) – poate valorifica această creștere pentru a crea locuri de muncă acasă și a ne menține influența în străinătate. Descoperiți acțiunile menite să mențină Europa în poziția de competitor de top în secolul al XXI-lea
 
Share, care, cure : Reţele europene de referinţă pentru bolile rare, bolile cu prevalenţă redusă şi bolile complexe/    Comisia Europeană,     Direcția Generală Sănătate și Siguranță Alimentară. -
- Luxemburg,  2017. -    4 p.

DESCARCATI
Rețelele europene de referință (RER) sunt rețele virtuale care reunesc furnizori de servicii medicale din întreaga Europă. Ele au drept obiectiv abordarea bolilor complexe sau rare sau a afecțiunilor care necesită tratament foarte specializat și un ansamblu de cunoștințe și de resurse. Pentru a analiza diagnosticul și tratamentul unui pacient, coordonatorii RER convoacă un comitet consultativ „virtual” format din medici specializați în diferite domenii, utilizând o platformă informatică specială și instrumente de telemedicină. În acest fel, cunoștințele și competențele medicale călătoresc în locul pacienților, aceștia din urmă beneficiind de confortul de a rămâne în mediul familial în care se simt sprijiniți
Uniunea Europeană Date și cifre/      Consiliul Uniunii Europene/ General Secretariat of the Council . - Luxemburg,  2017. -  83 p

DESCARCATI
O compilație de informații esențiale despre Uniunea Europeană, statele sale membre și țările candidate. Conține o descriere a instituțiilor UE, cifrele privind populația, limbile oficiale, site-urile guvernelor și alte date utile despre fiecare țarăDESCARCATI
Casa istoriei europene Ghid de buzunar: expoziția permanent/     Parlamentul European- Luxemburg,  2017. -  18 p

Bine ați venit la Casa Istoriei Europene, un proiect al Parlamentului European! Pe măsură ce vizitați expoziția principală, veți observa că nu vă povestim istoria fiecărei națiuni europene. Dimpotrivă,ceea ce dorim să explorăm este modul în care istoria a modelat conceptul de memorie europeană și modul în care continuă să ne influențeze viețile în prezent și în viitor. Exact ca și în viața noastră personală, sunt unele lucruri pe care dorim să ni le amintim și altele pe care preferăm să le uităm. Și, bineînțeles, există de-a lungul istoriei evenimente care pot fi interpretate din perspective diferite.

  
Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Europa creative/    Comisia Europeană,     Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. - Luxemburg,  2017. -  2 p.

DESCARCATI

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Europa creativă este baza de date a Comisiei Europene dedicată programului Europa creativă. Ea conține descrierile tuturor proiectelor finanțate în cadrul programului, inclusiv informațiile de contact ale organizațiilor implicate. În plus, include rezultatele proiectelor care s-au încheiat, împreună cu linkurile către site-urile web. Platforma promovează Povești de succes au proiecte care au avut rezultate excepționale în ceea ce privește pertinența la nivel de politici, potențialul de comunicare, impactul sau conceperea

Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Erasmus+ Comisia Europeană,, Direcția Generală Educație, Tineret, Sport și Cultură. - Luxemburg,  2017. - 2 p.

DESCARCATI
Platforma de prezentare a rezultatelor proiectului Erasmus+ este baza de date a Comisiei Europene dedicată programului Erasmus+. Ea conține descrierile tuturor proiectelor finanțate în cadrul programului, inclusiv informațiile de contact ale organizațiilor implicate. În plus, include rezultatele proiectelor care s-au încheiat, împreună cu linkurile către site-urile web. Platforma promovează Povești de succes sau proiecte care au avut rezultate excepționale în ceea ce privește pertinența la nivel de politici, potențialul de comunicare, impactul sau conceperea. Ele au fost selectate dintr-un grup mai mare de exemple de bune practici sau proiecte bine gestionate cu rezultate foarte bune
UE, Uniunea energetică și combaterea schimbărilor climatice/ Comisia Europeană, Direcţia Generală Comunicare. - Luxemburg,  2017. - 4 p.

DESCARCATI
 Europenii au nevoie de energie sigură, durabilă, la prețuri accesibile. Modul nostru de viață depinde în mare măsură de energie pentru asigurarea serviciilor de zi cu zi, indispensabile atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi. Avem nevoie de energie pentru a produce lumină și căldură și pentru a ne desfășura activitățile din transport și industrie. Fără energie nu putem utiliza mașinile de spălat, calculatoarele, televizoarele și multe alte obiecte a căror prezență aproape că nu o mai simțim, dar care sunt foarte importante pentru noi. Însă asigurarea accesului la toată energia de care avem nevoie, la un preț acceptabil, atât în prezent, cât și în viitor, nu este un lucru ușor.


Provocare acceptată  Ce să urmărim la banca UE în 2017-2019 /Banca Europeană de Investiţii . -  Luxemburg,  2017. - 6 p.

DESCARCATI
BEI, banca UE, este cel mai mare emitent și furnizor de fonduri multilateral din lume după volum, oferind finanțare și expertiză pentru proiecte de investiții solide și durabile care contribuie la promovarea obiectivelor politicilor Uniunii Europene. Grupul Băncii Europene de Investiții este compus din Banca Europeană de Investiții (BEI) și Fondul European de Investiții (FEI). Planurile operaționale ale BEI și FEI pentru perioada 2017-2019 stabilesc obiectivele și domeniile prioritare pentru bancă și fond pe termen mediu. BEI estimează că va acorda 74-76 mld. EUR anual. FEI estimează că va angaja 9,6-10,4 mld. EUR anual în operațiuni de participare la capital, de securitizare şi de finanțare destinată incluziunii sociale, precum şi în garanții

   


Banca Europeană de Investiţii pe scurt /Banca Europeană de Investiţii . - Luxemburg,  2017. -  6 p

DESCARCATI
Banca Europeană de Investiţii urmăreşte patru domenii prioritare pentru a sprijini creşterea economică şi crearea de locuri de muncă: inovarea şi competenţele, IMM-urile, acţiunile împotriva schimbărilor climatice şi infrastructura strategică în UE. Pentru un impact maxim, BEI creditează proiecte solide, combinând creditele proprii cu fonduri UE şi oferind consultanţă tehnică şi financiară. BEI sprijină redresarea economică a Europei prin punerea în aplicare a Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS). Până la sfârșitul anului 2016, Grupul BEI a angajat 30,2 mld. EUR în cadrul FEIS, mobilizând investiţii în valoare totală de 163,9 mld. EUR, respectiv 52% din ţinta de 315 mld. EUR pe o perioadă de trei ani. Activităţile BEI din întreaga lume reflectă priorităţile externe ale UE. BEI este activă cu precădere în ţările în fază de preaderare şi în ţările vecine din est şi sud. BEI desfăşoară activităţi şi în țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific, în Asia şi America Latină, prin care sprijină dezvoltarea sectorului privat local, infrastructura socială şi economică şi proiectele de politici climatice

Codul de practici al statisticilor europene pentru autorităţile statistice naţionale și comunitare/    Comisia Europeană,     Eurostat. - Luxemburg,  2017. - 8 p.

DESCARCATI
Codul de practici al statisticilor europene se bazează pe 15 principii care acoperă cadrul instituțional, procesele de producție statistică și rezultatele statistice. Un set de indicatori de bune practici pentru fiecare principiu oferă o referință pentru monitorizarea implementării Codului. Criteriile de calitate ale statisticilor europene sunt definite de legea statistică europeană. Autoritățile statistice, incluzând Comisia (Eurostat), institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile cu dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor europene, împreună cu guvernele, ministerele și Consiliul European, se angajează să adere la prezentul Cod. Principiile Codului de practici împreună cu principiile generale de gestionare a calității reprezintă, pentru Sistemul statistic european, un cadru comun al calitățiiEvaluarea punerii în aplicare a politicilor UE de mediu Aspecte principale : România/ Comisia Europeană,     Direcţia Generală Mediu. -  Luxemburg,  2017. - 4 p.

DESCARCATI
Legislația de mediu a UE îmbunătățește viața oamenilor, însă normele funcționează doar dacă sunt cu adevărat puse în aplicare. Legislația de mediu sporește calitatea apei și a aerului, crește ratele de reciclare și protejează natura, pentru a da doar câteva exemple. De asemenea, aceasta oferă beneficii economice semnificative. Însă ea poate fi eficientă doar dacă este pusă în aplicare. Aici intervine rolul Evaluării punerii în aplicare a politicilor UE de mediu (EIR). Aceasta face parte din răspunsul nostru adresat cetățenilor care doresc ca UE să se asigure că normele în materie de mediu sunt aplicate corect în țara lor.


 


DESCARCATI
Mediul pentru europeni, Nr. 62, martie 2017/    Comisia Europeană,  Direcţia Generală Mediu. - 18 p.

Cuprins

 • Verificarea adecvării arată că legile UE privind natura
  sunt adecvate scopului urmărit 
 • UE își lasă amprenta la conferința CITES care marchează
  un „punct de cotitură” 
 • UE este lider în aplicarea angajamentelor de la Paris privind clima
 • Bine ați venit la Essen, Capitala Verde a Europei 2017!
 • Ferma câștigătoare Katica Tanya ne oferă un exemplu
 • de distracție durabilă Viziunea pe termen lung pentru un viitor durabil 
 • O politică integrată a UE pentru regiunea arctică
 • Mai multă grijă pentru oceanele noastre 
 • Tinerii europeni participă voluntar la protejarea naturii


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti