Faceți căutări pe acest blog

CEDO: Intări noi. martie-aprilie 2017

 (Publicaţiile pot fi consultate în Sala de lectură a Centrului Pro-european )


E.6/2016-PR. Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare [Text tipărit] / Elena Belei, Stela Bleşeaga, Nelea Budăi [et al.]; Coordonator : Mihai Poalelungi. ─ Ed. a 2-a, adnotată şi completată . ─ Chișinău : [S. n.], 2016. - 760 p. - ISBN: 978-9975-139-07-6.
Cea de-a doua ediție a lucrării este adnotată și completată, inclusiv cu jurisprudența relevantă și recentă a Curții Europene a Drepturilor Omului. Lucrarea a fost elaborată în baza actelor normative în vigoare la 1 noiembrie 2016 și conține modificări ale cadrului normativ actual. Mai mult, cartea este o sursă importantă de soluții pentru judecători, avocați, procurori și alți juriști implicați în înfăptuirea justiției civile, în situațiile pe care le întâmpină, dar și pentru dezvoltarea unei jurisprudențe uniforme și previzibile.

Potrivit autorilor, lucrarea este destinată angajaților din cadrul instanțelor judecătorești, procuratură, avocatură, notariat, dar și studenți, doctoranzi și profesori de la Drept. Cartea este structurată în șapte capitole:

Titlul I: Procedura contencioasă
Titlul II: Procedura specială
Titlul III: Procedura insolvabilității
Titlul IV: Procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești și arbitrale străine
Titlul V: Procedura de contestare a hotărârilor arbitrale
Titlul VI: Procedura de eliberare a titlurilor de executare silită a hotărârilor arbitrale
Titlul VII: Implicarea instanțelor de judecată în procedura de executare silită.
*    *    *

E.1/2016-CO. Convenţia europeană a drepturilor omului [Text tipărit]: Actualizat 26 septembrie 2016 / Consiliul Europei. ─ Ed. a 13-a, rev . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2016. - 174,[6] p. - (Legislaţie). - ISBN: 978-606-27-0499-5.

Cartea de fata reuneste principalele reglementari necesare unei persoane care doreste sa formuleze o plangere la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.
Lucrarea cuprinde Conventia europeana a drepturilor omului si protocoalele sale aditionale, inclusiv Protocoalele nr. 15 si nr. 16, Regulamentul Curtii, precum si legislatia interna in materie, actualizata la data de 26 septembrie 2016.

Regulamentul Curtii, tradus in limba romana si cuprins in prezenta editie, include ultimele modificari in vigoare de la 1 ianuarie 2016, care se refera in principal la cererile depuse de persoanele juridice si cele depuse de solicitantii care sunt reprezentati de un avocat inca de la inceputul procedurii.

De asemenea, au fost traduse si integrate in acest volum toate instructiunile practice (privind deschiderea procedurii in fata Curtii, masurile provizorii si satisfactia echitabila, transmiterea de catre Guverne, respectiv de catre reclamanti a documentelor prin sistemul electronic, observatiile scrise si cererea privind anonimatul), dar si explicatiile in legatura cu cererile si procedurile de urmat (formularul de cerere, notele privind completarea acestuia si procura – toate actualizate cu modificarile in vigoare de la 1 ianuarie 2016 –, precum si greselile comune in completarea formularului de cerere si cum pot fi ele evitate).
*    *    *

E.3.9/2016-HO ANGHEL, Răzvan. Hotărâri CEDO relevante în materia raporturilor de muncă şi asigurărilor sociale [Text tipărit] : Comentarii şi jurisprudenţă naţională / Răzvan Anghel . ─ București : Rosetti International, 2016. - 379 p. - ISBN: 978-606-8794-22-8.

Potrivit autorului, această lucrare îmbină, într-o manieră originală, hotărâri recente pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, relevante pentru materia dreptului muncii și asigurărilor sociale, cu jurisprudența României, care ilustrează rezolvarea unor probleme similare în contextul legislativ român, adăugându-se și unele hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în legătură cu interpretarea unor norme din dreptul UE ce își pot găsi aplicarea în cauze în care se pun problemele de drept analizate de CEDO.

Prin comentariile care însoțesc hotărârile CEDO prezentate s-a încercat evidențierea unor aspecte relevante în analiza Curții pentru a se putea stabili căror concluzii ale acesteia li se poate atribui valoare de principiu și care concluzii sunt rezultatul unui complex de împrejurări particulare și ar putea fi valorificate numai în același context de fapt și de drept. Totodată, comentariile urmăresc să stabilească legătura cu problemele de drept ivite în practica judiciară națională din perspectiva cadrului legal național, la care se pot adăuga unele interpretări cu caracter obligatoriu ale dreptului Uniunii Europene oferite de CJUE în procedura trimiterii preliminare.
*    *    *

E.3.9/2015-DR Drept contravențional: Culegere de hotărâri judecătorești 2007-2014. Vol.1. Reflectarea jurisprudenței CEDO în procedura contravențională națională / Andrei Pap. - București: Editua hamangiu, 2015. - 354 p. - ISBN 978-606-27-0215-1.

Lucrarea Drept contraventional. Culegere de hotarari judecatoresti este rezultatul unei analize minutioase si al unei selectii riguroase a hotararilor judecatoresti pronuntate de diverse instante de judecata din tara, fiind prezentate constatarile si solutiile cele mai interesante adoptate de magistrati.

Primul volum, intitulat Reflectarea jurisprudentei CEDO in procedura contraventionala nationala, reuneste cele mai relevante spete publicate in materie in perioada 2007-2014.

Autorul a inteles sa faca o expunere a spetelor in ordinea cronologica a pronuntarii hotararilor judecatoresti, pentru ca cititorul sa poata observa mai bine care a fost optica instantelor de judecata la un moment dat si, mai ales, care a fost evolutia jurisprudentei nationale in materie contraventionala, incepand cu anul 2007 si pana in prezent.

Au fost de asemenea rezumate si unele hotarari pronuntate de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, care prezinta o deosebita importanta pentru procedura contraventionala nationala, avand in vedere problemele pe care le ridica Dreptul contraventional in plan practic.

*    *    *

E.6/2015-PR Protecţia europeană şi internaţională a Drepturilor Omului [Text tipărit] : Curs universitar / Titus Corlăţean. ─ ed. a 2-a, rev . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2015. - 381 p. - Bibliogr. : p. 373-376. - ISBN: 978-606-673-676-3.

Autorul: Editia a doua a „Protectiei europene si internationale a Drepturilor Omului” (curs universitar) a fost determinata de necesitatea reflectarii unor evolutii importante aparute in domeniu in ultima perioada de timp. Ca si prima editie, prezenta fructifica rezultatele cercetarii stiintifice efectuate de autor in cadrul studiilor doctorale, publicate anterior, in 2011, sub forma monografiei „Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului”. Elementul de noutate este reprezentat de analiza privind procedura de executare, in special la capitolul „masuri cu caracter general”, in cauza pilot „Maria Atanasiu si altii” (leading case) contra Romaniei, in domeniul atat de sensibil al restituirii/compensarii pentru imobilele nationalizate in perioada regimului comunist.

Noua editie a cursului prezinta si o serie de evolutii importante in domeniul reformei sistemului de control jurisdictional de la Strasbourg, intre care deciziile si masurile adoptate la conferintele ministeriale de la Interlaken (februarie 2010), Izmir (aprilie 2011), Brighton (aprilie 2012), dar si adoptarea Protocoalelor 15 si 16 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului.

Nu in ultimul rand, sunt prezentate unele evolutii statistice interesante privind jurisprudenta Curtii si procedurile de executare supuse controlului Comitetului Ministrilor. In sfarsit, asteptata aderare a Uniunii Europene la Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu se regaseste in cea de-a doua editie a cursului, spre regretul autorului, datorita blocajului intervenit dupa adoptarea la 18 decembrie 2014 de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene a Avizului 2/13, aviz care statueaza ca acordul preconizat privind aderarea UE la Conventia Europeana a Drepturilor Omului nu este compatibil cu art. 6(2) TUE si nici cu Protocolul nr. 8 cu privire la art. 6(2) din Tratatul privind Uniunea Europeana. 

*    *    *

E.1/2016-CO Convenţia Europeană a Drepturilor Omului [Text tipărit] : Note de curs / Răzvan-Horațiu Radu . ─ Bucureşti : Universul Juridic, 2016. -243 p. - (Universul juridic). - Bibliogr. : p. 235-237. - ISBN: 978-606-673-545-2

Editorul: ”Lucrarea „Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Note de Curs” reprezinta un instrument de familiarizare cu principalele drepturi si libertati prevazute de Conventia Europeana pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si cu modul de interpretare a acestora de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

Ea se adreseaza, in egala masura, atat studentilor care doresc sa descifreze tainele principalelor drepturi si libertati fundamentale consacrate de Conventie, cat si tuturor practicienilor dreptului interesati sa aprofundeze domeniul. Avand un pronuntat caracter practic, ea pune un accent deosebit pe interpretarea data de jurisprudenta Curtii drepturilor si libertatilor enuntate.”*    *    *

E.3.9/2013 AV Avocaţii în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului : hotărâri relevante [Text tipărit] / Coord. : Dragoş Călin [et al.] . ─ Bucureşti : Editura Universitară, 2013. - 261 p. - ISBN: 978-606-591-848-1.
347.9/A-95 / I-1273164

Din PREFAȚA, semnată de Prof. univ. dr. Mihai Sandru, Presedinte al Asociatiei Romane de Drept si Afaceri Europene (ARDAE)

”Avocatul este elementul esential al realizarii unei justitii corecte; demersul sau este acela de a promova si apara drepturile, libertatile si interesele clientilor, in deplina legalitate. Una dintre conditiile esentiale de admisibilitate la Curtea Europeana a Drepturilor Omului este aceea a parcurgerii intregului ciclu procesual in fata instantelor nationale: existenta unei obligatii ca macar in ultima etapa procesuala, de multe ori recursul in sistemul nostru de drept, reprezentarea intereselor clientului sa se realizeze prin servicii profesionalizate, prin avocat, este necesara si utila, poate si pentru a zadarnici aplombul cererilor catre CEDO (cu un nefiresc 97% de inadmisibilitati pentru Romania). Desigur, o problema de etica si de profesionalism se pune pentru acei avocati care insista sa trimita clientul la CEDO pentru a incerca ceea ce probabil si acestia cunosc, respectiv solutia de inadmisibilitate. Acest volum ar putea fi o modalitate de a individualiza rolul esential al avocatului intr-o societate democratica, intelegerea de acesta nu doar a beneficiilor de persoana-care-poate-incerca, ci si a responsabilitatilor care ii incumba.

Desi personajul acestei carti este avocatul, vom fi in situatia de a intelege mai bine legislatii ale altor state – acest volum, dincolo de aducerea in atentia publicului a aplicarii Conventiei..., prin traducerea unor cauze mai putin utilizate in literatura noastra – face un serviciu de informare si gestionare a drepturilor si obligatiilor avocatilor din alte state. Acest volum reprezinta, in acelasi timp, si un demers prin care, drepturile avocatilor sunt evidentiate – spre ex., dreptul la o instanta impartiala (Alenka Pečnik c. Sloveniei, hotararea din 27 septembrie 2012, cererea nr. 44901/05)... ”

*    *    *

E.3.9/2003-KE Key case-law extracts [Text tipărit] : European Court of Human Rights / Gilles Dutertre . ─ Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2003. -428 p. -ISBN: 92-871-5055-9.
341.6/D-94/III-127298

Prima plângere transmisă Comisiei europene a Drepturilor Omului datează cu 1955, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului și-a pronunțat prima hotărâre în 1961. Publicarea tuturor acestor hotărâri și decizii reprezintă sute de volume, o abundență care face uneori consultarea lor extrem de  dificilă. Autorul prezentei lucrări, jurist, a extras esențialul din această vastă jurisprudență (până în 2002) pentru a o aduna într-un singur volum.

Prin urmare, autorul reprezintă pentru fiecare articol din Convenție, pasajele-cheie din hotărârile Curții și anumite decizii ale Comisiei, însoțite de comentarea lor. Scopul publicației este de a furniza, într-un singur document, un număr maximal de citate din hotărâri și o consultație concretă și directă. Această carte oferă, de asemenea, un acces ”pedagogic”, sintetic și clar la jurisprudența Curții Consiliului Europei.


*    *     *

E.3.9/2013-RE. Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului [Text tipărit] / Corina-Ruxandra Popescu . ─ Bucureşti : Hamangiu, 2013. - 450 p. - (Monografie). - Bibliogr. : p. 401-445. - ISBN: 978-606-678-588-4.
341.2/D-84/I-1273165


Încalcarea de catre state a drepturilor si obligatiilor prevazute de Conventia europeana a drepturilor omului atrage in sarcina acestora obligatia de a inceta faptul ilicit, obligatia de a inlatura consecintele sale si obligatia de a preveni faptele ilicite similare. Repararea prejudiciului prin acordarea unei sume de bani cu titlu de satisfactie echitabila are caracter secundar, intervenind in ipoteza in care dreptul intern nu poate asigura restitutio in integrum; jurisprudenta recenta a Curtii Europene a extins sfera competentelor sale in aceasta materie la obligarea statului parat sa adopte anumite masuri concrete individuale si/sau generale.

Lucrarea prezinta atat aspecte teoretice, cat si o bogata jurisprudenta a problematicii repararii prejudiciului in contenciosul european al drepturilor omului, cu referire la prejudiciul individual si la prejudiciul colectiv, la restitutio in integrum si la satisfactia echitabila, sub aspectul plangerilor inter-statale si plangerilor individuale.
CUPRINS:


Introducere generală 

Partea I. Obligaţiile esenţiale în sistemul ConvenţieiCapitolul I. Obligaţia de a respecta drepturile omului

Secţiunea 1. Natura art. 1 din Convenţie §1. Consideraţii generale privind natura art. 1 din Convenţie
§2. Natura art. 1 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional multilateral
§3. Natura art. 1 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului
§4. Concluzii generale privind natura art. 1 din Convenţie
Secţiunea a 2-a. Efectele art. 1 din Convenţie
§1. Consideraţii generale privind efectele art. 1din Convenţie
§2. Articolul 1 din Convenţie şi plângerile interstatale
§3. Articolul 1 din Convenţie şi procedura cauzelor pilot
§4. Concluzii generale privind efectele art. 1 din Convenţie
Capitolul al ll-lea. Obligaţia de a executa hotărârile Curţii
Secţiunea 1. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§1. Consideraţii generale privind natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§2. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional
§3. Natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind dr. omului
§4. Concluzii generale privind natura art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
Secţiunea a 2-a. Efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§1. Consideraţii generale privind efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§2. Creditorii obligaţiei de conformare faţă de hotărârile Curţii
§3. Debitorii obligaţiei de conformare faţă de hotărârile Curţii
§4. Concluzii generale privind efectele art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
Secţiunea a 3-a. Conţinutul obligaţiei prevăzute de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§1. Consideraţii gen. privind conţinutul obligaţiei prev. de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie
§2. Obligaţia Statului pârât de a adopta măsuri individuale
§3. Obligaţia Statului pârât de a adopta măsuri generale
§4. Concluzii gen. privind conţinutul obligaţiei prev. de art. 46 §1 şi §2 din Convenţie

Capitolul al lll-lea. Obligaţia de reparare a prejudiciului
Secţiunea 1. Natura art. 41 din Convenţie
§1. Consideraţii generale privind natura art. 41 din Convenţie
§2. Natura ârt. 41 din Convenţie, în calitatea acesteia de tratat internaţional multilateral
2.1. Competenţa principală a Curţii de a constata încălcarea Convenţiei
2.2. Competenţa subsidiară a Curţii de a acorda satisfacţia echitabilă
§3. Natura art. 41 din Convenţie, în calitatea acesteia de instrument privind drepturile omului
Secţiunea a 2-a. Efectele art. 41 din Convenţie
§1. Consideraţii generale privind efectele art. 41 din Convenţie
§2. Aspectul pozitiv al efectelor art. 41 din Convenţie
§3. Aspectul negativ al efectelor art. 41 din Convenţie
§4. Concluzii generale privind efectele art. 41 din Convenţie
Secţiunea a 3-a. Părţile art. 41 din Convenţie §1. Consideraţii generale privind părţile art. 41 din Convenţie
§2. Creditorul obligaţiei de plată a satisfacţiei echitabile
§3. Debitorul obligaţiei de plată a satisfacţiei echitabile
Concluzii generale privind obligaţiile esenţiale în sistemul Convenţiei

Partea a ll-a. Subiectele în sistemul Convenţiei
Capitolul I. Subiectele active ale angajării răspunderii Statului pârât
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind subiectele active
Secţiunea a 2-a. Plângerile interstatale (ari. 33 din Convenţie)
Secţiunea a 3-a. Plângerile individuale (ari. 34 din Convenţie)

§1. Persoanele fizice
§2. Organizaţiile neguvernamentale
§3. Grupurile de particulari
Secţiunea a 4-a. Comitetul Miniştrilor (art. 46 §4 din Convenţie)
Secţiunea a 5-a. Concluzii generale privind subiectele active

Capitolul al ll-lea. Subiectele pasive ale angajării răspunderii Statului pârât
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind subiectele pasive
Secţiunea a 2-a. Competenţa teritorială a Statului pârât
Secţiunea a 3-a. Competenţa extrateritorială a Statului pârât

§1 Exercitarea funcţiilor diplomatice şi consulare
§2. Relaţiile paşnice sau militare interstatale
2.1. Acordul prin tratatele bilaterale
2.2. „Acordul" în urma operaţiunilor militare
Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind subiectele pasive

Capitolul al lll-lea. Alte subiecte ale angajării răspunderii Statului pârât
Secţiunea 1. Terţii intervenienţi
§1. Intervenţia conform art. 36 §1 din Convenţie
§2. Intervenţia conform art. 36 §2 din Convenţie
2.1. Statele membre care nu sunt părţi în cauză
2.2. Persoanele interesate, altele decât reclamantul
2.2.1. Statele care nu sunt părţi la Convenţie
2.2.2. Persoanele implicate în procedura internă
2.2.3. Amici curiae stricto sensu
Secţiunea a 2-a. Comisarul pentru Drepturile Omului
Secţiunea a 3-a. Uniunea Europeană
§1. Aspecte legislative privind aderarea Uniunii la Convenţie
§2. Aspecte juridice şi tehnice ale aderării Uniunii la Convenţie
2.1. Terminologia Convenţiei
2.2. Aderarea la Protocoale
2.3. Mecanismul co-pârâtului
2.4. Articolul 35 şi art. 55 din Convenţie
2.5. Participarea la organele de control
2.6. Subsidiaritatea controlului
Concluzii generale privind subiectele răspunderii Statului pârât

Partea a lll-a. Repararea prejudiciului individual 

Capitolul I. Principiile reparării prejudiciului individual
Secţiunea 1. Consideraţii generale
Secţiunea a 2-a. Principiul restitutio in integrum
Secţiunea a 3-a. Principiul caracterului subsidiar
§1. Inexistenţa obligaţiei de epuizare a căilor interne
§2. Regula renunţării la principiul hotărârii separate
§3. Posibilitatea şi imposibilitatea unei reparări integrale
Secţiunea a 4-a. Principiul caracterului discreţionar
Secţiunea a 5-a. Principiul caracterului echitabil
§1. Satisfacţia pentru prejudiciul material
§2. Satisfacţia pentru prejudiciul moral
Secţiunea a 6-a. Concluzii generale

Capitolul al ll-lea. Condiţiile reparării prejudiciului individual
Secţiunea 1. Condiţiile restitutio in integrum
§1. Constatarea unei violări
§2. Condiţia existenţei unei victime
2.1. Incompatibilitatea plângerii individuale
2.2. Caracterul vădit neîntemeiat al plângerii individuale
2.3. Caracterul abuziv al plângerii individuale
2.4. Concluzii privind calitatea de victimă
§3. Posibilitatea de restitutio in integrum
§4. Identificarea măsurii celei mai potrivite
Secţiunea a 2-a. Condiţiile pentru satisfacţia echitabilă
§1. Condiţia constatării unei violări
§2. Condiţia existenţei unui prejudiciu
2.1. Noţiunea de parte vătămată
2.2. Noţiunea de prejudiciu important
§3. Condiţia formulării cererii

Capitolul al lll-lea. Modalităţi de reparare prin restitutio in integrum
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind repararea prin restitutio in integrum
Secţiunea a 2-a. Cazul art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie
§1. Ipoteza deposedării ilicite
1.1. Constatarea imposibilităţii restitutio in integrum
1.2. Nepronunţarea asupra posibilităţii restituirii
§2. Ipoteza deposedării licite
§3. Exproprierea indirectă
Secţiunea a 3-a. Cazul art. 5din Convenţie
Secţiunea a 4-a. Cazul art. 6 din Convenţie

§1. Contenciosul în injoncţiune
§2. Contenciosul în anulare
2.1. Jurisprudenţa Curţii
2.2. Dispoziţiile soft-law
2.3. Procedura de revizuire
Secţiunea a 5-a. Alte cazuri de restitutio in integrum
Secţiunea a 6-a. Injoncţiunea implicită
Secţiunea a 7-a. Refuzul de injoncţiune
Secţiunea a 8-a. Concluzii generale privind repararea prin restitutio in integrum

Capitolul al IV-lea. Modalităţi de reparare prin satisfacţia echitabilă
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind repararea prin satisfacţie
Secţiunea a 2-a. Indemnizaţia pecuniară

§1. Repararea prejudiciului material
1.1. Prejudiciul efectiv
1.2. Beneficiul nerealizat
1.2.1. Jurisprudenţa Curţii
1.2.2. Consideraţii teoretice
1.3. Pierderea unei şanse
§2. Repararea prejudiciului moral
2.1. Prejudiciul persoanelor fizice
2.1.1. Constatarea existenţei prejudiciului
2.1.2. Cuantumul indemnizaţiei.
2.2. Prejudiciul persoanelor juridice
Secţiunea a 3-a. Constatarea violării
§1. Jurisprudenţa Curţii
§2. Consideraţii'teoret'ice
Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind repararea prin satisfacţie

Capitolul al V-lea. Restituirea cheltuielilor de judecată
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind cheltuielile de judecată
Secţiunea a 2-a. Limitele subiective şi obiective ale restituirii cheltuielilor de judecată
§1. Inexistenţa dreptului Statelor la restituirea cheltuielilor de judecată
§2. Asistenţa judiciară acordată de Curte reclamantului
Secţiunea a 3-a. Condiţiile restituirii cheltuielilor de judecată §1. Cererea specifică de restituire a cheltuielilor de judecată
§2. Existenţa reală a cheltuielilor de judecată solicitate
§3. Legătura de cauzalitate cu violările constatate
§4. Caracterul rezonabil al cuantumului cheltuielilor de judecată
Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind cheltuielile de judecată

Capitolul al Vl-lea. Alte probleme privind repararea prejudiciului
Secţiunea 1. Moneda de plată a sumelor acordate
Secţiunea a 2-a. Termenul de plată a sumelor acordate
Secţiunea a 3-a. Dobânzile aferente sumelor acordate

§1. Daunele cominatorii
§2. Daunele remuneratorii
§3. Daunele punitive
Secţiunea a 4-a. Sesizabilitatea sumelor acordate
§1. Jurisprudenţa Curţii
§2. Practica Comitetului Miniştrilor
Concluzii privind modalităţile de reparare a prejudiciului individual

Capitolul al Vll-lea. Proceduri speciale de reparare a prejudiciului individual
Secţiunea 1. Consideraţii generale privind procedurile speciale
Secţiunea a 2-a. Prevenirea producerii sau agravării prejudiciului individual prin măsuri provizorii

§1. Consacrarea competenţei de a dispune măsuri provizorii
§2. Condiţiile necesare pentru dispunerea măsurilor provizorii
2.1. Sfera subiectelor active şi pasive
2.2. Condiţii de admisibilitate, natură şi scop
2.2.1. Condiţia urgenţei
2.2.2. Existenţa prejudiciului
2.2.3. Aparenţa violării
§3. Forţa obligatorie a măsurilor dispuse
3.1. Jurisprudenţa Curţii
3.1.1. Jurisprudenţa iniţială
3.1.2. Revirimentul jurisprudenţial
3.2. Consideraţii teoretice
3.3. Propuneri evolutive
Secţiunea a 3-a. Repararea prejudiciului individual prin regulamentul amiabil
§1. Consideraţii generale privind regulamentul amiabil
§2. Natura juridică a regulamentului amiabil
2.1. Caracteristicile procedurale
2.2. Caracteristicile substanţiale
§3. Radierea cauzei în urma verificării regulamentului amiabil
§4. închiderea dosarului în urma executării regulamentului amiabil
Secţiunea a 4-a. Concluzii generale privind procedurile speciale

Partea a IV-a. Repararea prejudiciului colectiv

Capitolul I. Principiul reparării prejudiciului colectiv
Secţiunea 1. Principiul libertăţii de alegere a modalităţilor de reparare
Secţiunea a 2-a. Excepţii intrinseci de la principiul libertăţii de alegere
Secţiunea a 3-a. Excepţii extrinseci de la principiul libertăţii de alegere
Secţiunea a 4-a. Concluzii privind principiul reparării prejudiciului colectiv


Capitolul al ll-lea. Condiţiile reparării prejudiciului colectiv
Secţiunea 1. Consideraţii privind condiţiile reparării
Secţiunea a 2-a. Condiţia existenţei unei violări

§1. Obligaţia de respectare a drepturilor omului
§2. Obligaţia de respectare a celorlalte obligaţii
2.1. Obligaţia de a se conforma hotărârilor Curţii.
2.2. Obligaţiile reciproce asumate de Statele părţi
Secţiunea a 3-a. Condiţia existenţei unui prejudiciu
Secţiunea a 4-a. Condiţia legăturii de cauzalitate
Secţiunea a 5-a. Condiţia formulării cererii
Secţiunea a 6-a. Concluzii privind condiţiile reparării prejudiciului colectiv


Capitolul al lll-lea. Repararea prejudiciului colectiv în (cvasi) cauzele pilot
Secţiunea 1. Geneza procedurii şi hotărârilor pilot
Secţiunea a 2-a. Procedura cauzelor (cvasi) pilot
Secţiunea a 3-a. Constatarea unei probleme structurale
Secţiunea a 4-a. Repararea prin restitutio in integrum

§1 \ Reclamantul în cauza pilot.
§2. Persoanele aflate în situaţii similare
§3. Categoria „terţelor victime"
Secţiunea a 5-a. Repararea prin satisfacţia echitabilă
Secţiunea a 6-a. Jurisprudenţa privind cauzele similare
Secţiunea a 7-a. Concluzii privind (cvasi) cauzele pilot


Capitolul al IV-lea. Repararea prejudiciului colectiv în cauzele interstatale
Secţiunea 1. Jurisprudenţa privind repararea prejudiciului in cazul plângerilor interstatale
Secţiunea a 2-a. Consideraţii teoretice privind repararea prejudiciului în cazul plângerilor interstatale

§1. Repararea prejudiciului în cazul violării obligaţiei de respectare a drepturilor omului
§2. Repararea prejudiciului în cazul violării obligaţiei de a se conforma hotărârilor Curţii
§3. Repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea celorlalte clauze ale Convenţiei
Secţiunea a 3-a. Concluzii privind repararea prejudiciului în plângerile interstatale
Concluzii finale
Bibliografie
Hotărâri, decizii şi rezoluţii citate
Index

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti