Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicații: Raport anual 2016: Implementarea Strategiei egalității de gen 2014-2017

Implementation of the Council of Europe Gender Equality Strategy 2014-2017: Annual report 2016 / Gender Equality Commission. - Strasbourg: Council of Europe. - 25 p.


Consiliul Europei a publicat, la 2 februarie 2017, Raportul anual 2016 cu privire la punerea în aplicare a Strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2014-2017 de către Statele membre. Raportul analizează modul în care sunt abordate provocările existente pentru drepturile femeilor.

Printre problemele identificate în raport sunt vulnerabilitatea critică a refugiaților, agravarea discursului instigator la ură cu caracter sexist, alte forme de violență împotriva femeilor, probleme referitoare la drepturile și sănătatea reproductivă a femeilor, reducerea resurselor alocate pentru asigurarea egalității de gen din cauza reducerilor bugetare sau a măsurilor de austeritate, obstacolele care împiedică femeile din categorii defavorizate să beneficieze de politici și reglementări în favoarea egalității sexelor, probleme legate de încurajarea unei participări echilibrate a femeilor la procesul decisional politic și public, și răspândirea de concepții greșite cu privire la egalitatea de gen prin eticheta "ideologiei de gen"”Toate aceste provocări contribuie la creșterea decalajului între normele legate de egalitatea sexelor și punerea lor în aplicare. Ele necesită o schimbare de atitudine din partea populației și a factorilor de decizie europeni”, menționează autorii raportului.

”Consiliul Europei este hotărât să soluționeze aceste probleme și să ajute Statele membre să implementeze efectiv egalitatea sexelor în Europa și dincolo de frontierele sale. Strategia trianuală pentru egalitatea între femei și bărbați oferă un cadru de orientare a acțiunilor în acest domeniu.

Anul trecut, Statele membre au adoptat noi legi și politici pentru a împiedica și a combate violența față de femei și violența domestică, în conformitate cu Convenția de la Istanbul. Ele au lansat initiative de combatere a stereotipurilor de gen în domeniul educației și în mass-media. De asemenea, au fost luate măsuri care să sporească participarea femeilor la luarea deciziilor politice sau în cadrul instituțiilor publice. Ele au adoptat măsuri juridice pentru a facilita accesul femeilor la justiție cum ar fi ameliorarea accesului la ajutor juridic și consolidarea capacităților în cadrul sistemului judiciar și organelor responsabile de promovarea egalității de gen. În 2016 au fost lansate mai multe activități destinate să combat discursul instigator la ură cu caracter sexist.  

Mai multe publicații ale Consiliului Europei în domeniul promovării egalității de gen:

E.8 EGALITATEA GENURILOR / EGALITE DES SEXES / SEXUAL EQUALITY

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti