Faceți căutări pe acest blog

Integrarea cu Respect pentru Diversitate Lingvistică și Culturală


Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM) propune o nouă paradigmă în învățarea simultană a limbilor de către copii, vorbitori de alte limbi.


La 21 decembrie 2016, ANTEM a organizat conferința cu genericul Integrarea cu Respect pentru Diversitate Lingvistică și Culturală, la care au fost prezentate materialele didactice elaborate în cadrul Programului de Învățare Simultană a Limbilor Română și Găgăuză: Ghid, Curriculum, Manual, set de carduri, Culegere de povești, snoave și povestiri, Culegere de poezii și cântece, suport audio (CD-uri). Evenimentul va fi organizat cu susținerea financiară al Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale OSCE de la Haga.Materialele sus-menționate au drept scop crearea unui sistem integru pentru a fi utilizat în procesul de predare – învățare simultană a două limbi copiilor vorbitori de alte limbi cu vârsta de 5-7 ani și părinții acestora. Materialele au fost elaborate în cadrul unui proiect care a vizat favorizarea coeziunii și integrării lingvistice, sociale și profesionale a grupurilor etnice din RM precum și contribuirea la păstrarea identității etnice și a patrimoniului cultural.

Evenimentul a avut loc la Chișinău, Biblioteca Națională, str. 31 August 78A, sala Centrului Pro-European de Servicii și Comunicare, ora 10.00.  La conferință au participat Monica Babuc, ministrul Culturii al RM; reprezentanți ai Ministerului Educației al RMși ai Biroului Relații Interetnice al RM; manageri și educatori ai grădinițelor beneficiare, inclusiv din UTA Găgăuzia, autorii materialelor.

Pentru detalii: 022.24.57.12

http://bilingual.antem.org/

Imagini de la eveniment - la acest link 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti