Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrări noi - Iulie 2016

 
65/R-20; III-125345

RANF, Diana Elena. Managementul proiectelor cu finanţare europeană: studiu teoretic şi practic:. Vol. 1 [Text tipărit]. ─ [sl]: . ─ [sn]: , 2014. -152 p. : graf.-Bibliogr. Bibliogr. : p. 136-143. - ISBN: 978-606-12-0835-7

Din Cuvânt înainte
.
..Lucrarea face parte din teza de doctorat a autoarei "Contribuţii ale managementului asupra performanţei accesării de finanţări europene pe proiecte" care are ca obiectiv central identificarea gradului de maturitate pe care România îl deţine în managementul proiectelor prin analizarea proceselor de accesare şi absorbţie afondurilor europene din prima perioadă de finanţare de care a beneficiat România ca membru al Uniunii Europene. Astfel, cercetarea realizată în această lucrare a avut ca punct de plecare asocierea performanţelor obţinute în domeniul fondurilor europene cu competenţele pe care România le deţine în managementul proiectului.

Importanţa studiului rezidă atât în actualitatea şi importanţa problematicii, cât şi datorită faptului că urmăreşte completarea teoriei şi practicii existente în aceste domenii care se întrepătrund: fonduri europene, managementul proiectelor, dezvoltare instituţională, convergenţă, domenii în care există necesitatea de studii şi cercetări care să îşi aducă contribuţia la ridicarea nivelului de performanţe.

Managementul proiectelor, un domeniu relativ nou dar de actualitate, nu trebuie privit doar ca un instrument de atragere a fondurilor pentru atingerea obiectivelor de coeziune, ci o modalitate de dezvoltare instituţională, un nou mod de a gândi şi acţiona prin care pot creşte performanţele personale şi organizaţionale. Instituţiile ar trebui să adopte managementul proiectelor pentru a atinge un anumit nivel de organizare care să le permită atingerea obiectivelor strategice pentru a răspunde cerinţelor actuale de schimbare şi inovare...


 
628.9/P-69
II-708541


Acest Ghid, elaborat de experţii IDIS „Viitorul”, va sprijini autonomia locală şi va fi util prin contribuţia sa la asigurarea suportului necesar pentru o activitate eficientă şi responsabilă. Reconstrucţia infrastructurii de iluminat stradal – obiectivul spre care tind comunităţile noastre, în contextul integrării europene a Republicii Moldova, este privită ca un factor important în creşterea economică locală, confortului şi siguranţei personale a cetăţenilor. Din acest punct de vedere, în acest Ghid, aleşii locali vor găsi suficientă informaţie pentru promovarea eficienţei energetice a iluminatului public, prezentând avantajele utilizării corecte a prevederilor actelor normative, aplicării tehnologiilor moderne în domeniul iluminatului, alegerii corecte a echipamentului luminotehnic, recomandări metodice de gestionare şi mentenanţă.

Ghidul este disponibil online şi în limba română.

*   *   *
341.2/R-44 ; II-708512

La représentation de l'état dans les pays membres de l'Union Européenne: Table ronde internationale organisée par le Centre Francophone de droit constitutionnel de l'Université Mihail Kogălniceanu et l'Association Roumanie de Droit Constitutionnel, Iași, le 30 mai 2014 / sous la dir. de Genoveva Vrabie . ─ Iași : Institutul European, 2015. - 136 p. - (Colloquia ; 17).- ISBN: 978-606-24-0108-5.

Publicaţia cuprinde prezentările participanţilor la Masa Rotundă Internaţională dedicată problemei reprezentării Statului în ţările membre ale Uniunii Europene, care a fost organizată de către Centrul Francofon de Drept Constituţional al Universităţii Mihail Kogălniceanu din Iaşi şi Asociaţia Română pentru Dreptul Constituţional. Acest eveniment a constituit o oportunitate de a ilustra pe de o parte, într-o nouă viziune, normele constituţionale care vizează reprezentarea Statului pentru ţările membre ale Uniunii Europene şi, pe de altă parte, incidentele în unele ţări UE determinate de faptul că Preşedintele, la fel ca şi Primul Ministru, revendicau competenţa de reprezentare a Statului, interpretând pro cauza textele constituţionale.


*    *    *

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti