Faceți căutări pe acest blog

CoE_E-publicaţii 2016: Premiul peisajului

European Landscape Convention: Landscape Award Alliance of the Council of Europe: 1st session 2008-2009; 2nd session 2010-2011; 3rd session 2012-201; 4th session. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2016. – 162 p.- (European spatial planning and landscape series, no. 103).

Convention européenne du paysage : L’Alliance du Prix du paysage du Conseil de l’Europe : 1re session 2008-2009 ; 2e session 2010-2011 ; 3e session 2012-2013 ; 4e session - Strasbourg : Editions du Conseil de l'Europe, 2016. - 166 p.- (Série Aménagement du territoire européen et paysage ; no. 103).

Adoptată sub auspiciile Consiliului Europei, Convenţia europeană a peisajului are drept scop promovarea protecţiei, managementului şi amenajării peisajelor europene, şi organizarea cooperării europene în acest domeniu. ea este primul tratat internaţional care cuprinde peisajul în toate aspectele sale. Ea se aplică oricărui teritoriu ce aparţine Părţilor Contractante şi vizează spaţiile naturale, rurale, urbane şi  suburbane. Convenţia se aplică peisajelor considerate ca fiind remarcabile, obişnuite sau degradate.

Convenţia reprezintă o contribuţie importantă pentru aplicarea obiectivelor Consiliului Europei, care sunt promovarea democraţiei, drepturilor omului şi statului de drept, precum şi găsirea soluţiilor comune pentru problemele mai cu care se confruntă societăţile din Europa. Luând în considerare bogăţia peisajelor, naturale şi culturale, Consiliul Europei încearcă să păstreze calitatea vieţii şi bunăstarea europenilor în perspective unei dezvoltări durabile.

În paginile publicaţiei cititorii vor descoperi dovezi ale unei dimesiuni esenţiale deşi deseori neglihate ale drepturilor omului: peisajele noastre. În prefaţa publicaţiei, secretarul General al Consiliului Europei menţionează că "Mediul nostru, fie acesta rural sau urban, de coastă sau continental, degradat sau protejat, are un impact inestimat asupra calităţii vieţii noastre. Aceastea nu sunt doar situri de excepţie care merită toată atenţia noastră, dar sunt de asemenea spaţii foarte diverseîn care noi toţi locuim, şi deci sunt supuse unor schimbări rapide."

Premiul peisajului al Consiliului Europei, instituit de către Convenţie, recunoaşte realizările remarcabile şi sensibilizează populaţia despre importanţa peisajului. Prin inovarea şi colaborarea sa, laureaţii şi nominanţii ultimelor patru sesiuni ale Premiului au demonstrat că,  în căutarea demnităţii umane, mediul fizic în care trăim îşi are locul său. realizările acestora, prezentate în publcaţie, ar putea fi o sursă de inspiraţie pentru toţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti