Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente

descarcati

Raportul privind drepturile fundamentale 2016/ FRA. - 2016. - 199 p.


Uniunea European (UE) și statele sale membre au introdus și continuat numeroase inițiative pentru garantarea și consolidarea drepturilor fundamentale în 2015. Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2016 sintetizează și analizează evoluțiile majore din domeniul drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în perioada ianuarie-decembrie 2015, oferind totodată și opiniile FRA pe marginea lor. Menționând atât progresele înregistrate, cât și obstacolele persistente, publicația oferă perspective asupra principalelor aspecte care declanșează dezbateri pe marginea drepturilor fundamentale la nivelul întregii Uniuni Europene.

Secțiunea „În prim-plan” de anul acesta analizează mai îndeaproape aspectele legate de azil și de migrație. Restul capitolelor aduc în discuție Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și utilizarea acesteia de către statele membre, egalitatea și nediscriminarea, rasismul, xenofobia și intoleranța asociată acestora, integrarea romilor, societatea informațională, protecția vieții private și a datelor, drepturile copilului, accesul la justiție, inclusiv drepturile victimelor infracțiunilor, precum și evoluțiile înregistrate la punerea în aplicare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități.


descarcati (rom)

Raportul privind drepturile fundamentale 2016. Opiniile FRA. - 2016. - 24 p.


Uniunea Europeană (UE) și statele sale membre au introdus și au continuat numeroase inițiative menite să protejeze și să consolideze drepturile fundamentale în 2015. Raportul FRA privind drepturile fundamentale 2016 sintetizează și analizează evoluțiile majore din domeniul drepturilor fundamentale, menționând atât progresele înregistrate, cât și obstacolele persistente. Publicația de față prezintă opiniile FRA pe marginea evoluțiilor majore în ariile tematice acoperite și o sinteză a dovezilor care vin în sprijinul acestor opinii. Astfel, raportul oferă o imagine de ansamblu compactă, dar informativă a principalelor provocări legate de drepturile fundamentale cu care se confruntă UE și statele sale membre.
Vezi de asemenea: 

Raportul anual al UE privind drepturile omului și democrația în lume în 2015/ Consiliul UE =Annual report on human rights and democracy in the world in 2015. - 20 iunie 2016. - 52 p.


Council conclusions on business and human rights / Consiliul UE  - 20 iunie 2016. -  6 p.
 

descarcati
Raportul european privind drogurile 2016  Tendinţe şi evoluţii EMCDDA — Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie  2016 78 p

Raportul „Tendințe și evoluții” prezintă o vedere de ansamblu, de nivel înalt, a fenomenului drogurilor în Europa, referindu-se la furnizarea de droguri, la consum și la problemele de sănătate publică asociate, precum și la politicile și măsurile de combatere a drogurilor. Pachetul format din prezentul raport și publicațiile online Buletin statistic, Rezumate de țară și Perspective în materie de droguri reprezintă Raportul european privind drogurile 2016descarcati
Raportul privind piața drogurilor în UE 2016  =2016 EU Drug Markets Report: /European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction ;  Europol. - Luxembourg: Publications Office of the European Union. - 2016 — 188 p.

Raportul oferă o analiză actualizată a piețelor drogurilor ilegale din UE, care acoperă tendințele înregistrate de-a lungul lanțului de aprovizionare, de la producție și trafic până la comercializare, distribuție și consum. Sunt analizate, de asemenea, costurile considerabile ale acestor piețe pentru societate și impactul lor asupra agenților economici, instituțiilor guvernamentale, comunităților, familiilor, persoanelor și mediului.

Raportul arată că diversificarea continuă, deși rutele de trafic tradiționale persistă. Rutele par să fie mai puțin legate de produs decât înainte, iar infrastructurile legale de transport și logistică sunt în continuare exploatate, containerele maritime reprezentând un mijloc convenabil pentru importul de cantități mari de droguri în Europa. Evoluțiile recente ale piețelor online, inclusiv cea a „internetului întunecat”, programele informatice de anonimizare și criptovalutele reprezintă, de asemenea, noi oportunități pentru oferta de droguri online.
Trei teme principale rezultă din analiza efectuată în raport:
  • Legăturile din ce în ce mai frecvente dintre traficul de droguri și alte forme de criminalitate: grupările de criminalitate organizată participante la piața drogurilor își diversifică activitatea pentru a include mai multe tipuri de droguri, se angajează și în alte forme de criminalitate, inclusiv în terorism, formează alianțe cu diverse grupuri etnice peste frontierele geografice și au acces la cunoștințe de specialitate.
  • Ritmul accelerat al schimbărilor de pe piața drogurilor, ca urmare a globalizării și a evoluției tehnologice: grupările infracționale profită rapid de oportunitățile oferite de un acces mai ușor la informații, de internet și de creșterea comerțului internațional.
  • Concentrarea geografică a grupărilor specializate în infracțiunile legate de droguri:producția sau traficul de droguri sunt concentrate în anumite zone geografice din interiorul și exteriorul Europei; unele dintre acestea au o vechime semnificativă, în timp ce altele sunt noi (de exemplu, traficul de heroină prin Caucazul de Sud).

    Raportul evidențiază modul în care acțiunile coordonate la nivelul UE pot contribui decisiv la combaterea comerțului de droguri ilegale și prezintă o gamă largă de recomandări și de măsuri în domenii-cheie pentru furnizarea de informații necesare elaborării viitoarelor politici și inițiative. Strategia UE în materie de droguri (2013-2020) și Planul de acțiune (2013-2016) oferă un cadru pentru combaterea în UE a drogurilor ilegale, care completează strategiile naționale ale statelor membre. Obiectivul principal este o reducere măsurabilă a disponibilității drogurilor ilegale, prin dezorganizarea traficului, dezmembrarea grupărilor de criminalitate organizată, utilizarea eficientă a sistemului de justiție penală, aplicarea eficace a legii pe baza informațiilor operative și intensificarea schimbului de informații operative, precum și prin concentrarea la nivelul UE pe combaterea criminalității organizate, transfrontaliere și de amploare, legată de droguri.
 Vezi de asemenea
descarcati
 Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF). Raport 2015 ( 1.012015-31.12.2015). - Luxemburg, 2016 . - 48 p.

Oficiul European de Lupta Antifrauda (OLAF) a publicat la  31 mai 2016, raportul de activitate pe anul 2015. In 2015, OLAF a reusit sa finalizeze cel mai mare numar de investigatii din ultimii ani, 199 dintre acestea vizand utilizarea fondurilor europene gestionate la nivel national sau regional. Aceste investigatii au acoperit fondurile structurale, cele destinale agriculturii, noile instrumente financiare, precum si ajutorul financiar extern si au fost derulate in 23 de state membre si 26 de state si teritorii non-UE. 

OLAF investighează cazurile de fraudare a bugetului UE, acte de corupţie şi de culpă profesională gravă la nivelul instituţiilor europene şi elaborează politica antifraudă în numele Comisiei Europene.

Activitatea de investigare a OLAF in 2015, in cifre:
  • In 2015, OLAF a finalizat un numar record de 304 investigatii, axandu-se pe reducerea numarului investigatiilor aflate de o perioada mai lunga in portofoliul sau.
  • Oficiul a deschis 219 anchete noi in 2015, un numar deosebit de mare inregistrat in pofida reducerii personalului institutiei.
  • OLAF a analizat mai multe informatii susceptibile sa prezinte interes pentru investigatii intr-un timp mai scurt, finalizand 90% din cele 1442 de selectii in decurs de doua luni.
  • In cursul anului, OLAF a emis 364 de recomandari pentru autoritatile relevante ale statelor membre si ale UE. Aceste recomandari vor permite recuperarea fondurilor UE care au fost utilizate in mod necorespunzator si vor facilita aducerea autorilor fraudelor in fata justitiei.
  • OLAF a recomandat autoritatilor nationale si celor UE sa recupereze suma totala de 888,1 milioane EUR la bugetul UE, cea mai mare parte a activitatilor de investigare ale oficiului vizand  fondurile structurale.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti