Faceți căutări pe acest blog

CoE_E-publicatii_2016: Lista criteriilor Statului de Drept


Rule of Law checklist / European Commission for Democracy through Law (Venice Commission). - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 76 p.
Principiul preeminenţei dreptului este consacrat în texte juridice – fie la nivel constituţional naţional sau la nivelul Consiliului Europei, sau cel al Uniunii Europene. Preeminenţa dreptului este frecvent şi cu uşurinţă utilizată în dezbateri publice, deoarece nu are o definiţie clară.

Totuşi, este acest principiu implementat într-o modalitate obiectivă, completă, transparentă şi egală? Această listă de verificare elaborată de Comisia de la Veneţia are scopul de a evalua aceste aspecte şi cuprinde întrebări detaliate pentru a evalua gradul de respectare a principiului preeminenţei dreptului în orice ţară. Această evaluare nu cuprinde doar o listă de răspunsuri corecte, dar oferă o imagine de ansamblu asupra situaţiei şi, în acelaţi timp, se axează pe respectarea celui mai important criteriu. Lista de verificare a preeminenţei dreptului este un instrument accesibil pentru toţi actorii interesaţi, inclusiv organizaţiile internaţionale, autorităţile naţionale şi societatea civilă.

Vezi şi alte publicaţii ale Consiliului Europei în domeniul cooperării juridice disponibile in Colecţiile Centrului Pro-European.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti