Faceți căutări pe acest blog

CoE:E_publicatii_2016: Situaţia democraţie, drepturilor omului şi statului de drept


State of democracy, human rights and rule of law: A security imperative for Europe: Report by the Secretary General of the Council of Europe. - Strasbourg: Council of Europe, 2016. - 104 p.

Situation de la démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit: Un impératif pour la sécurité de l’Europe: Rapport établi par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. - Strasbourg: Conseil de l’Europe, 2016. - 112 p.

Drepturile omului, democraţia şi securitatea sunt puse în pericol pe întregul continent, se poate conchide din ultimul raport anual al Secretarului General al Consiliului Europei, Thorbjørn Jagland, prezentat la 18 mai 2016, în cadrul celei de-a 126a reuniuni a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.

Independenţa şi imparţialitatea sistemelor judiciare din Europa sunt una dintre axele majore ale raportului, care scoate în evidenţă ingerinţa politică, corupţia şi nerespectarea deciziilor judecătoreşti, alături de alte subiecte evaluate în raport. Secretarul General atrage atenţia asupra « unei creşteri periculoase a naţionalismului legislativ » la momentul în care Statele elaborează legi care riscă să contravină normelor internaţionale, în special în ceea ce priveşte tratamentul migranţilor şi refugiaţilor.De asemenea, raportul subliniază că aproape jumătate din cele 47 State membre ale Consiliului Europei nu garantează securitatea jurnaliştilor într-un mod satisfăcător: situaţia a degradat anul trecut, numărul de agresiuni fizice împotriva lor şi atentate asupra bunurilor acestora nu au încetat să sporească.

Diversitatea mijloacelor mass-media a fost considerată nesatisfăcătoare în 26 State membre, precum şi ingerinţa în conţinutul mediatic de asemenea provoacă îngrijorări. Libertatea de exprimare pe Internet este încă un domeniu vast de preocupare.

Raportul oferă exemple luate din situaţiile observate în Statele membre şi prezintă o serie de propuneri de iniţiative ale Consiliului Europei. Se are în vedere în special un nou plan de acţiune pentru consolidarea independenţei şi imparţialităţii puterii judiciare, care enunţă o totalitate de normel comune pentru Statele membre cu privire la blocarea şi filtrarea paginilor pe Internet, precum şi planurile care vizează « codificarea » normelor şi bunelor practici internaţionale şi orientările în materie de supraveghere în masă.

Raportul cuprinde de asemenea recomandări în ceea ce priveşte integrarea şi protecţia grupurilor vulnerabile şi a apărătorilor drepturilor omului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti