Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi: ianuarie-mai 2016


M.1.2/2015 CU. Culegere de documente şi instrumente ale Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) privind managementul timpului, eficienţa şi calitatea justiţiei. - Chişinău: S.n., 2015. - 196 p. - ISBN 978-9975-53-565-6.
347.9/C-94
I-1267411
https://rm.coe.int/collection-of-tools-of-the-european-commission-for-the-efficiency-of-j/168070ce00

CUPRINS: 
  • Linii directoare elaborate de Centrul SATURN pentru gestiunea timpului judiciar
  • Lista de verificare a gestionării timpului
  • Compendiu de "Cele mai bune practici" privind managementul timpului în cazul procedurilor judiciare
  • Linii Directoare ale CEPEJ privind statisticile judiciare (GOJUST)
  • Lista de verificare pentru promovarea calităţii justiţiei şi instanţelor judiciare
  • Manual pentru realizarea de anchete asupra gradului de satisfacţie a utilizării tribunalelor  din Statele membre ale Consiliului Europei.
  • Listă de criterii pentru îndrumarea instanţelor în cadrul sondajelor privind nivelul de satisfacţie a utilizatorilor instaneţlor.

*    *    *

L.9/2015 AN. O antologie a bunelor practici ale autorităţilor publice locale din Republica Moldova: PBP - 10 ani de performanţe şi istorii de succes. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2015. - 104 p. 
352(478)/O-10
II-707997
*    *    *

L.9/2008 GH. Ghid de iniţiative etice la nivel local. Ediţie adaptată la practicile administrative din Republica Moldova şi la legislaţia aferentă în vigoare. - Chişinău: IDIS "Viitorul", 2008. - 127 p. 
352/G-42
I-1267389

*    *    *
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului : Obligaţii pozitive şi negative : Monografie / Mihai Poalelungi .- Chişinău : [ s. n.], 2015. - 318 p. 
E.1/2015-CO

III-124599


Lucrarea ştiinţifică identifică rolulşi particularităţile obligaţiilor pozitive şi negative la care sunt ţinute statele semnatare ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, precum şi cercetează soluţiile jurisprudenţiale adecvate potrivite noilor provocări cu care se confruntă statele justiţiare la nivel intern.

Prezenta cercetare poate fi considerată o provocare academică suscetibilă să stimuleze curiozitatea şi capacităţile de cercetare a tuturor celor interesaţi de domeniul complex al drepturilor omului.
CUPRINS: 
INTRODUCERE
I. OBLIGAŢIA GENERALĂ DE PROTECŢIE A DREPTURILOR OMULUI A STATELOR-PĂRŢI LA CEDO
1.1. Principiul universalismului drepturilor omului
1.2. Fundamentul obligaţiei generale de protecţie
1.3. Natura obligaţiilor opozabile statelor-părţi la CEDO
1.4. Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la CEDO
II. CONDIŢII DE REALIZARE A OBLIGAŢIEI POZITIVE ŞI NEGATIVE
2.1. Jurisdicţia statelor-părţi la CEDO
2.2. Răspunderea pentru actele extrateritoriale
2.3. Situaţii exoneratorii de răspundere
2.4. cazuri speciale de răspundere extrateritorială
III.ÎNTINDEREA OBLIGAŢIEI POZITIVE A STATELOR, POTRIVIT CEDO
3.1. Structura obligaţiei pozitive
3.2. Obligaţii pozitiveşi drepturile materiale
3.3. Obligaţii pozitive şi garanţiile procedurale
IV. ÎNTINDEREA OBLIGAŢIILOR NEGATIVE
4.1. Conceptul de obligaţie negativă
4.2. Obligaţii negative şi drepturile materiale
4.3. Obligaţii negative şi garanţiile procedurale
V. STUDII DE CAZ: ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR POZITIVE ŞI NEGATIVE ÎN CIRCUMSTANŢE DE CONFLICT ARMAT
5.1. Susţinerea regimurilor separatiste
5.2. Situaţia din ex-Iugoslavia
5.3. Acţiunile efectivului militar străin în Irak

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti