Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii 2015: Abordarea provocărilor de mediu şi a consecinţelor sociale ale acestora în EuropaAddressing Environmental Challenges and their Social Implications in Europe / Council of Europe Development Bank. - Strasbourg, 2015. - 124 p.   

Țările europene se confruntă în prezent cu numeroase presiuni din partea mediului ambiant și acest lucru va continua şi în următoarele decenii, având grade diferite de vulnerabilitate în toate regiunile și sectoare. Aceste presiuni provin din tendințele climatice existente și prognozate, înconjurate de incertitudine cu privire la impactul lor local și calendarul producerii anumitor evenimente meteorologice. Ele sunt, de asemenea, rezultatul moșteniriii unui management defectuos de mediu și ale investițiilor insuficiente, dar şi ale urbanizării rapidă, punând presiuni mari asupra infrastructurii existente și afectând, în primul rând, grupurile marginalizate ale populației.

Înființată în 1956, scopul principal al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE) a fost de a "ajuta la rezolvarea problemelor sociale cu care țările europene se confruntă sau se pot confrunta, ca urmare a prezenței refugiaților (...) și ca urmare a prezenței victimelor dezastrelor naturale sau ecologice ", după cum se menționează în articolele Acordului privind BCE.Acest lucru înseamnă că, de la început Banca întotdeauna a ţinut cont de aspectele de mediu ale proiectelor pe care le finanțează și, într-adevăr, continuă să facă acest lucru şi astăzi, prin supravegherea mediului și evaluarea impactului mediului asupta tuturor proiectele sale și solicitând ca acestea să corespundă tuturot cerinţelor şi standardelor relevante de mediu.

După crearea unei direcţiei specifice de acţiune „Managementul mediului” în 2003, BCE şi-a intensificat obligaţiile sale de finanţare a proiectelor durabile de mediu, un sfert dintre toate operaţiunile BCE fiind aprobate pentru acest sector. În termeni monetari, aceasta reprezintă împrumuturi de 10 miliarde de euro începând cu 1995.

Potrivit dl Rolf WENZEL, Guvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BCE), impactul condiţiilor climatice nefaste asupra vieții noastre de zi cu zi a fost pe larg reflectat în literatura de specialitate și inclus pe agenda inițiativelor internaționale. Totuşi, dimensiunea socială a problemelor legate de aceste provocări de mediu, în domenii cum ar fi locuințele, energia, mobilitatea, sănătatea, educația, ocuparea forței de muncă și egalitatea de gen, este ceva mai dificil de evaluat și a fost, prin urmare, mai puțin abordată pe larg.

În acest context, și, fiind singura bancă de dezvoltare multilaterală în Europa, cu un mandat exclusiv social, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) are un rol important de jucat.

Această publicaţie, care a fost elaborată de către Diviziunea pentru Studii a Băncii, examinează cele mai importante probleme de mediu cu care se confruntă diferite regiuni din Europa prin prisma aspectelor sociale, analizează riscurile în contextul Statelor membre ale Băncii şi evaluează implicaţiile lor pentru operaţiunile BCE.

De asemenea, acest document subliniază importanța abordării, fără întârziere, a nevoilor de investiții de mediu, și atrage atenţia că modernizarea infrastructurii, "ecologizarea" mediului construit și consolidarea rezistenței la evenimente climatice extreme sunt vitale dacă dorim să rezistăm costurilor economice, de mediu, tehnologice și sociale ale presiunilor mediului și să păstrăm continentul nostru pentru generațiile viitoare.

Din perspectiva viitoarelor inițiative la nivel internațional în lunile și anii următori, studiul explică de ce este esențial să se acorde prioritate soluțiilor de investiții ecologice în toate statele membre BCE. Publicaţia ar putea contribui la o mai bună înțelegere a modului în care schimbările mediului pot afecta popoare și societăți din diferite regiuni din Europa și a modului în care BCE poate ajuta statele membre să facă față unor astfel de schimbări de mediu.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti