Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Starea naturii în UE

descarcati eng  rom
Starea naturii în Uniunea Europeană Raport privind stadiul și tendințele privind tipurile de habitat și speciile vizate de Directiva privind habitatele și Directiva privind păsările pentru perioada 2007-2012 în conformitate cu articolul 17 din Directiva privind habitatele și cu articolul 12 din Directiva privind păsările. - 2015. - Luxemburg, 2015. - 39p.

Raportul acoperă toate speciile de păsări sălbatice (aproximativ 240), 231 de tipuri de habitate și peste 1 200 de alte specii de interes pentru UE. Acest raport privind „ Starea naturii în UE” este susținut de un raport tehnic mai detaliat, elaborat de Agenția Europeană de Mediu, care include, de asemenea, datele specifice fiecărei țări. 

Rapoartele reprezintă o contribuție la viitoarea evaluare intermediară a Strategiei UE în domeniul biodiversității. Concluziile raportului contribuie, de asemenea, la procesul de verificare, aflat în desfășurare, în ceea ce privește nivelul de adecvare a Directivei privind păsările și a Directivei privind habitatele, care face parte dintr-un exercițiu mai amplu de examinare a legislației UE pentru a se asigura că aceasta este adecvată obiectivului pentru care a fost elaborată.

În constatările raportului se arată faptul că majoritatea păsărilor se află sunt în siguranță, iar unele specii și habitate se află într-o situație mai bună. Acțiunile de conservare clar orientate au avut succes, dar sunt necesare eforturi mult mai mari pentru o îmbunătățire semnificativă a situației.

Comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit, Karmenu Vella, a declarat: „Prezentul raport este de o importanță majoră și vine la momentul oportun. Acesta prezintă, în ansamblu, o imagine inegală, dar, în același timp, demonstrează în mod clar faptul că eforturile de îmbunătățire a ecosistemelor vulnerabile pot fi deosebit de eficace. De asemenea, acesta subliniază amploarea dificultăților rămase. Trebuie să acționăm pe măsura acestor provocări, întrucât starea de sănătate a naturii noastre este legată de sănătatea cetățenilor europeni, precum și a economiei noastre.”

Raportul este prima evaluare care se referă atât la Directiva privind păsările, cât și la cea privind habitatele, fiind rezultatul celei mai ample colaborări pentru colectarea de date și evaluarea naturii întreprinsă vreodată în statele membre în perioada 2007-2012.


În ceea ce privește păsările, concluzia raportului este că mai mult de jumătate din toate speciile de păsări sălbatice evaluate (52 %) se află în siguranță. Cu toate acestea, aproximativ 17 % din specii sunt în continuare amenințate, iar pentru alte 15 % există riscul de a fi amenințate, în scădere sau pe cale de dispariție. Este cazul unei specii rurale comune de odinioară, cum ar fi ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) și sitarul de mal (Limosa limosa).

În ceea ce privește alte specii protejate în temeiul directivei privind habitatele, aproape un sfert (23 %) au fost evaluate ca aflându-se într-o situație favorabilă. Cu toate acestea, peste jumătate (60 %) se află în continuare într-o stare defavorabilă (42 % considerate a fi într-o stare nefavorabilă/inadecvată și 18 % într-o stare nefavorabilă-precară). Pășunile, zonele umede și habitatele de dune se află într-o stare deosebit de îngrijorătoare.

Tipurile de habitat prezintă, în general, o stare și o tendință de conservare mai precară decât speciile, întrucât numai 16 % din evaluările privind habitatele sunt favorabile. Majoritatea covârșitoare a habitatelor se află într-o stare defavorabilă, 47 % din evaluări fiind nefavorabile/inadecvate și 30 % fiind nefavorabile-precare.

Principalele amenințări la adresa habitatelor identificate decurg din anumite practici agricole (inclusiv modificarea practicilor de cultivare, pășunatul excesiv, abandonarea sistemelor de pășunat, fertilizarea solurilor și pesticidele), precum și din modificarea de către om a condițiilor naturale (care privesc, în principal, modificările de natură hidrologică).

Raportul prezintă, de asemenea, reușita acțiunilor de conservare clar orientate conduse de UE. Atât vulturul bărbos (Gypaetus barbatus), cât și pentru rața cu obrazul alb (Oxyura leucocephala) au făcut obiectul planurilor de acțiune ale UE privind speciile de păsări, beneficiind totodată de ajutor din Fondul LIFE al UE, iar numărul lor a înregistrat ameliorări semnificative. Rețeaua UE de zone protejate - Natura 2000 -, care reprezintă 18 % din teritoriul UE și este cea mai vastă rețea de zone protejate din lume, a avut, de asemenea, un important impact pozitiv asupra stării de conservare a speciilor și a tipurilor de habitate.Pentru informații suplimentare


Site-ul Direcției Generale Mediu: 
Starea naturii în UE — raportul tehnic al AEM
:http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/
 , http://www.eea.europa.eu/highlights/state-of-nature-in-the
Instrumentul de monitorizare a stării și tendințelor privind habitatele și speciile (SEE):http://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ , http://bd.eionet.europa.eu/article12/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti