Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi: Manuale de democraţie socială

(Publicaţiile oferite de Friedrich Ebert Stiftung  pot fi consultate în 
Sălile de lectură ale Bibliotecii Naţionale a RM)

Europa şi democraţia socială: [trad. din germ.] / Cacilie Schildberg şi alţii.; trad. de Sergiu Bufteac. - Chişinău: Cartier, 2014. - 164 p. - (Manual de democraţie socială; 4). - ISBN 978-9975-79-800-6.
321.7(4)/E-91
II-705428 
Politica are nevoie de o orientare clară. Doar cei care îţi pot stabili clar ţintele vor fi în stare să le atingă şi îi vor inspira şi pe alţii. În această ordine de idei, manualul Europa şi Democraţia Socială formulează următoarele întrebări: cum pot fi realizate valorile fundamentale ale democraţiei sociale de către Europa în interiorul ei şi dincolo de graniţele ei? Ce principii ale politicii europene trebuie să fie implementate? Cum poate fi realizată o Europă socială?


Temele abordate în manualele de democraţie socială au la bază seminariile Academiei pentru Democraţie Socială. Această Academie este o ofertă de consultanţă şi calificare a Friedrich-Ebert-Stiftung pentru persoane implicate politic şi interesate de politică.

*    *    *
Stat social şi democraţie socială: [trad. din germ.] / Cacilie Schildberg şi alţii.; trad. de Sergiu Bufteac. - Chişinău: Cartier, 2014. - 164 p. - (Manual de democraţie socială; 3). - ISBN 978-9975-79-800-6.
321.7 / S-81
II-703391
II-703392
II-702801   


Legătura dintre democraţie şi statul bunăstării; programele de politică socială ale partidelor politice; critica populistă şi provocările reale - acestea sunt temele tratate în volumul curent. Întrebarea centrală este: ce busolă trebuie să folosească democraţia socială în stabilirea politicilor în domeniile fiscalităţii, asigurării de şomaj, sistemelor de pensii, de sănătate şi de educaţie? Legături fundamentale stabilite atât în bază teoretică, cât şi practică, explicate într-un mod clar şi precis.

*   *    *

Economie şi democraţie socială: [trad. din germ.] / Cacilie Schildberg şi alţii.; trad. de Sergiu Bufteac. - Chişinău: Cartier, 2014. - 164 p. - (Manual de democraţie socială; 2). - ISBN 978-9975-79-800-6.
321.7 / E-20
II-702799 


Cum poate reuşi o politică economică a democraţiei sociale bazată pe valori? La ce teorii poate apela o politică economică bazată pe libertate, justiţie şi solidaritate? ce principii stau la baza ei? Şi, mai presus de toate: cum pot fi acestea implementate în practică? Volumul curent examinează aceste întrebări. Un rol important îl joacă teoriile economistului britanic John Maynard Keynes. În vremuri de turburenţă economică, când mulţi caută soluţii de moment, este extrem de important de a se asigura de cursul propriei politici economice.

*    *    *

Fundamentele democraţiei sociale: Julia Bläsius (red.), Frederike Boll, Jochen Dahm, ...[et al.].; trad. : Ana-Maria Nicolai ; ed. : Akademie für Soziale Demokratie .- Chişinău : Cartier, 2012. - 162 p. - (Manual de democraţie socială; 1). - 978-9975-79-802-0.
321.7 / F-97
II-703797
II-702800
II-703798  
 
Politica are nevoie de o orientare clară: Doar cei care îşi pot stabili clar ţintele vor fi în stare să le atingă şi îi vor putea inspira şi pe alţii. În această ordine de idei, în manualul "Fundamentele democraţiei sociale" este examinată semnificaţia democraţiei sociale în secolul XXI. care sunt valorile care stau la baza ei? Care sunt scopurile ei? Cum poate fi ea transpusă în practică?. Punlicaţia serveşte ca un ghid iniţial pentru gândirea şi acţiunea politică.


Mai multe publicaţii privind drepturile sociale şi protecţia socială pot fi consultate în colecţiile Centrului Pro-European

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti