Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii 2015: Drepturile LGBT sunt drepturi ale omului

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului privind discriminarea în baza orientării sexuale sau identităţii de gen Persoanele lesbiene, gay, bisexuale şi transsexuale (LGBT) sunt expuse într-o măsură mai mare decât altele la încălcări ale drepturilor omului. Deseori acestea sunt victime ale ostilităţii şi diferitor forme de discriminare şi intoleranţă din cauza orientării lor sexuale sau identităţii de gen. Ceea ce îi face în special vulnerabili este faptul că ei deseori se confruntă cu prejudecăţi din cauza că sunt persoane care diferă de majoritate şi, prin această mare diferenţă a lor, sfidează temeliile tradiţionale ale societăţii referitoare la sex în sensul dublu al genului (bărbat sau femeie) şi atracţiei sexuale (bărbaţi sau femei).Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este crucială pentru definirea drepturilor persoanelor LGBT, iar Curtea Europeană a Drepturilor Omului a consacrat aceste drepturi în jurisprudenţa sa. Noua publicaţie a Consiliului Europei prezintă o introspectivă în jurisprudenţa Curţii de la Strasbourg referitoare la discriminare în baza orientării sexuale sau identităţii de gen. Publicaţia scrisă de Dr. Frédéric Edel oferă o prezentare structurată a jurisprudenţei ample a Curţii, la început “articol cu articol”, apoi “subiect cu subiect”. Publicaţia constituie un manual pentru profesioniştii în domeniul drepturilor omului, cercetători şi studenţi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti