Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente Publicaţii ale Consiliului UE 2015


Consiliul European
Consiliul Uniunii Europene
 Cărți, broșuri, pliante și postere publicate de Secretariatul General al Consiliului European

 UE: e-publicatii recente - Publicaţii ale Consiliului UE  2012-2013

UE: e-publicatii recente - Publicaţii ale Consiliului UE 2014

Asistența umanitară

 

Asistența umanitară. - 2015. - 6 p.
 
UE și statele sale membre caută să contribuie la salvarea de vieți omenești și la ușurarea suferinței umane cauzate de conflicte, dezastre naturale și alte situații de criză. Broșura prezintă date importante cu privire la asistența umanitară oferită de țările UE, cu accent deosebit pe refugiații cauzați de războiul sirian și pe bolnavii de Ebola. De asemenea, broșura detaliază principiile umanitare pe care se bazează asistența, precum și rolul Grupului de lucru al Consiliului pentru ajutoare umanitare și ajutoare alimentare.     Descarcati

 Consiliul European în 2014. - 2015. - 60 p.descarcati
În această publicație, președintele Consiliului European, Donald Tusk, și fostul președinte Herman Van Rompuy își exprimă opinia cu privire la activitățile instituției în 2014. Șefii de stat sau de guvern din UE s-au axat asupra aspectelor legate de Ucraina, climă, economie și pe stabilirea unei agende pentru anii următori. Președintele Tusk evidențiază, de asemenea, principalele aspecte pe care UE va trebui să le abordeze în 2015.

Publicația include toate concluziile Consiliului European și declarațiile șefilor de stat sau de guvern în 2014.

Ciclul de politici ale UE pentru combaterea criminalității organizate
descarcati
Ciclul de politici ale UE pentru combaterea criminalității organizate. - 2015. - 6 p.
În 2010, UE a adoptat o metodologie a ciclului de politici pentru a aborda cele mai importante amenințări infracționale. Această broșură cuprinde informații despre etapele ciclului de politici și despre prioritățile în ceea ce privește infracționalitatea pentru ciclul 2014-2017.Compatibilitatea cu drepturile fundamentale. - 2015. - 48 p.Această publicație oferă o serie de orientări destinate grupurilor de pregătire ale Consiliului. Orientările au drept scop creșterea gradului de informare în materie de drepturi fundamentale. Ele oferă totodată sprijin grupurilor de pregătire care se confruntă cu chestiuni legate de drepturile fundamentale aferente propunerilor legislative aflate în discuțieThe European Council - The Strategic Body of the EU
descarcati

The European Council - The strategic body of the EU. - 2015. - 6 p.

The European Council is the institution that defines the general political direction and priorities of the EU. This leaflet provides information on its composition, functioning and president. It also describes the role of Euro Summits.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti