Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii: Promovarea drepturilor omului la nivel local. Contribuţia CALRE

Promoting human rights at local and regional level / Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe. - 2014. - 71 p.


Autorităţile locale şi regionale sunt autorităţile care se află cel mai aproape de cetăţeni şi prin urmare sunt bine plasate pentru a identifica problemele legate de drepturile omului. De asemenea, ele primele intră în contact cu cetăţenii care se plâng despre încălcări ale drepturilor omului şi ele trebuie să pună în aplicare standardele internaţionale într-o modalitate concretă. În mod special, în contextul transferului de responsabilităţi de la nivel naţional la nivel local şi regional, este important ca autorităţile locale şi regionale să fie informate despre drepturile omului şi să ţină cont de ele.

Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale (CALRE) al Consiliului Europei este responsabil pentru informarea şi consilierea autorităţilor locale şi regionale privind responsabilităţilor acestora în domeniul drepturilor omului. Scopul principal al Congresului este de a promova democraţia la livel local şi regional prin descentralizare, bună guvernare şi principiul subsidiarităţii.

Subiectul principal care stă la baza priorităţilor Congresului pentru perioada 2013-2016 este îmbunătăţirea în continuare a calităţii democraţiei la nivel local şi regional şi a drepturilor omului în Europa. Prin intermediul vizitelor de monitorizare, Congresul poate evalua situaţia drepturilor omului la nivel local şi regional şi în aceste rapoarte va fi inclusă pe viitor şi analiza drepturilor omului. Pentru a identifica probleme comune sau curente, Congresul planifică elaborarea unui raport, la fiecare cinci ani, în care va fi evaluată situaţia drepturilor omului în toate statele sale membre. În acest context, Congresul a adoptat indicatori de evaluare a situaţiei drepturilor omului la nivel local, inclusiv a drepturior civile, politice, economice şi sociale, şi sensibilizarea cu privire la problemele drepturilor omului la nivelul de bază. De asemenea, Congresul intenţionează să organizeze o conferinţă internaţională şi să adopte un plan de acţiune cu privire la sensibilizarea în rândul autorităţilor locale.

Printre evenimentele Congresului care sensibilizează publicul cu privire la drepturile omului la nivelul local este Săptămâna Europeană a Democraţiei Locale, o iniţiativă lansată în 2007 cu scopul, în special, de a spori încrederea cetăţenilor în reprezentanţii şi în instituţiile pe care le-au ales. În plus, Congresul este implicat în mai multe proiecte care vizează drepturile omului, cum ar fi Alianţa Oraşelor de incluziune a romilor, şi Campania Consiliului Europei “Unul din cinci”, în cadrul căreia Congresul s-a axat pe dimensiunea regională a combaterii violenţei sexuale împotriva copiilor.

DIN CUPRINS:
 • Dimensiunea drepturilor omului în activităţile Congresului
 • Contribuţia activă la promovarea drepturilor omului la nivel local şi regional
  • Alianţa europeană a oraşelor pentru inluziunea romilor
  • Dimensiunea locală a campaniei "Unul din cinci" pentru încetarea violenţei sexuale şi a abuzului împotriva copiilor
  • Pactul oraşelor şi regiunilor pentru încetarea violenţei sexuale şi abuzului împotriva copiilor
  • Promovarea drepturilor egale pentru toţi
 • Cele mai bune practici de implementare a drepturilor omului la nivel local şi regional în Statele membre ale Consiliului Europei şi în alte ţări: Rezoluţia 365 (2014) şi Raportul explicativ
 • Dezvoltarea indicatorilor pentru creşterea gradului de conştientizare a drepturilor omului la nivel local şi regional: Rezoluţia 334 (2011) şi Raportul explicativ
 • Rolul autorităţilor locale şi regionale în implementarea drepturilor omului: Recomandarea 280 (2010), Rezoluţia 296 (2010) şi Raportul explicativ
Informaţii suplimentare:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti