Faceți căutări pe acest blog

CoE: e- publicații recente - Raportul anual de activitate (2023) al ECRI

Annual Report on ECRI´a activities covering the period from 1 January to 31 December 2023 / European Commission against Racism and Intolerance. - Strasbourg: Council of Europe, 2024. - 56 p. [Accesat la 20.06.2024]

Disponibilhttps://rm.coe.int/annual-report-on-ecri-s-activities-covering-the-period-from-1-junuary-/1680b0505d


  • Abordarea situației persoanelor strămutate din cauza războiului și a altor urgențe, 
  • Combaterea creșterii antisemitismului în Europa ca urmare a conflictului actual din Orientul Mijlociu,
  • Luarea de măsuri hotărâte împotriva rasismului și discriminării anti-musulmane pe întreg continentul – acestea au fost principalele tendințe în Europa și provocările cu care statele europene s-au confruntat anul trecut și continuă să se confrunte în 2024, spune organismul Consiliului Europei ECRI în raportul său anual pentru 2023, lansat la 20 iunie 2024.

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) menționează că războiul de agresiune în desfășurare al Federației Ruse împotriva Ucrainei a lăsat câteva milioane de ucraineni strămutați, care continuă să caute protecție și sprijin în întreaga Europă, într-o situație de vulnerabilitate și teamă pentru viitorul lor. Cetățenii ruși care fug de serviciul militar obligatoriu sau de persecuția politică, inclusiv cei care iau atitudine împotriva invaziei pe scară largă a Ucrainei, au decis, de asemenea, să caute protecție în statele membre ale Consiliului Europei. În plus, într-o perioadă foarte scurtă de timp, peste 100.000 de armeni din Karabakh și-au părăsit casele și s-au îndreptat către Armenia, ca rezultat al operațiunii militare a Azerbaidjanului în regiune, în septembrie 2023. Statele membre ale Consiliului Europei s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în dezvoltarea de răspunsuri adecvate la sosirile solicitanților de azil din alte părți instabile ale lumii.

Deși ECRI notează eforturile admirabile de a acomoda nevoile persoanelor strămutate din Ucraina, menționează cazuri recurente de discrepanțe în tratamentul diferitelor grupuri pe baza etniei lor, în special în ceea ce privește romii cu cetățenie ucraineană. S-au observat diferențe semnificative între calitatea centrelor de primire și a serviciilor furnizate persoanelor strămutate din Ucraina în comparație cu refugiații și alte persoane care beneficiază de protecție internațională venind din alte țări și continente.

Atâta timp cât condițiile pentru întoarcerea în siguranță și cu demnitate a persoanelor strămutate care doresc să se întoarcă în patria lor nu sunt îndeplinite, statele gazdă trebuie să dezvolte politici pe termen lung pentru a asigura accesul adecvat la locuințe, locuri de muncă, educație, îngrijire medicală și servicii sociale, spune ECRI.

Deși narațiunile dominante despre ucrainenii strămutați au fost cele de solidaritate și sprijin, au fost raportate și câteva incidente de ură anti-ucraineană. S-a observat dezvoltarea unor narațiuni mai ostile despre refugiați și alți beneficiari ai protecției internaționale, inclusiv în retorica folosită de politicieni și oficiali publici de rang înalt.

În ceea ce privește a doua tendință cheie, ECRI spune că, de la atacul terorist al Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023 și războiul ulterior al Israelului în Gaza, un număr de țări europene au experimentat niveluri crescute de antisemitism. În câteva țări, numărul de incidente antisemite raportate pentru ultimele trei luni ale anului 2023 a depășit cu mult numerele raportate în mod obișnuit pentru un an întreg și a fost, în unele cazuri, chiar mult mai mare. Actele antisemite au acoperit o gamă largă de incidente, de la discursuri de ură, atât online cât și offline, la acte de vandalism și atacuri fizice împotriva evreilor.

Grupurile extremiste au folosit din nou violența reînnoită din Orientul Mijlociu pentru a răspândi ură împotriva evreilor în general. „Deși criticarea Israelului nu poate fi considerată prin ea însăși antisemită, apelul la uciderea evreilor este,” subliniază ECRI.

Pe o notă pozitivă, de la 7 octombrie, mulți șefi de stat și reprezentanți ai autorităților naționale, regionale sau locale și ai organizațiilor societății civile, precum și politicieni și personalități culturale și religioase, printre alții, și-au demonstrat public solidaritatea cu comunitățile evreiești din Europa. Unele guverne și-au crescut, de asemenea, sprijinul pentru măsurile de securitate necesare pentru a proteja instituțiile evreiești împotriva violenței antisemite și a atacurilor teroriste potențiale și continuă să facă acest lucru.

În același timp, în urma atacului terorist al Hamas din 7 octombrie 2023 împotriva Israelului, numărul incidentelor de ură împotriva musulmanilor a crescut de multe ori. Musulmanii au fost învinovățiți pentru atac și pentru alte atacuri din Orientul Mijlociu, pe baza stereotipurilor despre întreaga comunitate și a presupuselor lor legături cu violența. Au existat destul de multe cazuri de discurs public care a folosit amenințarea așa-numitei islamizări a societăților europene, pentru câștiguri politice.

Implementarea legilor sau politicilor anti-terorism sau anti-extremism a continuat să aibă un impact negativ asupra musulmanilor sau a persoanelor percepute ca fiind astfel. Persoanele care poartă simboluri religioase vizibile sau îmbrăcăminte tradițională au fost uneori reprezentate ca fiind asociate cu terorismul sau extremismul. Acesta a fost în special cazul elevelor musulmane în unele țări. În zona Consiliului Europei, au existat, de asemenea, cazuri de musulmani care au fost considerați a fi discriminați în accesul lor la îngrijiri medicale de calitate.*     *     *

Informații suplimentare:

Comisia Europeană împotriva Rasismului și Intoleranței (ECRI) este un organism unic de monitorizare a drepturilor omului, specializat în probleme legate de lupta împotriva rasismului, discriminării (pe motive de „rasă”, origine etnică/națională, culoare, cetățenie, religie, limbă, orientare sexuală, identitate de gen și caracteristici sexuale), xenofobiei, antisemitismului și intoleranței în Europa; pregătește rapoarte și emite recomandări către statele membre ale Consiliului Europei.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti