Faceți căutări pe acest blog

CoE: e-publicații: Raport general privind situația predării istoriei în EuropaGeneral Report on the state of history teaching in Europe / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Strasbourg, 2023. - 361 p. (Accesat la 30.11.2023).


Primul raport general al Observatorului Consiliului Europei privind predarea istoriei în Europa (OHTE), lansat la 30 noiembrie 2023, la Strasbourg, evidențiază îngrijorările profesorilor cu privire la faptul că programele școlare aglomerate și presiunile asupra predării reprezintă cele mai mari obstacole în predarea istoriei în Europa. Raportul, prezentat la a 3-a Conferință Anuală a OHTE"Predarea Istoriei: Predarea Păcii?", oferă o imagine clară a modului în care istoria este predată în cele șaisprezece țări membre ale OHTE, plus Ucraina în calitate de observator. 

Acesta acoperă teme precum 
  • aspecte formale ale curriculumului și practicile din clasă; 
  • provocările cu care se confruntă educatori; 
  • locul istoriei în sistemele de învățământ; 
  • manualele și alte resurse educaționale; 
  • dinamica predării; rezultatele învățării și evaluările elevilor.
Manualele școlare, notele profesorilor și conținutul istoric disponibil online, aprobat de autoritățile educaționale, rămân cele mai frecvent utilizate resurse educaționale, în timp ce cele mai puțin utilizate sunt jocurile video, vizitele la evenimente locale, romanele istorice și benzile desenate.

Profesorii au exprimat îngrijorări cu privire la numărul prea mare de resurse educaționale disponibile online și în format tipărit, precum și în ceea ce privește măsura în care manualele școlare stimulează gândirea critică și reprezintă diverse minorități și teme sensibile. Un număr semnificativ de profesori folosesc rareori sau niciodată surse documentare primare în lecțiile lor de istorie, existând o discrepanță între metodele de predare pe care ar dori să le utilizeze și frecvența reală de utilizare în practică.

Educatorii consideră că învățarea și memorarea faptelor istorice, datelor și proceselor sunt mai puțin relevante în comparație cu gândirea istorică și conviețuirea în societăți democratice diverse. "Există o discrepanță generală între ceea ce consideră profesorii ca fiind relevant și ceea ce descriu ca întâmplându-se în practică în sala de clasă", concluzionează raportul.

Profesorii ar dori să beneficieze de mai multe instruiri, în special în utilizarea tehnologiilor informaționale, resurse educaționale inovatoare și competențe de gândire istorică. Cu toate acestea, chiar și atunci când astfel de instruiri erau oferite și încurajate de stat, ședințele erau adesea slab frecventate atunci când se desfășurau în afara orelor normale de lucru și/sau nu erau susținute financiar de autorități.

Cele 15 constatări-cheie ale raportului arată că istoria este predată începând de la școala primară și că în majoritatea statelor lecțiile de istorie includ predarea despre minorități, dar mai puțin de jumătate menționează explicit dimensiunea europeană.

Vezi videoclipul care prezintă o selecție din constatările cheie ale raportului general al OHTE.

Primul raport general al OHTE este împărțit în 3 volume.

General Report on the state of history teaching in Europe: Volume 1. Comparative analysis  / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Strasbourg, 2023. - 184 p. (Accesat la 30.11.2023).

Volumul 1 cuprinde o analiză comparativă, iar capitolul introductiv oferă contextul elaborării sale, o prezentare generală, și raționamentele apariției sale. 
Capitolul 2 descrie metodologia utilizată în compilarea raportului, detaliind informațiile furnizate mai jos cu privire la cele două anchete și grupurile-țintă. 
Capitolul 3 discută locul istoriei în sistemul educațional, precum și reformele educaționale recente care au avut impact asupra acestuia. 
Capitolul 4 analizează programele de studiu de istorie în cele 16 state membre OHTE și include o analiză transnațională care relevă tendințe și modele vizibile în țările cuprinse în raport, precum și diferențe semnificative. 
Capitolul 5 explorează manualele și alte resurse educaționale, referitoare atât la modul în care sunt concepute și evaluate de autoritățile educaționale și alte entități, cât și la modul în care profesorii folosesc efectiv diferite tipuri de resurse în clasă. 
Capitolul 6 se adâncește mai mult în dinamica reală a predării, oferind informații despre pedagogiile utilizate de profesori și tipul de conținut acoperit în clasă. 
Capitolul 7 discută rezultatele învățării și evaluarea, inclusiv examenele, și impactul acestora asupra practicii didactice. 
Capitolul 8 oferă o analiză comparativă a formării inițiale și continue a profesorilor de istorie în cele 16 state membre OHTE. În cele din urmă, 
Capitolul 9 - Concluzii, adună datele acoperite în capitolele anterioare, conducând la principalele constatări ale raportului și indicând direcții pentru cercetări ulterioare în zone identificate ca fiind deosebit de relevante. Un glosar furnizează definiții pentru termenii cheie utilizați în acest raport.

General Report on the state of history teaching in Europe: 
Volume 2. Country fiches  / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Strasbourg, 2023. - 95 p. (Accesat la 30.11.2023).

Volumul 2 prezintă informații cheie despre starea predării istoriei în fiecare stat membru și oferă o reprezentare vizuală a cursurilor de istorie din fiecare țară.

General Report on the state of history teaching in Europe: Volume 3. Technical appendix  / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Strasbourg, 2023. - 89 p. (Accesat la 30.11.2023).

Volumul 3 este o Anexă Tehnică, care arată ce instrumente au fost folosite pentru cercetare. Aici sunt oferite detalii despre cât de corecte și de încredere sunt rezultatele unor chestionare adresate profesorilor și educatorilor (TES), și mai există și alte informații adăugătoare, extrase din răspunsurile primite. care sunt puse la dispoziție de instrumentele de cercetare utilizate.

Informații suplimentare:

Observatorul este un Acord Parțial Extins al Consiliului Europei, compus din 16 state membre și 2 state observatoare (Ucraina și Moldova).

Observatorul a fost înființat în noiembrie 2020 la inițiativa guvernului francez, ca una dintre prioritățile președinției sale a Consiliului Europei (Consiliul Europei 2020). În conformitate cu standardele și recomandările Consiliului Europei în domeniul educației istorice, Observatorul promovează abordări care îmbrățișează multiperspectivitatea și interogarea dovezilor, conducând la discursuri critice între elevi. Acest lucru reflectă viziunea sa asupra unei Europe în care predarea istoriei este profund ancorată în promovarea democrației și în aprecierea diversității societăților.

Mai mult:

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti