Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Educația digitală în școlile din Europa

Educația digitală în școlile din Europa: Raport Eurydice/  Comisia Europeană, EACEA, Eurydice.  - Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2019. – 151 p. [Accesat 04.08.2020]

Disponibil : https://op.europa.eu/s/obkO

Prezentul raport analizează multe aspecte diferite ale educației digitale si este menit să contribuie să încurajeze schimbul de bune practici și să sprijine decidenții politici în elaborarea de noi politici și planificarea de reforme. 

Raportul este împărțit în patru capitole care acoperă 

1. curriculumul și rezultatele învățării corespunzătoare competenței digitale;
2.dezvoltarea competenței digitale a cadrelor didactice; 3.evaluarea competențelor digitale ale elevilor și utilizarea tehnologiilor digitale în scopul evaluării elevilor; 
4. strategii și politicila nivel înalt privind educația digitală în școală.

Sunt analizate ambele dimensiuni  ale educației  digitale:  

 • predarea și învățarea competențelor  digitale și  
 • utilizarea  în  scop  pedagogic a  tehnologiilor  digitale. 
Prima  dimensiune  este explorată  printr-o analiză a curriculumului și a procedurilor de evaluare a competențelor  digitale,  în timp ce cea de-a doua dimensiune se concentrează pe competențele cadrelor didactice și utilizarea tehnologiilor pentru evaluare în general.

Anexele vin cu informații specifice pe țări, despre curriculum, cadrele de competențe pentru profesia de cadru didactic, strategii la nivel înalt și agenții care sprijină educația digitală în școli

Raportul acoperă educația digitală la nivel primar și secundar general, în anul școlar 2018 – 2019, din toate cele 28 de state membre UE, precum și din Albania, Bosnia și Herțegovina, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia, în total, 43 de sisteme de educație.

Cuprins

Principalele constatări  
 • Competența digitală la nivelul curriculumului 9
 • Arii de competență și rezultatele învățării corespunzătoare 10
 • 8 competențe esențiale 10
 • Formarea competențelor digitale specifice cadrelor didactice înainte de practicarea profesiei 11
 • Măsuri de sprijin pentru dezvoltarea competențelor digitale specifice cadrelor didactice 12
 • Evaluarea competențelor digitale în cadrul testelor naționale 13
 • Orientări privind evaluarea competențelor digitale la clasă 14
 • Recunoașterea competențelor digitale prin certificatele acordate la sfârșitul învățământului secundar 15 
 • Utilizarea tehnologiilor digitale la testele naționale 15 
 • Strategii în domeniul educației digitale, monitorizare și implementare 17
 • Sprijin pentru școli 17
Introducere 
Capitolul 1: Curriculumul 
Capitolul 2: Competențe digitale pentru cadrele didactice: profesionalizare și sprijin
Capitolul 3: Evaluarea competenței digitale și utilizarea tehnologiilor digitale în evaluare 
Capitolul 4: Strategii și politici 
Referințe bibliografice 
Glosar 
I. Definiții 
II. Clasificarea ISCED  
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti