Faceți căutări pe acest blog

Intrări noi - Impactul adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele UE

336.1    I-56          III-135807 Centrul Pro-European   III-135806 Depozit General   

Impactul adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele Uniunii Europene: Monografie / Angela Secrieru (coord.), Viorica Lopotenco, Ion Pârțachi [et al.]; Academia de Studii Economice a Moldovei . ─ Chişinău : [s. n.] , 2020. - 198 p. : fig., tab.Bibliogr. : p. 173-179 (125 tit.) și în notele de subsol
ISBN: 978-9975-3389-1-2
                 
În Republica Moldova activitatea insituţiilor financiare reprezintă un domeniu expus limitat la impactul valorilor europene, sistemul financiar autohton rămânând şi în continuare in marc parte ineficient, supus presiunilor politice şi flagelului corupţiei. Deşi Acordul de Asociere între Republica Moldova şi UE prevede conformarea etapizată a reglementărilor Republicii Moldova în domeniul serviciilor financiare la cerinţele UE. aceste adaptări întârzie să se producă. In acelaşi timp, procesul de cercetare trebuie să facă faţă acestor provocări prin abordarea sistemului financiar prin prisma valorilor europene. 

În acest context, prezenta lucrare îşi propune ca obiectiv fundamental: dezvoltarea şi aplicarea metodologiei de evaluare a calităţii sistemului financiare din Republica Moldova prin prisma valorilor şi reglementărilor europene, astfel încât soluţiile de conformare la standardele europene formulate în cercetarea de faţă să asigure funcţionalitatea sistemului financiar din Moldova. 

Monografia cuprinde  4 capitole. 

In primul capitol "Fundamentarea teoretică şi metodologică a conceptului de eficienţă a sistemului financiar din Republica Moldova" defineşte sistemul financiar şi conceptul de eficienţă a sistemului financiar. Sunt identificaţi factorii de influenţă asupra sistemului financiar. Este elaborată şi prezentată metodologia de analiză a sistemului financiar şi evaluare a eficienţei sistemului financiar. 

Capitolul 2 "Experienţa comunitara in domeniul reglementării sistemelor financiare prin prisma eficientei acestora" sintetizează practicile din UE în domeniul organizării reglementării şi supravegherii sistemelor financiare, prezintă în forma sumară cadrul metodologic şi de standarde in domeniul reglementării $i supravegherii sistemelor financiare, generalizează rezultatele reglementarii şi supravegherii sistemelor financiare în UE, identificând factorii care determină performanţa. 

În capitolul 3 "Eficienţa sistemului financiar din Republica Moldova" este analizat sistemul financiar din Republica Moldova prin prisma dimensiunii, structurii şi eficienţei. 

Capitolul 4 "Soluţionarea ineficientelor sistemului financiar din Republica Moldova prin implementarea Acordului de Asociere intre Republica Moldova şt U£" formulează metodologia de evaluare a impactului Acordului de Asociere asupra eficienţei sistemului financiar din Republica Moldova şi evaluează cost-eficienţa adaptării sistemului financiar din Republica Moldova la standardele UE;

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti