Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Pace și securitate în 2019: Prezentare generală a acțiunii UE și perspectivele pentru viitor

Pace și securitate în 2019: Prezentare generală a acțiunii UE și perspectivele pentru viitor =Peace and Security in 2019 Overview of EU action and outlook for the future / European Parliamentary Research Service (EPRS) - 3 iunie 2019. - 104 p. [Accesat la: 12.06.2019]

Disponibil: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637894/EPRS_STU(2019)637894_EN.pdf

Publicația analizează și explică contribuția Uniunii Europene la promovarea păcii și securității la nivel internațional prin diferitel politici externe. Studiul oferă o imagine de ansamblu a problemelor și situația actuală.

Documentul, expune  conceptul de pace și natura schimbătoare a mediului geopolitic.

Publicația se concentrează  de asemenea asupra promovării apăcii și a securității în acțiunea externă a UE și  prezintă  o analiză privind exercitarea în practică a acestor principii în 3 domenii principale ale politicii UE:

  1. dezvoltare,
  2. sprijin pentru democrație,
  3. securitate și apărare,
precum și în domeniul, care devine din ce în ce mai relevant, cel de dezinformare și influența străină. Publicatia se încheie cu prezentarea perspectivelor pentru viitor.
Vezi de asemenea:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti