Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii - Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă


Orientările UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea în acțiunea externă:Adoptate de Consiliu UE cu ocazia celei de a 3681-a reuniuni a sale desfășurate la 18 martie 2019. - Bruxelles., 2019. - 45 p.
[Accesat la 19.03.2019]
Disponibil la :
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6337-2019-INIT/ro/pdf

Aceste Orientări ale UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea pun în aplicare Planul de acțiune al UE privind drepturile omului și democrația, completează și consolidează toate celelalte orientări ale UE privind drepturile omului și sprijină abordarea UE bazată pe drepturi în ceea ce privește dezvoltarea, care cuprinde toate drepturile omului.

Orientările privind nediscriminarea se vor difuza pe scară largă și accesibilitatea acestora va fi garantată, inclusiv pentru persoanele cu handicap. 

Orientările în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea oferă orientări conceptuale și operaționale pentru politica UE privind drepturile omului în cadrul acțiunii externe. Acestea se bazează pe standardele și normele UE și internaționale în domeniul drepturilor omului privind interzicerea discriminării și promovarea nediscriminării și le explică. De asemenea, acestea oferă linii politice clare instituțiilor UE, funcționarilor acestora și statelor membre ale UE, pentru a fi utilizate în cooperarea și contactele cu țările terțe, organizațiile internaționale și organizațiile societății civile.

Cuprins1. Ce este discriminarea? .
1.1 Concepte în nediscriminare .
2. Modalități de combatere a discriminării – prevenirea și interzicerea discriminării
3. Orientări operaționale .
3.1 Abordarea discriminării prin intermediul cooperării bilaterale și al dialogului
3.2 Abordarea discriminării prin intermediul cooperării pentru dezvoltare și al asistenței umanitare ale UE
3.3 Combaterea discriminării prin intermediul cooperării multilaterale
3.4 Abordarea discriminării prin sprijinirea eforturilor societății civile
4. Monitorizarea și revizuirea Orientărilor UE în domeniul drepturilor omului privind nediscriminarea .
ANEXA I: Instrumentele internaționale din domeniul drepturilor omului, instrumentele internaționale din domeniul muncii (ale OIM) și instrumentele de drept umanitar deosebit de relevante pentru eliminarea discriminării .

 Mai mult

Protecția și promovarea drepturilor omului

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti