Faceți căutări pe acest blog

CoE: Intrări noi - Iulie-septembrie 2018


 341.2 / G-42        II-714321
Ghid privind articolul 5 din convenție [Text tipărit] : Dreptul la libertate și la siguranță / Consiliul Europei. Curtea europeană a Drepturilor Omului . ─ Chișinău : Consiliul Europei, 2018 74 p.
Ghid publicat cu suportul financiar al Proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”
ISBN: 978-9975-87-373-4

[Accesat la : 17.07.2018}


Art. 5 § 1 „1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranţă. Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa, decât în cazurile următoare şi conform căilor legale: (...)”
Din cuprins
I. DOMENIUL DE APLICARE ..
II. LEGALITATEA DETENŢIEI ÎN TEMEIUL ART. 5
III. PRIVĂRILE DE LIBERTATE PERMISE DE ART. 5 § 1
IV. GARANŢII PENTRU PERSOANELE PRIVATE DE LIBERTATE

343.8 / S -96       II-714271

SVANIDZE, Erik. Combating ill-treatment and impunity [Text tipărit] : Rights of detainees and obligations of law enforcement officials - 11 key questions and answers / Erik Svanidze; Council of Europe project "Support to Criminal Justice Reforms to the Republic of Moldova". ─ 2nd Ed . ─ [Chişinău] : Council of Europe Publishing, 2018. - 32 p.
Bibliogr. : p. 28-32 şi în notele de subsol
ISBN: 978-9975-87-369-7
[Accesat la :17.07.2018]
Disponibil  la :  https://rm.coe.int/combatting-ill-treatment/168077200c

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti