Faceți căutări pe acest blog

Expozitia POLITICA CULTURALĂ EUROPEANĂ ÎN ACȚIUNE

Centrul Pro-European de Servicii şi Comunicare al BNRM Vă invită, între 30ianuarie - 20 februarie 2018  la o expoziţie "POLITICA CULTURALĂ EUROPEANĂ ÎN ACȚIUNE"  în contextul  Anului European al Patrimoniului Cultural în 2018
Atenţiei vizitatorilor sunt expuse documentele europene, publicații, ce reflectă politici, exemple de bune practici, programe și surse de informare în domeniul politicilor culturale europene . 
Vizitatorii vor descoperi şi conştientiza valorile culturale europene , bogăţia şi diversitătea patrimoniului cultural naţional şi european, asigurând accesul gratuit la colecţiile BNRM și resurse web relevantre 

Ezpozitia este vernisată în spaţiile CPESC de la et.3 al BNRM, blocul principal.


 


CULTURA - INIMA ŞI SUFLETUL DEMOCRAŢIEI
Acest compartiment este destinat celor care doresc să descopere şi să înţeleagă activitatea Consiliului Europei în  domeniul culturii  şi cum aceste acţiuni contribuie la consolidarea democraţiei şi drepturilor omului în Europa şi nu numai. 

La fel ca şi drepturile omului şi democraţia, cultura este indispensabilă pentru menţinerea unei societăţi civile dinamice. Anume în acest spirit, în 1954, Consiliul Europei a adoptat Convenţia culturală europeană, la scurt timp după Convenţia europeană a drepturilor omului.
Convenţia vizează promovarea cooperării între 50 de naţiuni în domeniile culturii, educaţiei şi sportului. 

 • CONVENŢIA CULTURALĂ EUROPEANĂ, adoptată la 19 decembrie 1954 la Paris şi ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.98-XIII din 12 mai 1994;
 • Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale din 19 decembrie 1966, ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990;
 • Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural, adoptată la 23 noiembrie 1972 la Paris, ratificată prin Legea nr.1113-XV din 6 iunie 2002;
 • CONVENŢIA PRIVIND SALVGARDAREA PATRIMONIULUI CULTURAL IMATERIAL, adoptată la Paris la 17 octombrie 2003, ratificată prin Legea nr. 12-XVI din 10 februarie 2006;
 • CONVENŢIA PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA DIVERSITĂŢII DE EXPRESII CULTURALE, adoptată la Paris, la 20 octombrie 2005, ratificată prin Legea nr. 258-XVI din 27 iulie 2006;
 • CONVENŢIA PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI ARHITECTURAL AL EUROPEI, adoptată la Grenada, la 3 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 533-XV din 11 octombrie 2001;
 • CONVENŢIA-CADRU A CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND VALOAREA PATRIMONIULUI CULTURAL PENTRU SOCIETATE, adoptată la Faro la 27 octombrie 2005, ratificată prin Legea nr.198-XVI din 26 septembrie 2008;
 • CONVENŢIA EUROPEANĂ PRIVIND COPRODUCŢIILE CINEMATOGRAFICE, adoptată la Strasbourg la 2 octombrie 1992, ratificată prin Legea nr. 127 din 7 iulie 2011;
 • CONVENŢIA PRIVIND PEISAJUL EUROPEAN, adoptată la Florenţa la 20 octombrie 2000, ratificată prin Legea nr.536-XV 12 octombrie 2001;
 • Convenţia asupra măsurilor ce urmează a fi luate pentru interzicerea şi împiedicarea operaţiunilor ilicite de import, export şi transfer de proprietate al bunurilor culturale, adoptată la Paris la 14 noiembrie 1970, ratificată prin Legea nr.141-XVI din 21 iunie 2007;
 • CONVENŢIA EUROPEANĂ PENTRU PROTECŢIA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC (REVIZUITĂ), adoptată la La Valetta la 16 ianuarie 1992, ratificată prin Legea nr.533-XV din 11 octombrie 2001;
 • Convenția europeană pentru protecția patrimoniului audiovizual 01.01.2008
 • CONVENTIA EUROPEANA asupra infractiunilor privind bunurile culturale 3.05.2017
      


Compendiul de date şi tendinţe generale în politica culturală a Europei
Este o lucrare de referinţă unică asupra politicilor culturale europene, dublată de un sistem de informare şi monitorizare a politicilor culturale, a instrumentelor, dezbaterilor şi tendinţelor din acest domeniu în Europa. Este disponibil online la adresa www.culturalpolicies.net. El prezintă un sistem permanent actualizat, o nouă ediţie a sistemului fiind deja publicată. Mai mult, sistemul se află într-o extindere permanentă pentru a reuşi să cuprindă noile provocări, dezbateri şi priorităţi în materie de politici culturale.  
Cadrul de indicatori privind cultura și democrația a fost elaborat de către Consiliul Europei, pentru a ajuta factorii de decizie să determine domeniile în care o modificare a politicii culturale ar putea contribui într-un mod mai eficient la consolidarea democrației.

Astfel, au fost completate cu date zeci de aspecte diferite ale culturii și democrației. Peste 170 variabile care vizează un câmp exins de probleme comune din 37 țări europene sunt sintetizate în 17 componente și 41 indicatori care permit responsabililor politici și altor părți interesate să examineze poziția țării respective în termeni de cultură și democrație, și să identifice oportunități eventuale de intervenție politică 
Colectii CPESC Politica culturala

H.1.5 Educaţie interculturală / Education interculturelle / Intercultural education
H.2.1 Politica culturală / Politique culturelle / Cultural policy
H.2.1.1 Cultura – Notă politică / Culture – Policy note / Culture – Note politique
H.2.2. Expoziţii / Expositions / Exhibitions
H.2.3. Cultură şi regiuni / Culture et regions / Culture and Regions
H.2.4. Patrimoniu cultural / Patrimoine culturel / Cultural Heritage
H.2.4. Seria Patrimoniul cultural/ arhitectural: Rapoarte şi studii

 CULTURA CA VECTOR AL UNITĂȚII UE 
UE susține acțiuni care au drept scop conservarea patrimoniului cultural și promovarea cooperării și a schimburilor transnaționale dintre instituțiile culturale din statele membre. În perioada 2014-2020 se va derula un nou program de finanțare „Europa creativă”. Printre alte inițiative se numără Zilele europene ale patrimoniului (inițiative locale care permit accesul în locuri ce nu sunt deschise publicului în mod normal) și Capitalele europene ale culturii, ambele lansate în 1985.
UE colaborează și cu alte organizații internaționale pentru abordarea unor aspecte precum traficul ilicit de bunuri culturale.

Industriile artei și creației sunt susținute prin: programe care le ajută să beneficieze la maxim de tehnologiile digitale și de piața UE
 • finanțare
 • sprijin pentru proiecte de cercetare
 • sprijin pentru cooperarea cu UE și cu partenerii din afara UE.


Mai mult

Vezi de asemenea


Expoziția „Patrimoniul cultural al RM in context european " - 15.01.2018- 15.02.2018


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti