Faceți căutări pe acest blog

UE: e - publicații - UE apără drepturile femeilor

 20 noiembrie 2017

Comisia   Europeană anunță o serie de acțiuni concrete pentru a elimina diferența de remunerare dintre femei și bărbați, prin intermediul unui plan de acțiune care să fie realizat începând de acum și până la sfârșitul mandatului său, în 2019.
Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Egalitatea de gen este un drept fundamental prevăzut în tratatele UE. Trebuie să folosim atenția acordată acestor chestiuni în momentul de față în mass-media și în mediul politic pentru a transpune principiile în practică. Femeile din întreaga Europă au dreptul la egalitate, la emancipare și la siguranță, însă, pentru mult prea multe femei, aceste drepturi nu sunt încă o realitate. Evenimentul de astăzi este menit să contribuie la realizarea unei schimbări de natură comportamentală și a unei schimbări în materie de politici, astfel încât să putem îmbunătăți viața cetățenilor noștri.”
Comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, Věra Jourová, a declarat: „Femeile sunt încă subreprezentate în posturile de decizie din politică și din mediul de afaceri. La nivelul UE, acestea continuă să câștige, în medie, cu 16 % mai puțin decât bărbații, iar violența împotriva femeilor este încă foarte răspândită. Acest lucru este nedrept și inacceptabil în societatea de astăzi. Trebuie să eliminăm diferențele de remunerare dintre femei și bărbați, deoarece independența economică a femeilor este cea mai bună protecție a acestora împotriva violenței.”

DESCARCATI
Planul de acțiune al UE 2017-2019 Combaterea diferenței de remunerare între femei și bărbați: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN. - Bruxelles, 20.11.2017, COM(2017) 678 final. - 14 p.

În Europa, femeile continuă să câștige, în medie, cu 16,3 % mai puțin decât bărbații. Diferența de remunerare dintre femei și bărbați nu s-a redus în ultimii ani și este cauzată, în mare parte, de faptul că femeile tind să fie angajate mai puțin sau să fie angajate în sectoare mai slab remunerate, de faptul că acestea obțin mai puține promovări, fac mai multe pauze în carieră și efectuează mai multă muncă neremunerată.
Pentru a soluționa această problemă, Comisia Europeană prezintă astăzi un Plan de acțiune pentru perioada 2018-2019 în vederea eliminării diferenței de remunerare dintre femei și bărbați. Punerea în aplicare a planului de acțiune de către toate părțile interesate va duce, printre altele, la:
- sporirea gradului de respectare a principiului egalității de remunerare, prin evaluarea posibilității de a modifica Directiva privind egalitatea de gen;
- combaterea efectului de penalizare asociat cu obligațiile familiale, prin îndemnul adresat Parlamentului European și statelor membre de a adopta rapid propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată din aprilie 2017;
- spargerea așa-numitului „plafon de sticlă”, prin finanțarea proiectelor de îmbunătățire a echilibrului de gen în cadrul întreprinderilor, la toate nivelurile de management și prin încurajarea guvernelor și a partenerilor sociali să adopte măsuri concrete pentru a îmbunătăți echilibrul de gen în cadrul procesului decizional.Egalitatea de gen 2017 = Gender Equality 2017: Eurobaromteru Nr 465. - 2017. -   148 p
DESCARCATI


Rezultatele celui mai recent sondaj Eurobarometru privind egalitatea de gen arată că sunt încă necesare îmbunătățiri în toate statele membre ale UE. Printre rezultatele cele mai interesante se numără următoarele:
  • Egalitatea de gen este importantă pentru majoritatea europenilor: 9 europeni din 10 consideră că promovarea egalității de gen este importantă pentru societate, economie și pentru ei, personal.
  • Este nevoie de mai multe femei în politică: jumătate dintre europeni sunt de părere că numărul femeilor care ocupă funcții de decizie politică ar trebui să fie mai mare, 7 europeni din 10 fiind în favoarea unor măsuri juridice menite să asigure paritatea între bărbați și femei în viața politică.
  • Repartizarea egală a sarcinilor domestice și a îngrijirii copiilor nu este încă o realitate: peste 8 europeni din 10 consideră că bărbații ar trebui să preia o parte egală de sarcini domestice sau să-și ia concediu parental pentru a avea grijă de copiii lor. Cu toate acestea, majoritatea consideră că femeile încă dedică mai mult timp decât bărbații activităților casnice și activităților de îngrijire (73 %).
  • Egalitatea de remunerare contează: 90 % dintre europeni declară că nu este acceptabil ca femeile să fie mai puțin remunerate decât bărbații, iar 64 % sunt în favoarea transparenței salariilor, ca mijloc de impulsionare a schimbării.
 Mai mult

Colocviul anual privind drepturile fundamentale din 2017

Planul de acțiune pentru eliminarea diferenței de remunerare dintre femei și bărbați
Raportul de evaluare a recomandării din 2017 privind transparența remunerării
Fișe informative despre Ziua diferenței de remunerare dintre femei și bărbați

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti