Faceți căutări pe acest blog

UE: Intrari noi - Seria de dezbateri publice naţionale/ IDIS"Viitorul"


DESCARCATI
327.56 / B-45 IV-56953

BERBECA, Veaceslav Perspectivele soluționării conflictului transnistrean în contextul schimbărilor regionale = Prospects for Transnistrian Conflict Settlement in the Context of Regional Changes= Перспективы урегулирования приднестровского конфликта в условиях региональных изменений [Text tipărit] / Veaceslav Berbeca; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 42 p. : tab. - (Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale).

Acest studiu î i propune sa faca o evaluare a discu iilor pe tema reglementarii conflictului transnistrean în 2016. Analiza se adreseaza, în mod special, evenimentelor legate de întrunirea din 2-3 iunie 2016 de la Berlin în formatul ”5+2” i reac ia participan ilor i societa ii civile moldovene ti fa a de rezultatele ob inute

Sumar

Introducere
I. Cortinele duble și contextul negocierilor
II. Relansarea negocierilor în formatul „5+2”
III. Rolul grupurilor de lucru în implementarea proiectelor de consolidare a încrederii
Concluzii și recomandări


DESCARCATI
339.92 / I -95 IV-56951

LOZOVANU, Valentin Implementarea ZLSAC în regiunea Transnistreană : progres sau doar retorică? = DCFTA Implementation in the Transnistrian Region : Progress or Just Rhetoric?= Внедрение УВЗСТ в Приднестровье : прогресс или просто риторика? [Text tipărit] / Valentin Lozovanu; Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 44 p. - (Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale).

The Black Sea Trust for Regional Cooperation : A Project of the German Marshall Fund
Cuprins
1. Introducere
2. Situaţia economică
 3. Evoluţia implementării prevederilor ZLSAC și cooperarea dintre Chișinău și Tiraspol
4. Constrângeri/bariere
5. Concluzie
6. Recomandări
7. BibliografieÎn contextul politic autohton cu scrutine electorale și situația regională complicată, situația existentă poate fi caracterizată drept “zugzwang” în care fiecare actor așteaptă mișcarea celuilalt. După toată probabilitatea, foaia de parcurs nu reprezintă decât un compromis temporar pentru a debloca situația în care Chișinăul împreună cu UE și Tiraspolul s-au pomenit urmare a semnării AA. Imediat după scrutinele electorale urmează a fi identificate noi soluții pentru păstrarea accesului exporturilor transnistrene pe piețele europene. Pentru a grăbi acest proces, atât UE cât și Chișinăul, alte organizații finanțatoare, trebuie să vină cu noi abordări pentru a facilita implementarea ZLSAC în regiune în condițiile în care autoritățile de la Tiraspol nu se vor grăbi s-o facă sub diferite motive/pretexte.

DESCARCATI

339.92 / C - 52 IV-56955

CHIRIAC, Liubomir. Relansarea cooperării dezvoltării regionale dintre Chișinău și Tiraspol = Relaunching Regional Development Cooperation Between Chisinau and Tiraspol= Перезагрузка сотрудничества в области регионального развития между Кишиневом и Тирасполем] / Liubomir Chiriac . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 72 p. : tab. - (Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale).
Sumar

1. Dezvoltarea regională în Republica Moldova: cadrul legal, politici şi instituţii
2. În așteptarea dezvoltării regionale în regiunea transnistreană
3. Câţiva Indicatori economici privind dezvoltarea regiunii transnistrene
4. Rolul și potenţialul regiunilor în economia Republicii Moldova prin prisma Produsului Intern Brut Regional. Locul regiunilor în economia mondială
5. Sinteze, concluzii și recomandări .

Materialul respectiv a fost elaborat în baza discu iilor dintre exper i de la Chi inau i Tiraspol în cadrul mesei rotunde „Perspectivele cooperarii regionale între Chi inau i Tiraspol”, organizata în data de 8 iulie, 2016 de IDIS „Viitorul” în cadrul proiectului „Engaging regional stakeholders for conflict settlement through thematic exchange of ideas”, cu sprijinul financiar The Black Sea Trust for Regional Cooperation, German Marchall Fund. Opiniile i concluziile din aceasta analiza apar in autorului i nu reprezinta neapart pozi ia IDIS „Viitorul” ori institu iei donatoare. Obiectivul acestei mese rotunde ine atât de clarificarea cadrului legal, institu ional i a politicilor de dezvoltare regionala pe ambele maluri ale Nistrului, precum i efectuarea analizei situa iei actuale în acest domeniu, identificând problemele i barierile privind dezvoltarea regionala, si tot odata formularea de concluzii i recomandari care ar apropia Chi inaul i Tiraspolul prin prisma cooperarii regionale. În Republica Moldova se implementeaza un model de dezvoltare regionala european, inspirat din experien a europeana, i care are drept obiectiv înlaturarea dezechilibrelor majore dintre regiuni si oferirea de suport mai pregnant pentru regiunile dezavantajate. În Uniunea Europeana, dezvoltarea regionala a condus la lichidarea diferen elor regionale majore, edificând statutul bunastarii.

37 / T - 11 IV-56949

DESCARCATI
TĂBÂRŢĂ, Ion. Sistemele educaționale de pe ambele maluri ale râului Nistru : diferențe și puncte de tangențe = Education Systems on Both Banks of the Dniester River : Differences and Common Points= Образовательные системы на обоих берегах Днестра : различия и точки соприкосновения [Text tipărit] / Ion Tăbârță; Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS "Viitorul" . ─ Chişinău : IDIS "Viitorul", 2016. - 48 p. : tab. - (Discussion papers. Serie de dezbateri publice naţionale).


Scopul acestui studiu este nu de a analiza par ile bune sau proaste ale celor doua sisteme educa ionale de pe ambele maluri ale râului Nistru, ci de a scoate în eviden a diferen ele între ele i, totodata, de a gasi anumite puncte de tangen a.Sumar executiv

1. Sistemul educaţional al Republicii Moldova
2. Sistemul educaţional în regiunea transnistreană a Republicii Moldova
3. Școlile moldovenești cu predare în grafia latină din stânga Nistrului
4. Problema apostilării diplomelor
Concluzii și recomandări
Bibliografia selectivă

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti