Faceți căutări pe acest blog

CoE: E-publicatii 2017: Participare culturală și societăți incluzive: raport tematic

Cultural participation and inclusive societies: A thematic report based on the Indicator Framework on Culture and Democracy: December 2016 / Investigator: Helmut K. Anheier; Authors: Regina A. List, Olga Kononykhina and Jessica Leong Cohen; Contributors: Matthias Haber, Malte Berneaud-Kötz, Sonja Kaufmann and Luis Mejia. - Strasbourg: Council of Europe, 2017. - 42 p. - [Accesat la 23.05.2017].
Disponibil: https://rm.coe.int/cultural-participation-and-inclusive-societies-a-thematic-report-based/1680711283
H.2.1/2017-CUINTRODUCERE 

Ai citit recent o carte bună, ai mers la un film sau ai vizitat o expoziție la muzeu? Ai cântat în cor, ai luat lecții de pictură sau ai început să scrii un roman? Ai încărcat un videoclip pe internet sau ai creat o pagină web? Dacă răspunsul este afirmativ, înseamnă că ai participat la cultură.
Presupunerea este că prin participarea culturală ai fost capabil să te exprimi în mod creativ, au existat perspective alternative, și poate chiar oportunități de a întâlni persoane cu diferite origini, credințe sau valori. În acest sens, ar fi de așteptat să ai (sau ai obținut) o mai mare toleranță față de diferențe și mai mult respect și încredere față de ceilalți și că ai dobândit capacitatea de a te implica mai activ în viața democratică.
Dar ce legătură are încărcarea unui videoclip pe internet sau participarea la un cor cu toate acestea? În situația când societățile se confruntă cu tot felul de probleme sociale și economice, iar soluțiile politice standarde nu pot redresa adecvat fragmentarea și nemulțumirea socială, nu este de mirare că cultura este utilizată ca o resursă. Prin consolidarea participării culturale a europenilor, vor fi întărite valorile toleranței, încrederii și dorinței de a se angaja respectuos împreună cu ceilalți și, astfel, vor apărea societăți mai deschise și mai incluzive?

Bazându-se pe datele colectate în conformitate cu Cadrul de Indicatori privind Cultura și Democrația (Indicator Framework on Culture and Democracy (IFCD), elaborat de Consiliul Europei și Școala de Guvernare Hertie, dar și alte surse de date de încredere, autorii acestui Raport au cercetat legătura, dacă există vreo una, între participarea culturală a populației și caracteristicile tradiționale ale unei spcietăți deschise și inclusive, cum ar fi toleranța și încrederea. Astfel, autorii studiului au urmărit identificarea căilor potențiale pentru politică și acțiune.

Informații suplimentare:
Cadrul de indicatori pentru cultură și democrație

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti