Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații - Raport pe 2016 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE

DESCARCATI  eng rom
Raport pe 2016 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE: COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR =  Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS 2016. - 18 mai 2017. -  15 p.

Raportul subliniază inițiativele adoptate de UE în 2016 pentru consolidarea drepturilor fundamentale. De asemenea, acesta analizează modul în care drepturile au fost puse în aplicare în cadrul unei serii de politici ale UE și în statele membre în 2016.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: „Uniunea Europeană nu este doar o piață sau o monedă, aceasta este, în primul rând, o uniune a valorilor. În calitate de gardian al tratatelor, 
 Comisia Europeană are sarcina specială de a apăra drepturile fundamentale și statul de drept pe întreg teritoriul Uniunii, o responsabilitate pe care o împărtășim cu toate instituțiile UE și cu statele membre.”

De asemenea, Věra Jourová, comisarul european pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Comisia Europeană depune în permanență eforturi, în toate domeniile dreptului UE, pentru protejarea drepturilor fundamentale în întreaga Europă. Acestea includ protejarea drepturilor copiilor, consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal, îmbunătățirea drepturilor consumatorilor și garantarea unor condiții de bază și pentru persoanele care solicită azil sau migrează. Trebuie să ne asigurăm în continuare că aceste drepturi reprezintă o realitate pentru oricine, în întreaga Europă. Drepturile fundamentale sunt pentru toată lumea.”

Raportul din acest an concluzionează că recentele evoluții constituie amenințări grave la adresa drepturilor fundamentale. Comisia se va asigura că toate propunerile legislative ale UE și toate organismele aflate sub incidența obligațiilor prevăzute în Cartă vor continua să o respecte. Vom acorda o atenție deosebită importantului sistem de control și echilibru, în special rolului esențial al instanțelor supreme și al curților constituționale în apărarea valorilor comune ale UE.
În ceea ce privește evoluțiile legislative specifice, raportul menționează că, în 2016, UE: a luat măsuri importante pentru a asigura protecția copiilor în contextul litigiilor transfrontaliere în materia autorității părintești (Regulamentul Bruxelles IIa) și pentru a ajuta cuplurile internaționale cu privire la clarificarea normelor aplicabile regimurilor patrimoniale; a lansat o platformă online de soluționare a litigiilor pentru a contribui la consolidarea protecției consumatorilor; a ajuns la un acord cu Facebook, Twitter, YouTube și Microsoft referitor la un cod de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură din mediul online și a menținut un dialog important cu statele membre pe tema statului de drept.

În urma adoptării finale a reformei în materie de protecție a datelor, în aprilie 2016, s-a stabilit un set unic de norme care oferă cetățenilor un acces mai facil la datele cu caracter personal care îi privesc, dreptul la portabilitatea datelor, o clarificare a „dreptului de a fi uitat” și anumite drepturi în cazul unei încălcări a securității datelor. Comisia a încheiat, de asemenea, acordul privind Scutul de confidențialitate UE-SUA și Acordul-cadru dintre UE și SUA, pentru a proteja mai bine datele cu caracter personal ale cetățenilor europeni atunci când sunt transferate către SUA. În plus, exercitarea dreptului la un proces echitabil a fost concretizată în 2016 prin adoptarea unui set de directive privind prezumția de nevinovăție și dreptul de a fi prezent la proces, privind asistența judiciară și privind drepturile procedurale pentru copiii (a se vedea aici mai multe detalii în acest sens).
Este necesar ca democrațiile bazate pe statul de drept să protejeze drepturile fundamentale ale minorităților și ale persoanelor celor mai vulnerabile. Instituțiile europene trebuie, de asemenea, să respecte Carta drepturilor fundamentale a UE în toate acțiunile lor. Directiva privind combaterea terorismului este un bun exemplu privind luarea în considerare a unei serii de drepturi fundamentale la elaborarea și în etapa de negociere a acesteia.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti