Faceți căutări pe acest blog

Politici de familie - Abordări europene: Expoziția

Cu ocazia celebrăii la 15 mai a Zilei Internaționale a Familiei, Centrul Pro-European de Servicii și Comunicare al BNRM Vă invită, începând cu 13 mai 2017, la expoziția ”Politici de familie - Abordări europene”, care va fi vernisată în spațiile expoziționale ale CPESC de la et. 3 al BNRM (bloc principal).


Scopul Zilei Internaționale a Familiei este de a pune în evidență rolul familiei și a impactului politicilor orientate spre familie în promovarea bunăstării generale în Europa.

Expoziția cuprinde publicații, documente și informații referitoare la abordarea aspectelor legate de prosperitatea familiilor de către Consiliul Europei și Uniunea Europeană, două dintre cele mai importante organizații europene care au roluri diferite, dar complementare.  Consiliul Europei, împreună cu cele 47 de state membre ale sale, printre care și Republica Moldova, acționează pentru consolidarea drepturilor omului și democrației pe întregul continent european, dar și în afara frontierelor. Uniunea Europeană, spre care tinde să adere Republica Moldova, realizează între cele 28 de state membre ale sale o unitate mai mare în diverse domenii, printre care și cel al familiei.
Consiliul Europei are o experiență bine stabilită în domeniul dreptului familiei. Acesta a contribuit într-o modalitate decisivă la consolidarea protecției legale a familiei, potrivit Raportului Council of Europe Achievements in the field of Family Law and the Protection of Children.

Într-adevăr, începând în special cu anii 60 și 70, CoE a jucat rolul principal în promovarea reformei dreptului european al familiei. Contibuția sa la ameliorarea și armonizarea statutului și protecției copiilor și soților nu poate fi trecută cu vederea, nici subestimată. Astfel pe rafturile expoziției sunt prezente publicații din colecțiile CPESC care cuprind aceste realizări, dar și rezultatele politicilor mai recente ale Organizației.

Nici nu trebuie trecută cu vederea influența sa continuă în Europa de Est, deși poziția sa de lider este acum împărtășită cu Conferința de la Haga privind Dreptul Internațional Privat și cu Uniunea Europeană, odată cu pătrunderea sa în domeniul dreptului familiei prin  Regulamentul de la Bruxelles. Multe dintre Convențiile elaborate de CoE au atrag tot mai multe ratificări, iar Recomandările sale privind relocarea familiei, medierea familială, etc.  sunt demne de urmat, toate aceste activități fiind reflectate pe Pagina Comitetului European pentru cooperare juridică, iar unele rapoarte sunt incluse în Expoziție, de rând cu publicațiile referitoare la aspectele ce țin de familie din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (Articolul 8), Carta socială europeană, dar și una dintre cele mai recente și importante Convenții ale CoE privind prevenirea și combaterea violenței față de femei și a violenței domestice. Compartimentul dedicat relizărilor CoE în domeniul protecției familiei se încheie cu prezentarea jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor în anumite subiecte: drepturile copiilor, răpirea internațională a copiilor, drepturile părinților, protecția minorilor, violența în familie, mamele-surogat, dreptul la reproducere, etc.

Informații suplimentare: 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti