Faceți căutări pe acest blog

CoE: E_publicaţii_2016: Indicatoare: Politicile și practicile de predare a religiilor și viziunilor non-religioase asupra lumii

Signposts – Policy and practice for teaching about religions and non-religious world views in intercultural education / Robert Jackson. - Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2014. - 130 p. - ISBN 978-92-871-7914-2.

Intersections – Politiques et pratiques pour l’enseignement des religions et des visions non religieuses du monde en éducation interculturelle / Robert Jackson. - Strasbourg: Conseil de l' Europe, 2014. - 138 p. - ISBN 978-92-871-8123-7.

Publicaţia a fost elaborată de Consiliul Europei în scopul de a ajuta factorii de decizie, instituţiile de învăţământ şi formatorii cadrelor didactice din Statele membre ale Consiliului Europei să interpreteze Recomandarea Comitetului de Miniştri CM/Rec(2008)2 cu privire la dimensiunea religiilor şi convingerilor nonreligioase în educaţia interculturală şi să o pună în aplicare.

Lucrarea nu a fost concepută ca un model, dar ca un instrument care să poată fi utilizat la elaborarea politicilor şi practicilor în conformitate cu necesităţile cadrelor didactice din Statele membre.

 

Version PDF
Version PDF germ
Version PDF eng
Version PDFspan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti