Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicații recentedescarcati

Cifre cheie cu privire la Europa 2015=Key figures on Europe. 2015 edition/ Eurostat. - Luxemburg, 2015. - 200 p.

Publicația oferă utilizatorilor de statistici oficiale o imagine de ansamblu asupra bogăției de informații, care este disponibilă pe site-ul Eurostat,  dar și în bazele de date on-line. ”Cifre cheie privind Europa” a fost concepută drept o publicație care oferă un set echilibrat de indicatori, având și o secțiune de informații.descarcati
Oamenii din UE: Cine suntem şi cum trăim? Ediţia 2015=People in the EU Who are we and how do we live? : 2015 edition  Eurostat. - Luxemburg, 2015. - 177 p.
Publicația oferă o gamă largă statistici sociale oficiale din bazele de date ale Eurostat, cu scopul de a realiza o imagine detaliată a populației, gospodăriilor și locuințelor în UE 
 descarcati
 Cunoaşteţi-vă drepturile: Protecţia împotriva discriminării/
 Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori. - Luxemburg, 2015. - 20 p.


Prezentul ghid descrie drepturile de care beneficiați în temeiul legislației UE, care oferă doar un nivel minim de protecție. Majoritatea statelor membre asigură o protecție mai largă împotriva discriminării, în conformitate cu legislația națională

Ghidul explică clar drepturile de care beneficiați  și demersurile pe care le puteți efectua atunci când considerați că ați făcut obiectul discriminării. Interzicerea discriminării reprezintă un  principiu fundamental al Uniunii Europene.UE adoptă acte legislative împotriva discriminării pe motive de gen, rasă sau origine  etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

 
descarcati

Gaub F., Popescu N.Vecinii UE 1995-2015: zona gri=The EU neighbours 1995-2015: shades of grey/ European Union Institute for Security Studies (EUISS). - 2015. - 67 p.

Această lucrare reflectă schimbările care au avut loc în țările și regiunile limitrofe UE în ultimele două decenii și analizează modul în care schimbările din ultimii ani au modificat relația UE și abordarea față de vecinii din est și sud. 
 
descarcati


Politica de comunicare a UE în vecinătatea sa, în lumina propagandistică furnizată de terţi=EU Communication Policy in Its Neighbourhood in Light of Third-Party Propaganda. - 2015, - 44 p.
 
  Acest raport analizează limitele de comunicare a UE în vecinătatea sa și se bazează pe experiența delegațiilor UE de a oferi recomandări pentru crearea unei imagini a Uniunii Europene pe înțelesul oamenilor simpli.


descarcati
Violenţa împotriva copiilor cu dizabilităţi: legislaţie, politici şi programe în UE=Violence against children with disabilities:Legislation, policies and programmes in the EU/Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. - 2015 - 121 p.


Raportul subliniază standardele relevante internaționale și europene, dar și importanța revizuirii legislației naționale și a politicilor care abordează violența împotriva copiilor cu dizabilități
descarcati

Sistemele  de taxe naţionale şi sprijin pentru studenţii din învăţământul superior european 2015/16=National student fee and support systems in European higher education. - Luxemburg, 2015. - 65 p.

Acest raport anual prezintă modul în care sistemele de taxe și susținere (inclusiv granturi și împrumuturi) lucrează în învățământul superior din Europa


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti