Faceți căutări pe acest blog

UE: e-publicatii recente

descarcati

Manualul UE-UNICEF pentru drepturile copilului: Integrarea drepturilor copilului în cooperarea pentru dezvoltare=EU-UNICEF Child Rights Toolkit: Integrating Child Rights in Development Cooperation/ Comisia Europeană, UNICEF. -  2015. - 454  p.
 
Manualul explorează modul în care putem aborda drepturile copilului în toate sectoarele de dezvoltare, dar și modalitățile de susținere Setul de instrumente este format din  8 module pe domenii-cheie, fiecare dintre ele conținând instrumente asociate pentru aplicare. Pentru a accesa modulele individuale faceți clic pe elementele de mai jos sau descărcați întregul Manual. Bugetul UE pe scurt /Comisia Europeană/Direcţia Generală Bugetю -Luxemburg,  2015. - 28 p.

descarcati
94 % din bugetul UE este cheltuit în statele membre ale UE și în țări terțe. Bugetul oferă sprijin pentru milioane de studenți, mii de cercetători, orașe, întreprinderi, regiuni și ONG-uri. Bugetul UE pune în comun resurse ale statelor membre și asigură economii de scară. Bugetul UE sprijină întreprinderile europene, contribuie la o alimentație mai sănătoasă și mai sigură, la construirea de drumuri, căi ferate și aeroporturi mai bune și mai noi, la păstrarea unui mediu mai curat și la asigurarea unei securități îmbunătățite la frontierele externe ale UE; bugetul UE sporește posibilitățile de a studia în străinătate și numărul schimburilor culturale etc. De asemenea, UE furnizează asistență umanitară în întreaga lume


descarcati
 Drepturile consumatorului european de energie Care sunt beneficiile în calitate de consumator de energie conform legislației europene .-Luxembourg, 2015.- 20 p.

Pe lângă drepturile generale ale consumatorului garantate de legislația UE, UE a definit încă de la înființarea pieței de aprovizionare cu energie o serie de drepturi de care beneficiază toți cetățenii UE în calitate de consumatori de energie. Obiectivul lor este de a vă ajuta, printre altele, să obțineți condiții mai avantajoase și să vă monitorizați și gestionați consumul de energie. Drepturile dumneavoastră în calitate de consumator de energie trebuie stabilite în mod clar în legile naționale ale țării dumneavoastră și trebuie să reflecte dispozițiile legislației UE 

Uniunea inovării .Ghid de buzunar privind o iniţiativă Europa 2020.-Luxembourg, 2015.-16 p.

descarcatiViitorul Europei este strâns legat de puterea sa inovatoare. Soluţia este Uniunea Inovării, o iniţiativă plină de acţiune pentru o Europă dedicată inovării. Aceasta face parte din strategia Europa 2020, care urmărește generarea unei creșteri inteligente, durabile și incluzive


descarcati
 Antisemitismul: Privire de ansamblu asupra datelor disponibile în Uniunea Europeană pe perioada 2004-2014/ Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene=Antisemitism: Overview of data available in the European Union 2004-2014. - 2015. - 70 p.

În cadrul analizei anuale a datelor privind antisemitismul în UE, FRA precizează că în prezent lipsesc cifre fiabile și comparabile cu ajutorul cărora acest fenomen ar putea fi combătut efectiv. Este nevoie ca victimele și martorii să fie încurajați să raporteze incidentele antisemite, dar în aceeași măsură ar trebui ca autoritățile să aibă pregătite sistemele necesare pentru înregistrarea depozițiilor respective. Grupul de lucru pentrucombaterea infracțiunilor motivate de ură, înființat de FRA în 2014, colaborează cu toate cele 28 de state membre ale UE pentru a îmbunătăți înregistrarea și a încuraja raportarea infracțiunilor generate de orice fel de ură, inclusiv a incidentelor antisemite. De asemenea, grupul are ca scop intensificarea colaborării dintre autoritățile centrale, autoritățile de aplicare a legii, parchete și ONG-uri, subliniind importanța activităților de formare atât pentru polițiști, cât și pentru toți cei aflați în prima linie.
Dovezile existente arată că antisemitismul este în continuare un motiv serios de îngrijorare în UE, fiind necesare măsuri de politică hotărâte și bine țintite în acest sens. Aplicarea efectivă a acestor măsuri ar oferi protecție comunităților evreiești, dar ar însemna și un semnal clar privind faptul că drepturile fundamentale ale tuturor celor care trăiesc în UE sunt luate în serios și apărate.

 

descarcati
 Să promovăm respectul și diversitatea – Să combatem ura și intoleranța / Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. - 2015-   13 p.

 în ajunul primului colocviu privind drepturile fundamentale organizat de Comisia Europeană, FRA publică de asemenea un material separat. Documentul abordează modalitățile prin care, în cadrul retoricii politice curente la nivel local, național și european, se exacerbează tonul agresiv, preluat ulterior și online prin presă și rețelele sociale, care generează un sentiment de teamă și nesiguranță printre minoritățile etnice și religioase din UE. Prezentarea susținută de FRA în cadrul conferinței, cheamă la intensificarea eforturilor de recunoaștere a diversității etnice, lingvistice, culturale și religioase în societățile noastre și de valorificare a acesteia pentru stimularea coeziunii sociale și a creșterii economice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti