Faceți căutări pe acest blog

UE e-publicatii recentedescarcati
Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2014=General Report on the activities of the European Union 2014/ Comisia Europeană. - Luxemburg, 2015. - 287 p

Raportul general publicat de Comisia Europeană prezintă principalele inițiative și realizări ale UE din anul precedent.
  • Doriți să aflați care a fost activitatea Uniunii Europene în 2014?
  • Ce decizii a luat UE pentru a consolida situația financiară și economică în UE? Ce măsuri menite să contribuie la stimularea creșterii economice și la crearea de locuri de muncă au fost luate?
  • Ce schimbări au adus alegerile europene la nivel instituțional?
  • Cum au beneficiat cetățenii europeni de acțiunile UE?
  • Care a fost contribuția UE pe plan internațional?
Raportul general privind activitatea UE în 2014 vă oferă răspunsurile la toate aceste întrebări, precum și multe alte informații utile.


descarcati eng  rom
Finanţarea din partea UE – Ghidul începătorului: Oportunităţil de finanţare din partea UE pentru 2014-2020=A beginner’s guide to EU funding: An overview of EU funding opportunities in 2014–2020 /Comisia Europeană. - Luxemburg, 2015. - 49p


Această broșură prezintă începătorilor gama largă a oportunităților de finanțare din partea UE aflate la dispoziția lor. Broșura vă oferă îndrumări de bază privind procedurile de depunere a cererilor și vă indică unde puteți găsi mai multe detalii. Aici figurează cele mai recente informații privind programele actuale ale UE pentru perioada financiară 2014-2020. Ghidul vizează șase categorii principale de potențiali solicitanți: întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), organizațiile neguvernamentale (ONG-uri), tineretul, cercetătorii, fermierii și organismele publice. Cu toate acestea, ghidul poate fi o sursă valoroasă de informații și pentru solicitanți din alte domenii.descarcati
Raport privind egalitatea între femei şi bărbaţi - 2014=Report on equality between women and men  - 2015. - 62 p.

Raportul arată că, deși diferențele între bărbați și femei s-au redus în ultimele decenii, inegalitățile în interiorul și între statele membre în general au crescut și provocările rămân în zonele critice: 


Educaţia şi formarea adulţilor în Europa: Extinderea accesululuii la oportunităţile de instruire=Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. - Luxemburg, 2015. - 160 p.
Prin intermediul unei prezentări cuprinzătoare a politicilor și a datelor referitoare la agenda europeană reînnoită pentru învățarea în rândul adulților, acest raport Eurydice urmărește să sprijine schimbul de politici și practici între țări.

Descarcati
Rezumat (rom)

Tabloul de bord al UE privind justiția din 2015. - Bruxelles,  2015. -  47 p.
oferă o imagine de ansamblu asupra calității, a independenței și a eficacității sistemelor judiciare din statele membre.
 Informațiile sunt preluate în semestrul european, instrumentul anual al UE de coordonare a politicilor economice. Împreună cu evaluările de țară individuale, tabloul de bord al UE privind justiția contribuie la identificarea eventualelor deficiențe și la încurajarea statelor membre să realizeze, dacă este necesar, reforme structurale în domeniul justiției.

descarcati

Mediul european — stare și perspective 2015

Raportul oferă o evaluare completă a stării, a tendințelor și a perspectivelor mediului în Europa, prin plasarea acestuia în contextul mondial. Acest raport prezintă informații cu privire la implementarea politicii europene de mediu și analizează posibilitățile de modificare a politicilor existente în vederea realizării viziunii UE pentru 2050 referitoare la o viață bună, în limitele resurselor de care dispune planeta. Raportul a fost elaborat de Agenția Europeană de Mediu (AEM), în cadrul unei inițiative comune în care a colaborat strâns cu Rețeaua europeană de informare și observare a mediului (Eionet), precum și cu serviciile Comisiei Europene.
Descarcatii eng  Rezumat rom
De la pieţe ilegale la afaceri legitime: Portofoliul crimei organizate în Europa Raportul final al proiectului privind Portofoliul crimei organizate=From illegal markets to legitimate businesses: the portfolio of organised crime in Europe. -  2015. - 337 p, 
• Unde sînt generate veniturile crimei organizate, de la care pieți ilicite (Partea 1);
• Unde aceste venituri sînt ulterior investite în economia legitimă, în care regiuni, active și sectoarele de afaceri (Partea 2);
• Gradul în care aceste venituri sînt confiscate de către autoritățile europene (Partea 3).
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti