Faceți căutări pe acest blog

Convenția-cadru privind inteligența artificială

tradaptare BNRM.md

Consiliul Europei a adoptat, la 17 mai 2024, în cadrul celei de-a 133 Reuniuni a Comitetului de Miniștri, primul tratat internațional obligatoriu din punct de vedere juridic destinat să asigure respectarea drepturilor omului, a statului de drept și a standardelor democratice în utilizarea sistemelor de inteligență artificială (IA). Tratatul, deschis și țărilor non-europene, stabilește un cadru juridic care acoperă întregul ciclu de viață al sistemelor de IA și abordează riscurile pe care acestea le pot prezenta, promovând totodată inovația responsabilă. Convenția adoptă o abordare bazată pe riscuri în proiectarea, dezvoltarea, utilizarea și dezafectarea sistemelor de IA, cerând luarea în considerare atentă a oricăror consecințe negative potențiale.

Secretarul General al Consiliului Europei, Marija Pejčinović Burić, a declarat: „Convenția-cadru privind inteligența artificială este un tratat global, primul de acest fel, care va asigura că Inteligența Artificială respectă drepturile oamenilor. Este un răspuns la necesitatea unui standard juridic internațional susținut de state din diferite continente care împărtășesc aceleași valori, pentru a valorifica beneficiile inteligenței artificiale, în timp ce se atenuează riscurile. Cu acest nou tratat, ne propunem să asigurăm o utilizare responsabilă a IA, care respectă drepturile omului, statul de drept și democrația.”

Convenția este rezultatul a doi ani de muncă a unui organism interguvernamental, Comitetul pentru Inteligență Artificială (CAI), care a reunit pentru redactarea tratatului cele 46 de state membre ale Consiliului Europei, Uniunea Europeană și 11 state non-membre (Argentina, Australia, Canada, Costa Rica, Sfântul Scaun, Israel, Japonia, Mexic, Peru, Statele Unite ale Americii și Uruguay), precum și reprezentanți ai sectorului privat, societății civile și mediului academic, care au participat ca observatori.

Tratatul acoperă utilizarea sistemelor de IA în sectorul public – inclusiv companiile care acționează în numele său – și în sectorul privat. Convenția oferă părților două modalități de a respecta principiile și obligațiile sale atunci când reglementează sectorul privat: părțile pot opta să fie obligate direct de prevederile relevante ale convenției sau, alternativ, să ia alte măsuri pentru a respecta prevederile tratatului, respectând pe deplin obligațiile lor internaționale privind drepturile omului, democrația și statul de drept. Această abordare este necesară din cauza diferențelor în sistemele juridice din întreaga lume.

Convenția stabilește cerințe de transparență și supraveghere adaptate la contexte și riscuri specifice, inclusiv identificarea conținutului generat de sistemele de IA. Părțile vor trebui să adopte măsuri pentru a identifica, evalua, preveni și atenua posibilele riscuri și să evalueze necesitatea unui moratoriu, a unei interdicții sau a altor măsuri adecvate în ceea ce privește utilizările sistemelor de IA atunci când riscurile lor pot fi incompatibile cu standardele drepturilor omului.

Ele vor trebui, de asemenea, să asigure responsabilitatea și răspunderea pentru impacturile negative și ca sistemele de IA să respecte egalitatea, inclusiv egalitatea de gen, interzicerea discriminării și drepturile la confidențialitate. Mai mult, părțile la tratat vor trebui să asigure disponibilitatea remediilor legale pentru victimele încălcărilor drepturilor omului legate de utilizarea sistemelor de IA și garanțiilor procedurale, inclusiv notificarea oricărei persoane care interacționează cu sisteme de IA că interacționează cu astfel de sisteme.

În ceea ce privește riscurile pentru democrație, tratatul cere părților să adopte măsuri pentru a asigura că sistemele de IA nu sunt utilizate pentru a submina instituțiile și procesele democratice, inclusiv principiul separației puterilor, respectarea independenței judiciare și accesul la justiție.

Părțile la convenție nu vor fi obligate să aplice prevederile tratatului pentru activitățile legate de protecția intereselor de securitate națională, dar vor fi obligate să asigure că aceste activități respectă dreptul internațional și instituțiile și procesele democratice. Convenția nu se va aplica chestiunilor de apărare națională și nici activităților de cercetare și dezvoltare, cu excepția cazurilor în care testarea sistemelor de IA poate interfera cu drepturile omului, democrația sau statul de drept.

Pentru a asigura implementarea efectivă, convenția stabilește un mecanism de urmărire sub forma unei Conferințe a Părților.

În final, convenția cere ca fiecare parte să stabilească un mecanism de supraveghere independent pentru a monitoriza conformitatea cu convenția, pentru a crește gradul de conștientizare, a stimula o dezbatere publică informată și a desfășura consultări cu multiple părți interesate despre modul în care tehnologia IA ar trebui utilizată. Convenția-cadru va fi deschisă pentru semnare la Vilnius (Lituania) pe 5 septembrie 2024 , cu ocazia unei conferințe a miniștrilor justiției.

Detalii:Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Cautare in

Traduceti